logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

Çalışan Temsilcisi

İş Güvenliği Uzmanı Kaan AYDOĞAN diyor ki !!6331 sayılı Kanun ile 50 ve üzerinde işçisi olan iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu başlayan tüm işyerleri İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul kurmak zorundadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul üyelerinden olan çalışan temsilcisinin belirlenmesi hakkında bilgi paylaşacağız. Çalışan temsilcisi 29.08.2013 tarihinde resmi gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ’e göre belirlenmektedir. Çalışan temsilcisi seçimle ya da işveren tarafından atama yoluyla gerçekleştirilir. Seçimle gerçekleştirilmesi durumunda aday başvurularının yapılması için yedi günden az olmamak üzere süre tanınarak işveren tarafından işyerinde ilân edilir. Çalışan temsilcisi seçilmesi ya da atanmasından sonra işyerinde çalışan temsilcisinin ilan edilmesi gerekmektedir. Çalışan temsilcisi seçilebilmesi ya da atanabilmesi için adayın işyerinde tam zamanlı çalışıyor olması, en az 3 yıllık iş deneyiminin bulunması ve asgari olarak ortaokul mezunu olma şartları bulunmaktadır. İşyerlerinde çalışan personel sayısına görede çalışan temsilcisi belirlenme sayıda farklılık gösterdiğini belirtmek isterim. Çalışan temsilcisi sayısı A) İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir. B) Elli bir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki. C) Yüz bir ile beş yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç. Ç) Beş yüz bir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört. D) Bin bir ile iki bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş. E) İki bin bir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı olarak belirlenmesi gerekmektedir. Çalışan temsilcisi seçildikten sonra İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre iş sağlığı ve güvenliği konularında özel olarak eğitilir. Ve çalışan temsilcisi işyerindeki risklerle ilgili tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkilidir.''İzmir Alternatif OSGB
 
Çalışan Temsilcisi

Haberin Fotoğrafları