logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

ÇAĞLAR KALKAN ÇALIŞANLARIN BELGELENDİRİLMESİ HAKKINDA YAPTIĞI AÇIKLAMADA

 

               İzmir Alternatif İş Sağlığı ve Güvenliği firması kurucu ortağı ve yöneticisi

A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Çağlar KALKAN, İş dünyası ve piyasaların eksikleri,

önümüzdeki dönemde yapılması gerekenler hakkında yaptığı açıklamada öncelikli

olarak piyasanın tüm aktörlerinin üzerine düşen yükümlülükleri belirlemesi gerektiğini

söyledi.

Sektörlerin kendi yükümlülüklerini diğer sektörlerle ortak çözümler üreterek yerine

getirmeleri gerektiğini dile getiren KALKAN,  öncelikli olarak eğitimli ve belgeli çalışan

ihtiyacı olduğunu söyledi.

 

Çalışanların eğitimi ve belgelendirmeleri konusunda yapılması gerekenlerin;

 

 • İş piyasasına yönelik ihtiyaç analizi yapmak
 • Meslek standartlarını düzenli olarak revize etmek ve uygulamaları denetlemek
 • Eğitim standartlarını düzenli olarak revize etmek ve uygulamaları denetlemek
 • Modüler eğitim – gözetim – denetim programlarını sayısını arttırmak ve yaygınlaştırmak
 • Ulusal yeterlilik sistemini geliştirmek
 • Hayat boyu öğrenme politikası geliştirmek ve yaygın uygulanmasını sağlamak
 • Kalite güvence sistemini yaygınlaştırmak ve aktif uygulamak
 • Mesleki eğitim – değerlendirme yöneticilerini yetiştirmek
 • Eğitimcilerin eğitiminin seviye ve sayısını arttırmak
 • Toplumsal alanda ortaklıklar - birliktelikler geliştirmek
 • Toplum genelinde bilgilendirme ve tanıtım yapmak
 • Uluslararası ortaklıklar ve işbirliklerini yaygınlaştırmak
 • Bölgesel – ülke çapında ve uluslararası alanda kapasite yaratmak
 • Tüm meslekî ve teknik eğitim kurumlarında modüler programların uygulanması sağlamak
 • Diploma ve sertifika programlarında geliştirilen eğitim-değerlendirme-denetim modüllerin yaygın olarak kullanılmasını sağlamak
 • Meslekî ve teknik eğitim çalışmalarında her yaşta ve düzeyde bireye yönelik yaşam boyu öğrenme ilkelerinin esas alınmasını sağlamak
 • Meslekî ve teknik eğitimle ilgili diploma, sertifika, mezuniyet belgesi vb uluslararası denkliğini sağlamak
 • Meslek mensupları arasındaki performans denkliği ve kontrolünü sağlamak,

 

Olduğunu söyleyen KALKAN, bu konuda eğitimin ve belgelendirmenin ayrılması uygulamasının doğru uygulanması ve denetlenmesi halinde kısa zamanda piyasalara doğru katkı yapacağını söyledi.

 

Bir yıldır ortağıyla bu konuda çalışma yapmakta olduğunu söyleyen KALKAN, yakında İzmir de belgelendirme sektöründe yeni firmalarıyla da hizmet vermeye başlayacaklarını söyledi.

 

 
ÇAĞLAR KALKAN ÇALIŞANLARIN BELGELENDİRİLMESİ HAKKINDA YAPTIĞI AÇIKLAMADA