logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

EKİPMAN CİVARINDA ÇALIŞMA TALİMATLARI

EKİPMAN CİVARINDA ÇALIŞMA TALİMATLARI

 

Aşağıdaki talimatlar izlenmelidir:

  1. Operatörler ekipmanlarını her zaman için, gerektiğinde güvenli bir şekilde stop edebilecekleri, izin verilen bir hızda kullanmalı ve asla hızlı kullanmamalıdır. İnsanların beklenmedik bir şekilde önlerine çıkabilecekleri yerlerde çok daha fazla dikkatli kulanmaları gerekmektedir.
  2. Yük taşıma esnasında, özellikle giriş yerleri ve havai hatların bulunduğu yerlerde, tavan yüksekliği kontrol edilmelidir. Elektrik hatları ve elektrikli cihazlardan güvenli, uzak bir mesafede çalışılmalıdır.
  3. Ekipmanların dönüş ve manevra hareketleri ve elektrik hatlarının sarkma durumları göz önünde bulundurulmalıdır. Ekipman operatörleri obje ve nesnelere çarpmamaya özen göstermelidir.
  4. Ekipman operatörleri, iş sahasında çalışmakta olan personelin üzerine doğru sürmemelidir, özellikle çalışan personel sabit bir nesnenin önündeyse ki, böyle bir durumda ekipman ve sabit obje arasında sıkışma durumu sözkonusu olabilir
  5. Eğer ekipmanın yakınında çalışan personel bulunacaksa, ekipman operatörü işe başlamadan önce, ekipman ile arada bulundurulması gereken güvenli çalışma mesafesini anlattığı bir emniyet konuşması yapmalıdır. Bu güvenli çalışma alanı, bir bariyer, emniyet bandı veya diğer bir şekilde, operatör ve çalışan personelin görebilmesi için belirgin hale getirilmelidir.
  6. Eğer bu ağır ekipmanlar çok daha fazla dar alanlarda çalışmak zorunda kalırsa, önceden belirlenmiş işaretleri kullanarak operatöre işaret verecek olan bir işaretçi ya da bayrakçı  bulunmalıdır.

 

Eğer mümkünse, hareketli ekipmanlar arasında çalışılmamalıdır!

ÇEVİRİ : Mesut KARTAL

 
EKİPMAN CİVARINDA ÇALIŞMA TALİMATLARI