logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

Çağlar KALKAN İzmir Alternatif OSGB de yaptığı toplanatıda

Zararın meydana gelme olasılığı kurgulanırken, uygulanmakta olan kontrol tedbirlerinin yeterliliği dikkate alınmalıdır. Bunun için yürürlükteki yasal zorunluluklar ( kanun, tüzük, yönetmelikler v.b), standartlar, malzeme güvenlik bilgi formları göz önünde bulundurulmalıdır. Daha sonra iş faaliyetleri bilgilerine ilave olarak aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır. a. Maruz kalan personel sayısı b. Tehlikeye maruziyetin süresi ve sıklığı c. Hizmetlerin sağlanamaması örn. Elektrik ve su gibi d. İşyeri ve iş ekipmanlarının güvenlik teçhizatlarının çalışmaması e. Maddelere maruziyet f. KKD’ ların sağladığı koruma ve kullanılma oranları g. 1. Tehlikelerin neler olduğunu bilmeyen 2. Çalışmayı yapabilecek bilgi, fiziksel kapasite veya ustalığa sahip olmayan, 3. Maruz kaldığı riskleri hafife alan, 4. Güvenli çalışma metotlarının pratikliğini ve yararını hafife alan, kişilerin güvensiz davranışları (istenmeyen hatalar veya prosedürlere bilerek uyulmaması). Herhangi bir tehlike, çok sayıda insanı etkilerse daha ciddidir. Ancak bazı riskler, yalnızca bir kişi tarafından aralıklarla yapılan bir görevle bağlantılı olabilir, örneğin kaldırma araçlarının ulaşılmayan aksamının bakımı. Gerekmektedir dedi.
 
Çağlar KALKAN İzmir Alternatif OSGB de yaptığı toplanatıda

Haberin Fotoğrafları