logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

EL ALETLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ

 

GENEL OLARAK; EL ALETLERİ

 

v Yapılacak işe uygun olmalı

v Bakımlı olmalı

v Bakımı ehil kişiler tarafından yapılmalı

v Uygun yerde muhafaza edilmeli

v Arızalı olan el aletleri derhal değiştirilmeli veya onarılmalı

v Sapları uygun olmalı, kolayca çıkmamalı, çatlak kırık olmamalı

v Sapları yağlı ve kaygan olmamalı

v Boru ve çubuk gibi rast gele uzatma kolu kullanılmamalı

v Küçük parçalarla çalışırken mengene ile tutturulmadan çalışılmamalı

v Çalışan makineler durdurulmadan el aleti ile müdahale edilmemeli,

 

A-ÇEKİÇLE ÇALIŞMA YAPILIRKEN UYULACAK TEDBİRLER

 

v Aşınmış ve ezilmiş çekiç kullanılmamalı

v Gevşek ve çatlak saplı çekiç kullanılmamalı

v Çekiç ağzının kenarları ile malzemeye vurulmamalı çekiç başı malzemeye paralel şekilde vurulmalı,

v İyi su verilmiş sert çekiç ile sert çelik malzemeye vurmamalı

v Malzemeyi tutmak için özel tutucu maşalar kullanılmalı

v Ahşap sapları budaksız, elyaflı ağaçtan uygun biçim ve boyutta olmalı, kenarları yuvarlatılmış, kıymıksız olmalı,

v Bozulan ve çapaklanan çekiç başları eğe veya zımparataşı ile düzeltilmeli,

 

B-TORNAVİDA İLE ÇALIŞMA YAPILIRKEN UYULACAK TEDBİRLER

 

v Vida başına göre uygun tornavida seçilmeli

v Tornavida saplarının pürüzlenmemesine dikkat edilmeli

v Tornavidaya çekiçle vurulmamalı

v Tornavida ucu keski ucu gibi bilenmemeli

v Tornavida zımba, kama, keski, manivela gibi kullanılmamalı

v Malzeme kol üstünde veya bacakta tutularak tornavida kullanılmamalı

 

C-ANAHTARLAR İLE ÇALIŞMA YAPILIRKEN UYULACAK TEDBİRLER

 

v Ağzı bozulmuş anahtar kullanılmamalı

v Anahtar iterek değil çekerek kullanılmalı

v Küçük anahtarlar fazla zorlanmamalı

v (Anahtar özel olarak yapılmış değilse) Anahtara çekiç vurulmamalı

v Anahtar başka amaçla (Çekiç veya manivela gibi) kullanılmamalı

 

D-EĞELER İLE ÇALIŞMA YAPILIRKEN UYULACAK TEDBİRLER

 

v Yapılacak işe uygun olmalı

v Metal bileziği bulunan sağlam sapları olmalı

v Sapsız ve sapı gevşek eğe kullanılmamalıdır

v Eğeler manivela gibi kullanılmamalı

v Eğelenecek malzeme sağlam bir şekilde bağlanmalı

v Küçük eğeler fazla bastırılmamalı

v Eğe dişlerindeki talaşlar (Elle değil) fırça ile temizlenmeli

v Eğelerden (Eski eğelerden) zımba keski vs. yapılmamalı

v Parçaların eğelenecek yüzleri mengene çenelerine yakın((4-5 mm) olmalıdır.

v Uygun şekilde durulmalıdır

v Eğe ileri itilirken bastırılır, çekilirken bastırılmaz,

v Büyük eğelerle çalışırken vücut ağırlığından istifade edilir,

v Eğe, eğelemenin çeşidine ve eğenin büyüklüğüne göre uygun tutulmalıdır

v Küçük eğeler fazla bastırılmamalıdır

v Yumuşak metallerde kaba dişli eğeler kullanılmalıdır,

v Paslı yüzeyler eğe ucu ile temizlendikten sonra eğelenmelidir

v Eğe dişleri mengene çenelerine çarptırılmamalıdır

v Eğelenen parçalar elle silinmemelidir

v Eğeler çok hızlı sürülmemelidir,

v Eğe iş parçası üstünde bırakılmamalıdır

v Eğeler birbiri üstüne atılmamalıdır

v Eğenin sapı, iş parçasına veya mengeneye çarpmamalıdır

 

