logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

BARUT TAHRİKLİ ALETLER

 

 

Kaynak: http://www.toolboxtopics.com/Contributed/construction/Powder%20Actuated%20Tools.htm

 

 

Barut tahrikli aletleri kullanmadan önce eğitim almalıyız.

Çoğu tedarikçiler barut tahrikli aletlerin güvenli ve uygun kullanımı için bilgilendirmeye ve sertifika düzenlemeye eğilimlidir.

Aletler her kullanımdan önce güvenlik devrelerinin düzgün çalıştığını görmek için test edilmelidir.

Yüklenmiş aleti bırakıp gitmeyin, yüklemeyi atış zamanından hemen önce yapın.

Aleti kimseye doğrultarak tutmayın, diğer silahlara gösterdiğiniz saygı ile muamele edin.

Uygun kişisel koruyucular olmadan barut tahrikli aletleri kullanmayın.

Tabanca ile kullandığınız çivileri dökme demir, çini, içi boş kiremit, yüz tuğla veya sertleştirilmiş çelik gibi sert ve kırılgan malzemelerin içine sürmeyiniz.

Çivileme (atış) yaptığınız malzemenin diğer tarafında bulunan uçan çiviler, parçalar ve beton kırıntıları her zaman tehlikelidir. Bu alanda kimsenin olmadığından emin olun.

Bu aletin ve aksesuarlarının uygun kullanımı için her zaman üretici firmanın talimatlarını okuyun.

 

 
BARUT TAHRİKLİ ALETLER