logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

DİŞ PROTEZ YAPIM AŞAMALARI VE MARUZ KALINAN RİSKLER

 
 
 
Alçı Dökümü: Diş hekiminden gelen ölçünün alçı ile kalıbı alınır. Alçı tozuna maruziyet vardır.
 
Modelaj: Alçı ile hazırlanmış model üzerine mumla model çıkarılır. Hidrokarbon ve ester içeren mum dumanına ve mum kokusuna maruziyet vardır. Bazı mumlar bersebs alkoller ve asitleri de içerir.
 
Rövetman alma ve Metal Döküm: Toz halindeki alçı ve slikanın su ile karıştırılması ile elde edilen madde (rövetman) hazırlanır. Bu aşamada alçı tozu ve slika maruziyeti vardır. Hazırlanan döküm fırına yerleştirilir ve yüksek ısıda mum eritilirken ağır bir mum kokusu ve dumanı salınır. Katı haldeki döküm metalleri yüksek ısıda eritilerek mumun erimesi ile oluşan boşluğa doldurulur. Soğuduktan sonra rövetman meddesi kırılarak metalden oluşmuş döküm model elde edilir. Bu metaller yapılarına eklenen diğer elementler nedeniyle alaşım yapısındadırlar. Krom-Kobalt-Nikel içeren alaşımlara çeşitli teknik özellikler kazandırmak amacıyla Berilyum, Silisyum, Alüminyum, Titanyum, Boron, Molibden katılabilmektedir.
 
Metal Tesfiye (Yontma): Döküm işlemi sonrasında elde edilen metal modelleri düzeltme amaçlı yapılır. İşlem sırasında orta yoğun olarak döküm alaşımının içerdiği ince metal tozları yayılır. Ayrıca titreşime maruz kalınır.
 
Kumlama ve Cilalama: Tesfiye yapılmış olan metal modelin kum püskürtülerek yapılan parlatılması işlemidir. Kısmen kapalı olan düzenekten ortama yoğun slika tozu salınır. Kumlama sonrasında cila ve alçı tozu kullanılarak yine yoğun toz inhalasyonunun olduğu cilalama işlemi yapılır. Slika maruziyetinin en yoğun olduğu aşamadır. Ayrıca aralıklı olarak yüksek desibelde gürültü maruziyeti oluşur.
 
Porselen Kaplama: Sabit protezler (kron-köprü) için hazırlanmış olan metal modeldeki dişlerin üzeri porselenle kaplanır. Kaplama işlemi sonrasında fırınlama ve tesfiye yapılır. Ortama porselen tozu karışır. Porselen içeriğine bakıldığında potasyum alüminyum slikatı, slika ve alüminyum hidrat slikata maruziyet oluşur.  Porselen yerine akrilik ile yapılan dişler de kullanılabilir.
 
Bitim aşaması (Akril parlatması ve alçı-alkol cilalaması): İnce akril tozları ve pomza taşı tozuna maruz kalınan aşamadır. Akrilik esas olarak polimetil metakrilattan oluşur. Ancak bir takım teknik özellikler kazandırma amaçlı benzol peroksit, civa sülfit, kadmiyum sülfit, bakır oksit, çinko oksit, titanyum oksit içerir. Pomza taşı volkanik bir kayaç türüdür ve silisyum, potasyum, sodyum %60-75 oranında slika içerir.
 
DİŞ PROTEZ YAPIM AŞAMALARI VE MARUZ KALINAN RİSKLER