logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

Dr Mustafa KEBAT mesleki deri kanserlerini özetledi

MESLEKİ DERİ KANSERLERİ

Mesleki deri hastalıkları nedir

Endüstride irritan maddelerin neden olduğu deri reaksiyonlarıdır. Pek çok değişik şekilleri vardır, çeşitlilik gösterir. Belirtiler iritasyon sonucu deride eritem, şişme, papül, bül ve pistüllerdir. Seconder enfeksiyon ile iltihaplı yara şeklini alabilir.

3 TÜR CİLT KANSERİ GÖRÜLÜR

-squamoz cell ca (SCC)

-basiller cell ca (BCC)

-malign melanom (MM)

Tehlike kaynakları:

cilde yoğun temas sonucu cilt kanserleri ve kanserleşebilen cilt değişiklikleri ortaya çıkarabilen polisiklik hidroharbonların başlıcaları şunlardır

-ham parafin: maden kömüründen, doğal gazdan, parafinden elde edilir. Kibrit, kağıt, elyaflı levha, patlayıcı endüstrisinde kullanılır.

-katran: taş ve maden kömürünün, tahtanın kok ve gaz fabrikalarında distilasyon ürünü olarak elde edilir.Taş kömürü katranı özel rafinerilerde kimyasal ham madde olarak işlenir. Diğer katranlar yakılır

-antrasen: katrandan elde edilir. Boya maddelerinin sentezinde ham madde olarak kullanılır.

-zift: taş kömürü katranının distilasyonundan arta kalan üründür. Karbon ve grafit elektrotlarının elde edilmesinde kullanılır.

-bitüm: katran,katran yağı ve zift içerir, cilde uzun süre teması cilt kanseri yapabilir

-kurum: hidrokarbonların tam olmayarak yanmasıyla ince taneli kömür tozcukları ortaya çıkar. Bunlar öncelikle parafin, çini mürekkebi, boya, sentetik madde ve en çok da lastik endüstrisinde kullanılır. Kurum ancak çok miktarda polisiklik aromatik hidro karbonlar 2

içeriyorsa kanserojendir. Teknik olarak üretilen kurum türlerinde çoğunlukla böyle bir durum yoktur. Benzer biyolojik etkisi olan diğer maddeler, örneğin birçok parafin, asfalt türleri, mineral yağlar sayılabilir.

Riskli işler

-taş kömürü distilasyonu

-ocak şömine baca bakım onarım

-içinde zift bulunan kömür tozundan briket yapımı

-cadde katranlanması, asfaltlama, gemi kalafatı

-sıcak zift karışımlarının boru, levha, kap ve döşeme gereçleri yapımında kullanılması

-bitümlü gereçler, ziftli kağıt ve karbon, empermeabl tekstil ürünleri, izolasyon maddesi yapımı

-bazı boya maddeleri ve vernik yapımı

-lastik endüstrisi

-mineral yağlarla yağlam işleri

Ayrıca bunlardan başka arsenik de kronik maruziyette prekanseröz lezyonlar ve scc yapabilir.

ETKİ ŞEKİLLERİ:

Cilde fokal etki söz konusudur. Sıcaklık ve giysilerin sürtünmesi gibi mekanik irritasyonlar etkiyi arttırabilir.. Güneş ışığının ultraviole etkisi de ciltteki kanserojen değişimi kolaylaştırır.

Cilt kanserinin ya da kansere dönüşebilen cilt değişikliklerinin oluşabilmesi için yıllarca sürecek bir etkilenme gerekebilir. Etkinin kesilmesinden uzun süre sonra da bulgular ortaya çıkabilmesi için geçecek latent süre ortalaması 3-4 yıldır.

HASTALIK TABLOSU:

Söz konusu maddeler yangılı bir kızarma ve kaşıntılı bir dermatit (egzema) yapabilirler. Etkilenme sürdükçe diffüz bir hiper pigmentasyon ortaya çıkar. Daha sonra follikülit ve akne görülür. Bu tür deri değişikliklerinden ön evreler olmadan da ,dış görünüşleriyle bir siğilden ayırt edilemeyen tek ya çok, değişik büyüklükte katran veya zift papillaları oluşabilir.. Bunlar karsinomatöz değişime uğrama eğilimindedirler.

 
Dr Mustafa KEBAT mesleki  deri kanserlerini özetledi

Haberin Fotoğrafları