logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

1 OCAKTA SIKÇA KARŞILAŞACAĞIMIZ

OTOMOBİL TAMİRHANELERİNDEN KAYNAKLANAN TEHLİKELİ ATIKLAR

Otomobil tamirhaneleri, müşterilerine yıkamadan periyodik bakıma, kaza ya da arıza sonrası tamire kadar farklı hizmetler sunmaktadır. Ayrıca, hizmetlerin çeşitli ve farklı olduğu kadar bu işletmelerde oluşan atıklar da çeşitli ve farklıdırlar.

Daha önemlisi, tehlikeli atıklar sadece çevremizi kirletmekle kalmayıp, işletmenin bütçesine de ekstra bir yük getirmektedir: zira tehlikeli atık bertarafı hem zorlu hem de pahalı bir iştir.

Otomobil Tamirhanelerinden kaynaklanan atıkların, Atık Yönetimi Genel Esasları Yönetmeliği’ne göre atık kodları ;

 

Atık Kaynağı

Atık Tanımı

Atık Kodu

Hidrolik yağı (Hidrolik kaldırıcılar ve sistemler, inşaat makineleri), amortisör yağları

Mineral esaslı klor içermeyen hidrolik yağlar 
Sentetik Hidrolik yağlar 
Kolayca biyolojik olarak bozunabilir hidrolik yağlar

13 01 10 
13 01 11 
13 01 12

Tamirhanelerde yağ değişiminden kaynaklananmotor/şanzıman yağları

Mineral esaslı klor içeren motor, Şanzıman ve yağlama yağları

13 02 04

Mineral esaslı klor içermeyen motor, Şanzıman ve yağlama yağları Sentetik motor, Şanzıman ve yağlama yağları

13 02 05 
13 02 06

Bitkisel katkılı yağlama yağları, örn tarım makineleri tamircilerindeki zincir yağları vs. (Bu atık yağlar diğerlerinden ayrı toplanmalıdır)

Kolayca biyolojik olarak bozunabilir motor, Şanzıman ve yağlama yağları

13 02 07

Yağ ayırıcılarının kum odacıkları ve kalıntıları

Kum odacığından ve yağ/su ayırıcısından çıkan katı atıklar 
Yağ/su ayırıcısından çıkan çamurlar 
Yakalayıcı (Interseptör) çamurları 
Yağ/su ayırıcılarından çıkan yağ 
Yağ/su ayırıcılarından çıkan yağlı su 
Kum odacığından ve yağ/su ayırıcılarından çıkan karışık atıklar

13 05 01 
13 05 02 
13 05 03 
13 05 06 
13 05 07 
13 05 08

Dizel, kontamine 
Benzin, kontamine

Fuel-oil ve mazot 
Benzin 
Diğer yakıtlar (karışımlar dahil)

13 07 01 
13 07 02 
13 07 03

a) Parçaların buhar yada sıcak suyla temizlenmesi sonucu oluşan yağlı atık sular 
b) Tamirhanede yağ ile kontamine olan alanların temizlenmesi sonucu oluşan yağlı sıvı atıklar 
c) Basınçlı hava üretimi sırasında oluşan yağlı kompresör suları

Diğer emülsiyonlar

13 08 02

HCFC içeren soğutucu maddeler (örn. R12 veya R134a)

Kloroflorokarbonlar, HCFC, HFC

14 06 01

 

 

 

Halojenli olmayan çözücüler (Soğuk temizleyiciler, yıkamada kullanılan benzin, yağla kirlenmiş yüzeylerin temizliğinde kullanılan katkı maddeleri)

Diğer çözücüler ve çözücü karışımları

14 06 03

Yağ kalıntıları içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar(Örn. Sprey kutuları, yağ kutuları, tam boşaltılmamış, tehlikeli madde 
içerdiğine dair işaret taşıyan ambalajlar)

Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar

15 01 10

Katı yağ ve yağla kontamine olmuş malzemeler (yağlı temizleme bezleri, tamirhane süprüntü tozları), kaynak filtreleme tertibatlarının filtreleri, yakıt fitresi

Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka Şekilde tanımlanmamış ise yağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler

15 02 02

Yağ filtreleri

Yağ filtreleri

16 01 07

Araç lambaları (gaz boşaltma lambaları)

Cıva içeren parçalar

16 01 08

Fren sıvıları

Fren sıvıları

16 01 13

Antifriz sıvıları

Tehlikeli maddeler içeren antifriz sıvıları

16 01 14

Piroteknik Atıklar (patlamamış hava yastıkları ya da kemer daraltıcılar)

Patlayıcı parçalar (örneğin hava yastıkları)

16 01 10

Amortisörler

16 01 07‟den 16 01 11‟e ve 16 01 13 ile 16 01 14 dışındaki tehlikeli parçalar

16 01 21

Kontak pilleri

Kurşunlu piller

16 06 01

Piller

Ni-Cd-piller 
Cıva içeren piller

16 06 02 
16 06 03

Akü asitleri

Piller ve akümülatörlerden ayrı toplanmış elektrolitler

16 06 06

Katalizatörler

Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş bitik katalizatörler

16 08 07

Flüoresan lamba

Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar

20 01 21

 

 

 

Yararlanılan Kaynaklar:

www.  tehlikeliatik.     com

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Life06 TCY/TR/292 “Hawaman” Projesi Otomobil Tamirhaneleri Rehber Dokümanı

 
1 OCAKTA SIKÇA  KARŞILAŞACAĞIMIZ