logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

2 ( İKİ ) GÜN İSTİRAHAT ALAN İŞÇİNİN HAKLARI

Geçici iş göremezlik halinde 2 güne kadar olan tutar SGK tarafından karşılanmaz. İşverenin ödemesi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ya da 4857 sayılı İş Kanunu’nda bir hüküm bulunmamaktadır. İşçi bu 2 günlük ücretini ancak 6098 sayılı  Borçlar Kanununun 409. maddesine istinaden dava açarsa alabilir.

 
2 ( İKİ ) GÜN İSTİRAHAT ALAN İŞÇİNİN HAKLARI