logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

AKÜ ŞARZ EDİLİRKEN İŞSAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 

Kaynak:

http://www.toolboxtopics.com/Gen%20Industry/Battery%20Charging%20-%20A%20Multitude%20of%20Hazards.htm

 

Patlayıcı hidrojen ... Asitli sıvılar ve buharları ... Elektrik yanıkları ... Kaslarda aşırı gerilmeler, burkulmalar, fıtıklar ve ezik omurgalar. Bütün bu tehlikeler, otomobillerde ve kamyonlarda bulunan alelade kurşunlu ve asitli akülerin kullanımları, şarjları veya bir yerden bir yere kaldırılmaları esnasında ortaya çıkarlar.  Lakin bu tehlikeler birkaç emniyet kuralına sağduyu ile riayet edilerek en asgariye indirilebilir.

Göz Koruması: Ilk kural olarak, bir akünün çevresinde çalışırken daima koruyucu gözlük veya yüz maskesi kullanınız. Aküler, metalleri bile eritebilen kuvvetli asitler içerir. Sadece bir damlacık bile gözlerde ciddi hasar yapar. Havalandırma kapağının açılması esnasında bir damlacık dışarı sıçrayabilir. Kısa devre veya hatalı ayar elektrolit sıvısını kaynatarak asit buharları oluşmasına neden olabilir. Akü, içindeki bir arıza nedeniyle patlarsa, parçalarının ve asidin etrafa dağılması tehlikesi oluşabilir.

Yangından Korunma: Kurşunlu ve asitli aküler şarj edilirken yanıcı hidrojen gazı üretirler. Hücrelerin içinde üretilen bu son derece patlayıcı gaz, genleşerek havalandırma kapaklarından dışarı sızabilir. Sigara, alet veya başka herhangi bir kaynaktan çıkan bir kıvılcım sızan gazın alevlenmesine ve akünün patlamasına neden olabilir. Bu nedenle aküyü her zaman iyi havalandırılan bir alanda şarj ediniz. Unutulmaması gereken diğer bir konu ise, akünün sadece şarj cihazına bağlı iken değil, otomobil hareket halinde iken de hidrojen gazı üretmekte olmasıdır.

Paralel bağlantılı kontak: Araba ve kamyonlarda akülerin bilhassa kış aylarında boşalmış olmalarına çok sık rastlanır. Akla gelen ilk çare arabayı paralel bağlanan, dolu başka bir akü ile çalıştırmaktır. Akü paralel bağlanmadan önce aşağıdaki güvenlik önlemlerini almayı unutmayınız:

 • Tüm elektrikli ekipmanların kapalı olduğundan emin olunuz. Diğer aküyü paralel bağlarken kıvılcım oluşabilir.
 • Akünün sıvı seviyesini kontrol ediniz. Plakalar açıkta kalmış ise, tekrak sıvı ile kaplı olana kadar su ilave ediniz. Asla asit koymayınız.
 • İki akününde aynı voltajda olduğundan emin olunuz.
 • Elektrolitin dışarı sıçramaması için, havalandırma kapaklarının yerinde olduğundan emin olunuz.
 • Kaliteli paralel bağlantı kabloları kullanınız. Kablo kalınlığı en az 10-gauge* (2,58 mm) olmalıdır.
 • Her zaman kablo bağlantı kıskaçlarının kutuplarından emin olunuz.
  1. İlk kabloyu dolu akünün artı (+) terminaline bağlayınız; daha sonra kablonun diğer ucunu boş akünün pozitif (+) terminaline takınız.
  2. İkinci kablonun bir ucunu dolu akünün eksi (-) kutbuna taktıktan sonra, dördüncü ve son bağlantıyı boş akünün eksi terminaline bağlamak yerine arabanın temiz bir metal kısmına, misal olarak motor bloğuna bağlayınız.Elektrik devresi bu şekilde, sanki boş aküye bağlanmış gibi tamamlanır, bir kıvılcım çakması halinde, o patlayıcı akü gazlarında uzakta olur.
  3. Akünün üzerine kesinlikle alet ve edavat koymayınız. Onlar akünün iki       kutbuna birden, veya artı kutbu ile toprağa temas ederek kısa devre       oluşturabilirler.      

Sırtınızı koruyunuz: Aküler ağırdır. Birini yerinden hareket ettirmeniz gerekirse, akü taşıma kayışları kullanınız, sırtınızı belinizi bükmeden dik tutunuz, karın kaslarınızı gerdiriniz. Aküyü kaldırırken ve taşırken omurga sisteminizi burkturmayınız. Bu kuralların hem iş yerlerinde hem de özel yaşantınızda geçerli olduğunu unutmayınız.  Kendi aracınız ya da teknenizdeki bir akü de aynı tehlikelerin kaynağıdır. Akü ile ilgili tehlikeleri göz ardı etmeyiniz, oluşmalarına veya kısa devrelere meydan vermeyiniz.

*  "Gauge" kablo kalınlığı için kullanılan bir Amerikan birimidir.

* 1 gauge = 0,2588 mm

 
AKÜ ŞARZ EDİLİRKEN İŞSAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Haberin Fotoğrafları