logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

Boya sektöründe solvent

İzmir Alternatif OSGB İş Güvenliği Uzmanı Kimyager Serap Yüce verdiği eğitimde ''Boya fabrikalarında veya imalathanelerde solventler basta solunum ve deri temasıyoluyla yüksek düzeyde ve uzun süreli maruziyet söz konusu olmaktadır.Solventler saglık açısından tehlikelere sebep olmakla birlikte yanıcı, uçucu, kolay buharlasır özellige sahip olduklarından isyeri ortamında solvent buharlarının patlayıcı karısımlar olusturma ihtimali çok yüksektir. İsyeri ortamında bulunan solventler yangın ve patlamalara neden olabilmektedir.Solvent kullanımında dikkat edilecek hususları şöyle sıralayabiliriz. 1.İsçiler, kullandıkları solventin fiziksel ve kimyasal özellikleri ve güvenli kullanımlarıkonusunda bilgi sahibi olmalıdır. 2. Tedarikçi firma tarafından sağlanmış olan Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) okunmalıdır. 3. İsyeri ortamındaki, yanıcı solvent buharlarının varlıgı, solventin parlama noktası ve patlayıcılık sınırları kullanılarak tahmin edilebilir. Düsük parlama noktası (55°C’den düsük) solventin daha tehlikeli oldugunu ve daha dikkatli kullanılması gerektigini isaret eder. 4. Kendiliginden alev alma sıcaklıgı, yanıcı/parlayıcı solvent karısımının havada kendi kendine alev almasından önceki maksimum sıcaklıgı vermesi açısından bir yol göstericidir. Kendiliginden alev alma sıcaklıgı ile çalısma sıcaklıgı arasında anlamlı bir güvenlik marjini bırakılmalıdır. 5. Solventlerin duman zerrecikleri solventin parlama noktasının altında bile parlayıcı olabilir. Duman (mist) ve spreylerin önlenemedigi durumlarda özel güvenlik tedbirlerialınmalıdır. 6. İ syeri havasındaki parlayıcı solvent buharlarının alev almasına sebep olacak pek çok alev kaynagı mevcuttur; a. Sigara, kaynak, ya da çıplak alev kaynagını solvent buharlarının bulunması muhtemel yerlerden uzak tutmak gerekmektedir. b. Ex-proof (kıvılcım çıkarmayan) malzemeler kullanılmalıdır. c. Sıcak bölgeler ve yüzeyler kontrol altında tutulmalıdır. Çünkü, sıcak yüzeyler endüstride çok fazla görülür ve yanıcı solvent-hava karısımının dogrudan ya da dolaylı olarak alev almasına sebep olur. Dogrudan alev alma, sıcak yüzeyin sıcaklıgının ortamda çogunlukla bulunan solvent-hava karısımının kendiliginden alev alma sıcaklıgının üstünde bir sıcaklıkta olması halinde olur. Dolaylı alev alma, maddenin sıcak yüzeyden kaynaklanan bir yanma ya da dumansız alev alması halinde gerçeklesir. Endüstrideki sıcak yüzeylere örnek olarak; fırın ya da büyük ocakların duvarları, elektrikli araçlar ve ısıtma boruları verilebilir. d. En az farkında olunan alev alma kaynagı statik elektiriktir. Statik elektrigin alev kaynagı olusturmasına iliskin riskleri azaltmak için; i. Ekipmanların topraklanmasının saglanması, ii. Topraklama direncinin kontrolünün yapılması; topraklama direncinin 10 Ohm’dan küçük olmasının saglanması, iii. Dolum sırasında sıçrama olmamasının saglanması, iv. Boruların içinde akan sıvının hızının sınırlandırılması, v. Yük dagılımının olması için beklenmesi, vi. İ letken hortumlar kullanılması gerekmektedir. e. Elektrik dügmesini açmak eger bölgede gaz birikimi varsa çok tehlikelidir. f. Parlama noktaları 40°C’den düsük olan hidrokarbonlar plastik kaplara doldurulmamalıdır. g. Parlayıcı solventlerin kullanımından sonra temizlik için sıkıstırılmıs hava kullanılmamalıdır. h. Anti-statik koruyucu giysiler ve ayakkabılar giyilmelidir. 7. Solvent buhar konsantrasyonu, solventin Alt Patlama Sınırının altında olmalıdır. a. Eger mümkünse parlama noktasının 15°C ile 20°C altında çalısılmalıdır.[3] b. Uygun havalandırma saglanmalıdır: Güvenligi saglamak için buharlar Alt Patlama Sınırının %25’inden az olacak seviyeye kadar seyreltilmelidir. Havalandırmayı saglamak için en kolay yol kapı ve pencerelerin açılmasıdır, ancak birçok durumda mekanik havalandırma da gereklidir. Havalandırma, solventin parlama noktasının üstünde sıcaklıklarda çalısma zorunlulugu varsa daha da önem kazanır.Havalandırma çıkısı, yer seviyesinden en az 3 m yüksekte olmalı ve binanın kapı veya pencerelerinden 3 m uzaklıkta olmalıdır. Saatte 6 tam hava degisimiyapılmalıdır. Oluklarda alarm baglı bir detektör bulundurulması gereklidir.[3] 8. Eger alev kaynagı yok edilip, sıcak bölgelerden tamamen kurtulma saglanamıyorsa,sistemden oksijenin yok edilmesi gerekmektedir. Böylelikle oksitleyici kaynak ortadan kalkacaktır. Bunun saglanması için asal gazlar (örn. azot çadırı) kullanılabilir.[3] 9. Solvent buharlarının havadan agır oldugu ve yere çöktükleri unutulmamalıdır. 10. Hatalar ve vakalar, küçük dökülmeler ve kaçaklar dahil, raporlanmalıdır. Bu raporların degerlendirilmesi gelecekteki daha büyük olayları önleyecektir. 11. Yangınlar, dökülmeler ve kaçaklarla ilgili olarak acil durum planları hazırlanmalıdır; örn. alarm sistemi kurulması, yangın söndürme ekipmanlarının hazırlanması, güvenli taliye prosedürelerinin hazırlanması.'' dedi. izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb v izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb v izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb v izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb v v izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb v izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb izmir alternatif osgb
 
Boya sektöründe solvent

Haberin Fotoğrafları