logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

BOMLU VE KUMANDA KONTROLLÜ PERSONEL YÜKSELTİCİLER

BOMLU VE KUMANDA KONTROLLÜ PERSONEL YÜKSELTİCİLER

 

Kumanda kontrolüne sahip bomlu personel yükselticilerde çalışanlar aşağıdaki durumlar sonucu yaralanma riskleri ile kaşılaşabilirler :

 

  • Eğim, düz olmayan çalışma alanı, çukurlar, tümsekler veya yerdeki nesneler sonucu düşme veya takılma
  • Havai enerji hatları da dahil olmak üzere çalışma alanı üzerindeki tüm engellere temas etme

 

Güvenli Çalışma Uygulamaları

 

  • Platformu güvenli bir şekilde çalıştırdığınızdan emin olmak için kullanmadan önce ve gerekirse kullanma anında platformu kontrol ediniz. Kayıt defterini inceleyip, gerekirse güncelleyiniz.
  • Tüm mevcut güvenlik ekipmanlarının düzgün çalıştığından emin olmak için platformu kullanmadan önce test ediniz.
  • Platformun güvenli bir şekilde çalışmasını etkileyecek arıza ve durumları ilgili amiriniz veya çalışanlara bildiriniz.
  • Platformun güvenli bir şekilde çalışması için gerekli tüm tamirat ve düzeltmelerin platform kullanılmadan önce muhakkak tamamlanması gerekmektedir
  • Platformu kullanmadan önce havai enerji hatları da dahil olmak üzere çalışma alanı üzerindeki tüm engel ve tehlikeleri tespit ediniz ve bunlardan uzak durunuz.
  • Platformun kullanılacağı zeminin düz, sağlam ve engellerden temizlenmiş olduğundan emin olunuz. Kaldırma ünitesini yükseltmeden ve tekrar konumlandırmadan önce tüm tekerleklerin yer ile temas ettiğini kontrol ediniz.
  • Gerektiğinde yüksekte çalışma için uygun düşüş tutucu kişisel koruyucu ekipmanları her zaman kullanınız
  • Platformu sürekli kontrol altında tutunuz ve plaformun kullanımıyla ilgili tüm yasal düzenlemelere her zaman uyulduğundan kesinlikle emin olunuz.
 
BOMLU VE KUMANDA KONTROLLÜ PERSONEL YÜKSELTİCİLER