logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

DİŞ TEKNİSYENLERİNDE MESLEK HASTALIKLARI

 

 • Solunum sistemi Hastalıkları : Silikozis, Berilyozis, Ağır metal akciğer hastalığı, İnert (afibrojenik) toz pnömokonyozları (siderozis), Mesleki astım, KOAH, Akciğer kanseri
 • Cilt ve Göz Hastalıkları
 • Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları
 • İşitme Kayıpları
 • Titreşime bağlı periferik sinir hastalıkları
 • Koku alma fonksiyonunda bozukluklar
 • Kanserojen riskler (krom, nikel , berilyum, slika)

 

Solunum Sistemi Hastalıkları

 • Diş Teknisyeni Pnömokonyozu: Pnömokonyoz, akciğerde toz birikimi ve buna karşı gelişen doku reaksiyonunun genel adıdır. Diş teknisyenlerinde görülen toza bağlı akciğer hastalıkları, slika, krom, nikel, alüminyum, kobalt, molibden, berilyum, metil metakrilet, alginat tozu gibi metal ve akril tozlarına bağlı geliştiği için mikst toz pnömokonyozudur ve ‘Diş Teknsiyeni Pnömokonyozu’ olarak isimlendirilmektedir.
 • Slikozis: Tüm pnömokonyozların en sık görülenidir. Oldukça hızlı ilerleyip ölümcül olabilen bir hastalıktır. Klinik olarak kronik, akselere ve akut formları bulunmaktadır. Kronik formda akciğer belirtileri 15 yıl ve üzeri maruziyet sonrası ortaya çıkarken, akselere silikozis için bu süre 5-15 yıldır. Akut formda ise silikozis haftalar içerisinde dahi gelişebilmektedir. Diş protez laboratuvarlarında en çok kullanılan slika içeren malzemeler; dental porselenler ( feldspor, kuvartz, kaolin) , tesfiye ve polisaj maddeleri ( pomza taşı tozu, slikonkarbid, zımpara, kum) , rövetman alma (alçı bağlı, fosfat bağlı ve slika bağlı rövetmanlar) döküm ve lehim işlemlerinde kullanılan fluks ajanıdır.
 • Kronik Berilyum Hastalığı: Berilyum hafif ve dayanıklı olması, erime noktasının yüksekliği, ısı ve elektrik iletkenliğinin yüksekliği nedeniyle ileri teknolojide sık kullanılan bir maddedir. Diş protez laboratuvarlarında kullanılan alaşımların içinde bulunur. Akciğer yanı sıra lenf bezleri, karaciğer, dalak, kalp, böbrek, tükürük bezi, kemik gibi birçok dokuda granülom oluşumuna neden olabilir. Öksürük, yorgunluk, halsizlik, gece terlemesi, iştahsızlık, kilo kaybı, ateş, eklem ağrıları gibi birçok semptom görülebilir. Bazı hastalarda klinik durum yıllarca aynı kalırken bazı hastalarda hızla solunum yetmezliği tablosu gelişebilmektedir. Berilyum maruziyetinin akciğer kanseri riskini arttırdığı gösterilmiştir.
 • Ağır Metal Akciğer Hastalığı: (Kobalt- Tungsten Karbit) Ağır metaller alaşım içinde bulunurlar ve diş protez üretiminin metal tesfiye (yontma) aşamasında maruziyet oluştururlar. Üst hava yolu tahrişi, bronkospazm, aşırıduyarlılık pnömonisi ve fibrozisle seyreden interstisyel akciğer hastalıklarına sebep olabilir.
 • İnert (Afibrojenik) Toz Pnömokonyozları: Demir (sideroz), baryum (baritoz), kalay (stannoz) inhalasyonuna bağlı gelişir. Diğer toz ve metallere göre akciğerde yaptıkları hasar düzeyi düşüktür.
 • Astım, hipersensitivite pnömonisi, akciğer kanseri diş teknisyenlerinde görülmesi muhtemel meslek hastalıkları arasındadır.

 

Cilt ve Göz Hastalıkları:  Eldiven, yüz maskesi ve sıradan gözlüklerin kullanımı, monomerlerin buharlarına karşı yeterli koruma sağlamamaktadır. Benzol peroksit, metil metakrilat,  kontakt dermatite neden olur. Kobalta bağlı cilt semptomları görülebilir. Benzol peroksit buharı, göz fibroblastları için sitotoksiktir.

Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları; Çalışma boyunca oturma pozisyonu ve küçük objelerle elle çalışmadan kaynaklanan sırt ağrıları ve kas-iskelet sistemi zorlanmaları oluşmaktadır. Diş teknisyenlerinde en yaygın yakınmaları oluşturmaktadır.

İşitme Kayıpları; Gürültü; zımpara, kesme, boyama işleri ve havalandırma cihazlarına bağlı aralıklı ve yüksek frekanslı olarak oluşmaktadır.

Titreşime bağlı periferik sinir sistemi hastalıkları; Kullanılan araç ve gereçlere bağlı el ve kollarda titreşim maruziyeti oluşmaktadır. Uzun süreli maruziyetin ‘beyaz parmak hastalığı’ na yol açabildiği görülmüştür. El kol titreşim sendromu, nervus medianus iletim bozukluğu izlenebilen periferik sinir hastalıklarındandır.

Koku alma fonksiyonunda bozukluklar; Kobalt, krom ve nikel alaşımları lenfosit ve nazal hücrelerde sitogenetik hasar potansiyeli taşımaktadır.

 

 

 
DİŞ TEKNİSYENLERİNDE MESLEK HASTALIKLARI