logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

Dr Mustafa KEBAT İşçilerin benzen e maruziyetleri nedeniyle oluşabilecek sağlık sorunları konusunda

Dr Mustafa KEBAT İşçilerin benzen e maruziyetleri nedeniyle oluşabilecek sağlık sorunları konusunda şunları söyledi :Deri yoluyla emilebilir oluşu ve buharına solunum yoluyla maruz kalınması halinde benzen akut zehirli bir maddedir. Benzen buharlarına yüksek konsantrasyonlarda maruz kalınması halinde aşırı coşkunluk (oyfori), başdönmesi, nefes darlığı ve aşırı sinirlilik gibi belirtiler kendini gösterir. Benzen gözlerde, burun ve solunum yollarında tahrişe yol açabilir. Maruz kalındığında aynı zamanda baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı ya da sarhoşluk hissedilebilir. Yüksek seviyelerde ve uzun süre ile benzene maruz kalınması bilinç kaybına ve solunum yetmezliği nedeniyle ölüme neden olacaktır. Düşük konsantrasyonlarda ama sık sık solunması ağır anemi ve diğer ciddi kan hastalıklarına sebeb olabilir. Benzen hakkında kanserojen olduğuna dair şüpheler olduğundan O yönetmeliklere göre çalışanların "izin verilen maruz kalma sınırının" (PEL) 1 ppm (per million parts) olarak sıkı bir kontrol mekanizması altında bulundurulması, zorunludur.

 
Dr Mustafa KEBAT İşçilerin benzen e maruziyetleri nedeniyle oluşabilecek sağlık sorunları konusunda

Haberin Fotoğrafları