logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

DEMİR VE KALIP ÇALIŞMALARINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK TALİMATLARI

 

 1. Demirlerin indirilip, kaldırılması, bir yerden başka bir yere götürülerek taşınması operasyonları mekanik cihazlarla yapılması muhtemel kazaları önleyecektir.
 2. Demirin indirilmesi sırasında kimse indirilecek tarafta olmamalı, uygun mesafede beklemelidir
 3. Demirlerin bir araya bağlanması işlemi hiçbir zaman bağ teliyle yapılmamalı, bu maksat için daima uygun ölçülerde çelik halat ve çelik bağlantı, sıkma elemanları kullanılmalıdır.
 4. Demir bağ veya demetlerinin bir yerden diğer bir yere kaldırılması ve götürülmesi için demet içinden demirin kayarak birinin üzerine düşmeyecek şekilde sıkıca bağlanmalıdır.
 5. Demir bağ veya demetlerinin sağlamlığından emin olunmayan hiçbir platforma, kalıp üzerine vs. gibi yerlere indirilmeyecek, bırakılmayacak veya düşürülmeyecektir.
 6. İnşaat demirinin kesilmesi, bükülmesi ve soğuk şekillendirilmesi işlemlerinin güvenli bir biçimde yapılabilmesi amacıyla gerekli tezgâh, tabla, makine ve teçhizat uygun tarzda monte edilip kullanılmalıdır. Bu tezgahlardaki elektrik kabloları açık halde, izoleleri aşınmış, yıpranmış olmamalı. Prizleri kapalı halde bulunmalı. Bunların elektrik arızaları elektrikçiye iletilmelidir.
 7. Boyu uzun olan inşaat demiri iki kişi tarafından taşınmalı ve birden fazla uzun demirin taşınması halinde bu demirler birbirlerine güvenli biçimde bağlanmalıdır.
 8. Ağır malzemenin yerden kaldırılması gerekiyorsa dizler bükülerek kaldırılmalıdır.
 9. Demir ve kalıp işiyle uğraşanlar standart kişisel koruyucular dışında mutlaka iş eldiveni giymeli ve koruyucu gözlük kullanmalıdır
 10. İnşaat demirinin açıkta kalan uçları; birinin takılıp düşmesi, birinin vücudunu sıyırma, delmesi vs. Gibi insana herhangi bir yaralanma yapacak olası bir kazanın önlenmesi amacıyla tahta veya bir başka uygun bir malzemeyle kapatılmalıdır.
 11. 3 metreden daha yüksekte çalışan işçiler emniyet kemeri, hayat halatı takmalı, kendilerini emniyete almalıdırlar.
 12. İnşaat demiri ile çalışan işçiler; bol, sökük, yırtık elbise ile çalışmamalıdır.
 13. Demirlerin bağlama tellerinin bağlantı noktalarındaki büküm yapılmış uçları ustura gibi insanın derisini yırtabilir, kazaya sebep olabilir. Bu tehlikenin önlenmesi için inşaat demirinin bağlantı noktalarındaki bükülen uçları demirin alt kısmında kalmalıdır.
 14. Demir ve kalıp sahasının daima temiz, düzenli ve tertipli tutulmasına özen gösterilmelidir.
 15. İnşaat demirleri bir yerden bir yere el ile taşınırken demiri elektrik enerjisi hattına ya da elektrik teçhizat, tesisatına dokunulmamasına dikkat edilmelidir. Böyle bir tehlikeyi önlemek için aynı zamanda inşaat sahalarına dikkat edilmelidir. İnşaat sahalarındaki elektrik panolarının kapakları daima kapalı ve kilitli tutulmalıdır.
 16. Demirlerin, kalıp malzemelerinin yüksekten aşağı atılmaması; uygun aparatlarla güvenli olarak indirilmesi gerekir.
 17. Kayıp düşmelere uğramamak için demirlere basmamalı
 18. Ağır yükleri, malzemeleri tek başına taşımamalı. Kalıp parçalarına yerine monte ederken bir başka çalışandan yardım istenmeli.
 19. Çivili kalıp ve tahta parçalarına karşı dikkatli olunmalı, bu çivili tahtaları derhal toplayıp uygun yere koymalı.
 20. Yüksek kısımlara merdiven ile çıkmalı, kalıp ve demirlere tırmanmamalı
 21. İnce tahtaları, malzemeleri geçiş olarak kullanmamalı. Uygun platformlar oluşturulmalı.

 

EĞİTİM KAYIT FORMU

Eğitimin Adı

Demir ve kalıp çalışmalarında sağlık ve güvenlik talimatları

Eğitim Yeri

 

Eğitim Tarihi /Saati

 

Eğitimi Veren Kişi

 

EĞİTİME KATILACAK PERSONEL

NO

ADI-SOYADI

GÖREVİ

İMZA

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

EĞİTİM KAYIT FORMU

Eğitimin Adı

Demir ve kalıp çalışmalarında sağlık ve güvenlik talimatları

Eğitim Yeri

 

Eğitim Tarihi /Saati

 

Eğitimi Veren Kişi

 

EĞİTİME KATILACAK PERSONEL

NO

ADI-SOYADI

GÖREVİ

İMZA

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

         

 

 
DEMİR VE KALIP ÇALIŞMALARINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK TALİMATLARI