logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

1 OCAK İÇİN HAZIR OLUN

METAL KAPLAMA / GALVANİZASYON SEKTÖRÜNDEN KAYNAKLANAN TEHLİKELİ ATIKLAR

 

Gerekli parçaların sulu elektrolit çözücü içinde doğru akımla metalik tabaka ile kaplanması galvanizleme işlemidir. Kaplama yapılacak malzeme metal olabileceği gibi sunî maddeler de olabilir.

Kaplama ile yüzeyin yapısı ve vasfı değiştirilerek, kaplama yapılan malzemenin

  • Görünüşü (parlaklık, renk),
  • Paslanmaya / oksidasyona karşı dayanıklılığı,
  • Aşınmaya karşı dayanıklılığı / sertlik derecesi,
  • Kayganlığı / sürtünme,
  • Elektrik iletkenliği,
  • Lehimlenebilirliği veya gaz yoğunluğu gibi özellikleri daha iyi bir duruma getirilir.

Kaplamada en sık kullanılan malzemeler çinko ve nikel olmakla beraber, tunç, krom, altın, kadmiyum, bakır, pirinç, gümüş ve kalay gibi maddeler de sık kullanılır. Kaplamanın kalınlığı genellikle 50 μm dan daha küçüktür.

Sert krom kaplamalarda bir kaç 100 μm da olabilir. Örneğin kromun kalay ile kaplamasından sonra olduğu gibi, bazı durumlarda 2 veya daha fazla tabaka ile kaplama yapılır.

Kaplama yapılmadan önce malzeme yapılacak malzemenin yağlardan (yağının alınması) ve oksitlenmelerden (menevişleme ile) iyice temizlenmesi zorunludur Her uygulamadan sonra malzeme yıkanmak zorunda olduğundan, galvanizleme işleminde bir birini takip eden yıkama yapılır ve sonunda da lekesiz olarak kurutulur. Kaplama yapılacak parçalar çengellere asılır, kaldırma ve nakliye sistemleri sayesinde sıra ile etkileşim kazanlarına daldırılır. Küçük parçalar silindirler içinde, kablolar ise yürüyen bantlar içinde galvanizlenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1101

Metal ve Diğer Yardımcı Malzemelerin Kimyasal Yüzey İşlemi ve Kaplanmasından Kaynaklanan Atıklar (Örn: Galvanizleme, Çinko Kaplama, Dekapaj, Asitle Sıyırma, Fosfatlama, Alkalin Degradasyonu, Anotlama)

110105*

Sıyırma asitleri (parlatma asitleri)

110106*

Başka bir şekilde tanımlanmamış asitler

110107*

Sıyırma Bazları

110108*

Fosfatlama çamurları

110109*

Tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri

110110

11 01 09 ‟un haricindeki çamurlar ve filtre kekleri

110111*

Tehlikeli maddeler içeren sulu durulama sıvıları

110112

11 01 11 ‟in haricindeki sulu durulama sıvıları

110113*

Tehlikeli maddeler içeren yağ alma atıkları

110114

11 01 13 ‟ün haricindeki yağ alma atıkları

110115*

Membran ya da iyon değişim sistemlerinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren sıvı ve çamurlar

110116*

Doymuş ya da bitik iyon değişim reçineleri

110198*

Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar

110199

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

 

 

Yararlanılan Kaynaklar:

www.   tehlikeliatik.   com

 

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Life06 TCY/TR/292 “Hawaman” Projesi Metal Kaplama ve Galvanizasyon  Söktörü Rehber Dokümanı

 
1 OCAK İÇİN HAZIR OLUN