E-KESKİLER İLE ÇALIŞMA YAPILIRKEN UYULACAK TEDBİRLER

 

v Keski başında oluşacak çapaklar zımpara taşı veya eğe ile temizlenmeli

v Küçük parçaların sıçrama ihtimaline karşı koruyucu gözlük kullanılmalı

v Keski ve çekiç sıkıca tutulmalı

v Keski başının ve çekiç yüzünün yağlı ve kaygan olmamasına dikkat edilmeli

 

(Mehmet GEVHER Kimya Mühendisi-A sınıfı İSG Uzmanı

 

1-EL TESTERESİ İLE KESME YAPILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

·1.1-Malzemenin cinsine ve kalınlığına göre uygun testere kullanılmalıdır,

·1.2-Kılavuz kanal açılarak kesmeye başlanmalıdır,

·1.3-Testere kolu çok hızlı sürülmemelidir.

·1.4-Marka çizgisi dışından ve paralellik bozulmadan kesme işi yapılmalıdır.

·1.5-Kesme işleminin sonuna doğru baskı kuvveti azaltılmalıdır.

·1.6-Eski testere ile açılan bir kanala yeni testere ile girilmemelidir.

·1.7-Testere laması iş parçası üzerinde boydan boya sürülmelidir.

 

2-KESKİ İLE KESME:

 

Kesme işlerinde çok kullanılan takımlardan biri de keskilerdir.

Keskiler takım çeliğinden yapılarak sertleştirilmişlerdir.

 

Kullanılacağı yere göre;

Düz keski,

Kavisli keski,

Tırnak keskisi,

Oluk keskisi,

Çürütme keskisi,

Makaslama keski,

Yuvarlak keski gibi keskiler vardır.

Keskiler büyüklüğüne göre parmaklarla veya avuç içi ile tutulur.

1-Keskilenecek parça mengeneye bağlanmalıdır,

2-Gerekiyorsa altına dayama konmalıdır,

3-Kopan parçaların diğer çalışanlara zarar vermemesi için, siper , kafes kullanılmalıdır

4-Uygun ağırlıkta çekiç kullanılmalıdır,

5-Keskinlemede keskinin kesici ucuna bakılmalıdır

6-Son vuruşlar hafif olmalıdır.

 

3-EL MAKASLARI İLE KESME:

 

İnce sacların kesiminde kullanılır.

1-Makas ağızları bilenmiş olmalı

2-Sertleştirilmiş parça kesilmemeli

3-Uygun makas seçilmeli

4-Marka çizgileri görünür durumda olmalı

5-Çapaklara el sürülmemeli

6-Parmaklar kesici ağızdan uzak tutulmalı

 

(Mehmet GEVHER Kimya Mühendisi-A sınıfı İSG Uzmanı)

 

F-RASPALAR İLE ÇALIŞMA YAPILIRKEN UYULACAK TEDBİRLER

 

vRaspalar diğer aletlerden ayrı saklanmalı

vSapsız raspa kullanılmamalı

vVücuda doğru raspalama yapılmamalı

vİş parçası mengeneye bağlanmalı, elle tutulmamalı

vRaspa manivela gibi kullanılmamalı

 

G-MANİVELE VE SÖKME ALETLERİNDE ALINACAK TEDBİRLER

v Yapılacak işe uygun seçilmeli,

v Bu aletler kullanılırken kayarak diğer şahıslara zarar verilmemeli,

v Sert çelikten yapılmamalı,

v Destek olarak tahta, plastik veya yumuşak malzeme kullanılmalıdır.

 

Ğ-HAVYALAR’DA ALINACAK TEDBİRLER

v Havyalar kullanılmıyorken prizden çekilmeli,

v Uygun havalandırma yapılmalı,

v İş parçası pense veya kelepçe ile tutulmalı

v Bu işte çalışanların kanda kurşun tahlili yapılmalı

 

H-SEYYAR ELEKTRİK LAMBALARDA ALINACAK TEDBİRLER

v Uygun evsafta olmalı,

v Düşük gerilimle çalışmalıdır.

v Etaj olmalı (kapalı sistem)

 

I-SEYYAR ELEKTRİKLİ EL ALETLERİN ALINACAK TEDBİRLER

v Çift izolasyonlu olmalıdır.

