logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

Acil durum

İş Güvenliği Uzmanı Kaan AYDOĞAN ''İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylar acil durum olarak tanımlanmaktadır. Acil durumlar istenmeyen ve ne zaman olacağını kestiremediğimiz durumlar olmasından kaynaklı işletme ve çalışanlar olarak bu istenmeyen durumlara karşı tedbirli davranmamız maddi, manevi açıdan zarar görememek için hazırlıklı olmamız gereken durumlardır. İşyerleri için acil durumların belirlenmesi acil durum ekiplerinin oluşturulması ve çalışanlara eğitimler verilerek, tatbikatlar yaparak çalışanların acil durumlarla karşı karşıya kalmaları esnasında nasıl davranmaları gerektiği pekiştirilmelidir.'' dedi Acil durum ekiplerinin belirlenmesinde Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar; a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele, konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. Tebliğde belirtilen sayıların aşılması durumunda tehlike sınıfına uygun belirtilen sayıların katlarına göre destek elemanları çoğaltılmalıdır. İlk yardım konusunda da İşveren, 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirmekle yükümlüdür. Son olarak acil durumlarda çalışanları acil çıkış kapılarına doğru, güvenli ve hızlı bir şekilde toplanma alanına yönlendirecek acil çıkış levhaları ile işyerleri yönetmelik usullerine göre işaretlenmelidir.
 
Acil durum

Haberin Fotoğrafları