logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

ÇAĞLAR KALKAN MESLEKİ YETERLİLİĞİN AVANTAJLARINA DİKKAT ÇEKTİ

12. yüzyıldan 18.yüzyıla kadar Ahilik kültürü ile verilen mesleki eğitim bu süre içerisinde Lonca ve Gedik adları da almıştır. Osmanlının gerileme dönemi ile birlikte kültürel yapıda meydana gelen zaafiyet aynı şekilde ahilik kültürünü de etkilemiş ve mesleki eğitimde de gerileme olmuştur.

1861 de Mithatpaşa tarafında başlanan ve ülkenin çeşitli yerlerinde kurulun Meslek liseleri de zaman içerisinde işlevlerini kaybetmişlerdir.

1923 İzmir İktisat Kongresinde çıraklık okullarının açılması teklif edilse de 1957 de yılında toplanan VI. Milli Eğitim Şurasında çırak okullarının açılması kararlaştırılsa da ancak 1977 yılında 2089 sayılı Çırak Kalfa ve Ustalık Kanunu çıkarılarak Çıraklık eğitimi Kanuni esaslara bağlanmıştır. Yine de uygulamada istenilen verim elde edilememiştir.

1986 yılında yürürlüğe giren 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu ile Çıraklık ve Mesleki Eğitimi’nin günümüz şartlarına uygun hale getirilmiştir.

Türkiye genelinde yaygınlaşan Çıraklık ve Mesleki Eğitim birçok sebeplerle özel sektörün talep ettiği yeterlilikte olamamıştır. Bu sebeplerle üretim kalitesinde de istenen üst noktalara ulaşılmasında sorunlar yaşanmıştır.

Ülkemizde Mesleki Yeterlilik konusunda ciddi eksiklikler mevcut iken, 2006 yılında 5544 sayılı kanun ile Mesleki Yeterlilik Kurumu kanunu kabul edilmiştir.

Bu kanun ile işlevini kazanan Mesleki Yeterlilik Kurumu; özellikle sanayinin büyük ölçüde eksikliği hissettiği ara elemanların mesleki yeterliliklerinin kriterleri konusunda çalışmalar yapmıştır. Ölçülebilir mesleki yeterlilik kriterleri getirmesi ve sınavlarının şartlarını ortaya koyması ile önümüzdeki zaman içerisinde ara elemanların istihdamında ölçüt olacaktır.

4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile çalışma hayatında çok önemli görevleri de üstlenmiş olan Mesleki Yeterlilik Kurumu sanayi için önemli kurumlarımızın başında gelecektir.

2013 yılında ülkemizde tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanların MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması zorunlu hale getirilmiştir.

Çalışanlarımızın MYK sınav ve belgelendirme masraflarının işsizlik sigortası fonundan karşılanmasına yönelik düzenlemeler yapılmış ve ülkemizde verilecek tüm mesleki ve teknik eğitimin MYK tarafından yayımlanan ulusal meslek standartlarına göre verilmesi yasal zorunluluk haline getirilmiştir.

Bu  süreci iyi takip eden işverenlerimiz ve çalışanlarımız Mesleki Yeterliliğin getirdiği bir çok avantajdan fazlasıyla yararlanacaklardır.

 

 

 

           

           

           

         

 

 
ÇAĞLAR KALKAN MESLEKİ YETERLİLİĞİN AVANTAJLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Haberin Fotoğrafları