logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

EKRANLI ARAÇ KULLANAN PERSONEL KONTROL FORMU

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik     
Yönetmelik kapsamında alınacak önlemlerin maliyeti çalışanlara yansıtılıyor mu?     
İşveren, çalışanlara işe başlamadan önce gerekli eğitimleri veriyor mu?     
İşveren, çalışma planı yaparak operatörlerin periyodik olarak ara vermesini veya dönüşümlü olarak başka işlerde çalışmalarını sağlıyor mu?     
İşveren, çalışanların ve temsilcilerin görüş ve önerilerini alıp katılımlarını sağlıyor mu?     
İşyerinde, ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce ve ekranlı araçlarla çalışmadan kaynaklanabilecek görme zorlukları yaşandığında çalışanların göz muayeneleri yapılıyor mu?     
Ekran, operatörün/çalışanın çalışma pozisyonuna uygun mesafede ve göz hizasında mı?     
Ekranda görünen karakterler, kolayca seçilir şekil ve formda, uygun büyüklükte mi? Satır ve karakterler arasında yeterli boşluk bulunuyor mu?     
Ekran görüntüsü stabil mi? Görüntü titriyor mu?      
Parlaklık ve karakterler ile arka plan arasındaki kontrast, operatör/çalışan tarafından kolaylıkla ayarlanabiliyor mu?     
Ekran, operatörün/çalışanın ihtiyacına göre kolaylıkla her yöne döndürülerek ayarlanabilir mi?     
Ekran, ayrı bir kaide veya ayarlanabilir bir masa üzerinde kullanılabilir mi?     
Ekranda kullanıcıyı rahatsız edebilecek yansıma ve parlamalar var mı?     
Klavye, operatörün/çalışanın el ve kollarının yorulmaması ve rahatça çalışabilmesi için ekrandan ayrı ve hareketli mi?     
Klavyenin ön tarafına, operatörün/çalışanın bileklerini dayayabileceği özel destek var mı?     
Operatörün/çalışanın elleri ve kolları için klavyenin önünde yeterli boşluk var mı?     
Klavye yüzeyi ışığı yansıtmayacak şekilde mat mı?     
Klavye tuşlarının özellikleri ve yerleri klavye kullanımını kolaylaştıracak şekilde mi?     
Klavye tuşları üzerindeki semboller, çalışma pozisyonuna göre kolaylıkla okunabilir ve seçilebilir nitelikte mi?     
Çalışanın rahat bir pozisyonda olması için yeterli alan var mı?     
Çalışma masası veya çalışma yüzeyi; ekran, klavye, dokümanlar ve diğer malzemelerin rahat bir şekilde düzenlenebilmesine olanak sağlayacak şekilde ve büyüklükte mi?     
Operatörün/çalışanın rahatsız edici göz ve baş hareketleri ihtiyacını en aza indirecek şekilde yerleştirilmiş ve ayarlanabilir özellikte doküman tutucu kullanılıyor mu?     
Sandalye dengeli ve operatörün/çalışanın rahat bir pozisyonda oturabileceği ve kolaylıkla hareket edebileceği şekilde mi?     
Oturma yerinin yüksekliği ayarlanabilir mi?     
Sırt dayama yeri öne-arkaya ve yukarı-aşağı ayarlanabilir, sırt desteği bele uygun ve esnek mi?     
İstendiğinde operatöre/çalışana uygun bir ayak desteği sağlanıyor mu?     
Operatörün/çalışanın gereksinimleri ve yapılan işin türü dikkate alınarak uygun aydınlatma şartları sağlanıyor mu? Arka planla ekran arasında uygun kontrast bulunuyor mu?     
Yapay aydınlatma kaynaklarının yeri ve teknik özellikleri ekrandaki ve diğer ekipman üzerindeki parlama ve yansımalar önlenecek şekilde mi?     
Operatörün/çalışanın oturma şeklini değiştirebilmesi ve rahatça hareket edebilmesi için çalışma merkezi yeterli genişlikte mi?     
Çalışma merkezlerinde yansımalara ve parlamalara neden olabilecek ışık gelmesini önlemek amacıyla tedbirler alınıyor mu?     
Ekrana gelen gün ışığının kontrol edilebilmesi için yatay ve dikey ayarlanabilir perdeler var mı?     
Çalışma merkezlerinde kullanılan ekipmanın gürültüsü çalışanların dikkatini dağıtmayacak ve karşılıklı konuşmayı engellemeyecek düzeyde mi?     
Çalışma merkezindeki ekipman çalışanları rahatsız edecek düzeyde ortama ısı veriliyor mu?     
Çalışma merkezindeki görünür ışık dışındaki tüm radyasyonların sağlığa zarar vermeyecek düzeylerde olması için gerekli önlemler alınıyor mu?     
Çalışma ortamında nem, uygun düzeyde tutuluyor mu?     
Programların kolay kullanılabilir ve eğer uygunsa operatörün bilgi düzeyine ve deneyimine göre ayarlanabilir olması sağlanıyor mu?     
Programlar, yazılım ergonomisi prensiplerine uygun mu?     
Sistemler operatöre uygun hız ve formatta bilgi verecek şekilde mi?     
Sistemler çalışanların verimini artıracak ve kolaylık sağlayacak şekilde geri beslemeli mi?     

 

 
EKRANLI ARAÇ KULLANAN PERSONEL KONTROL  FORMU