 

İ-MENGENEDE ÇALIŞIRKEN ALINACAK TEDBİRLER

 

v Fazla sıkma için mengene koluna çekiçle vurulmamalı

v İş parçası mengene çenelerinin ortasına gelecek şekilde bağlanmalı

v Dökme demir mengenelerinde ağır çekiç ile çalışılmamalı

v Kullanılmadığı zaman çeneler arasında 5 mm açıklık olmalı,

v Mengene kolu zemine dik gelecek şekilde bırakılmalıdır.

 

K-DELME İŞLERİNDE ALINACAK TEDBİRLER :

v Matkapla yapılan çalışmada eldiven kullanılmamalıdır.

v Matkap bileme işinde mutlaka gözlük kullanılmalıdır

 

TAKIMLAR VE EL ALETLERİNDE :

1. Keskin veya sivri uçlu alet, takım ve eşyalar ile parlayıcı ve patlayıcı maddeler ceplere konulmamalıdır,

Bunlarla merdivenlerden çıkıp inmemelidir.

2. Her türlü el aleti, takım, avadanlık vb. araçlar kullanılmadan önce iyice kontrol edilmeli, arızalı ve kusurlu olanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.

3. Alet, takım ve avadanlıkların özellikleri ile nasıl kullanılacağını öğrenmeli, kullanılması bilinmeyen avadanlıklar ile bakım yapılmaya kalkışılmamalıdır.

4. Taşınabilir elektrikli el aletleri ile kaynak motorlarının topraklaması, topraklama elemanı bulunan özel fiş ve prizlerle yapılmalı, çalışma sırasında kablolarının üzerine cisim düşmesine veya üzerinden araçların geçmesine izin verilmemelidir. Bağlantı ve izolasyonu kusurlu olanlar kesinlikle kullanılmamalıdır. 24 volttan yüksek voltajla çalışan seyyar lambalar kullanılmamalıdır.

5. Kullanılan takımlarla el aletleri kesinlikle iskeleler, kirişler, borular, vinçler ve vinç yolları üzerine düşebilecek şekilde bırakılmamalıdır.

6. Yapılacak olan işe en uygun olan alet seçilmeli ve aletler yapım maksatlarının dışında kullanılmamalıdır.

7. Çekiç, balyoz, törpü, eğe, tornavida, balta, keser, kazma ve kürek gibi el aletlerinin sap kısımları kamalanmış, sağlam, kıymıksız olmalı, hemen çıkabilecek şekilde olmamalı ve sapsız olarak asla kullanmamalıdır.

8. Daima somun ve cıvata başlarına tam uyan anahtar kullanılmalı, ağzı bozulmuş veya kaynak edilmiş anahtar kullanılmamalıdır.

9. Anahtar ile gevşetme veya sıkma işlerinde, daima kendine doğru çekme kuvveti uygulamalıdır.

10. Bir alete başka bir alet ekleyerek, özellikle başka bir anahtar ekleyerek asla kullanmamalı, anahtarları somun başlarına takmak için çekiçlememelidir.

11. Cıvata veya somunları sıkmak veya sökmek için anahtar yerine pens vb. kullanmamalı, hiç bir anahtara gereğinden fazla kuvvet uygulamamalıdır.

12. Çekiç, kazma, balta ve keser gibi aletleri kullanırken, bu aletlerin hareket yörüngesinde ve etki alanında insan bulunmamasına dikkat etmelidir. Aletin sapından çıkabileceği veya çalışanın elinden kurtulabileceği unutulmamalıdır. Çekiçlerin baş kısmı mantarlaşmamış olmalı ve sap kısmı yağsız, temiz olmalıdır. Çekiç kullanılırken eldiven takılmamalı ve çapak sıçrama ihtimaline karşı, çapak gözlüğü takılmalıdır.

13. Sapsız veya sapı iyi durumda olmayan eğe kullanmamalıdır. Manivela yerine veya keski, zımba yerine eğe kullanmak tehlikelidir.

14. Manivela kullanırken, manivelanın yük altına gelen ucunun güvenli takıldığından emin olduktan sonra, manivelaya önce hafif sonra tam güçle ve dengeli olarak bastırılmalıdır. Manivela olarak imal edilmemiş malzemeleri bu amaçla kullanmamalıdır. Kaldırma gücünün artması için manivelaya boru vb. malzemeler eklememelidir.

15. Kullanılmakta olan takım ve aletlerin, çevrede bulunan elektrik hat ve tesislerine temas etmemesine dikkat etmelidir.

16. Takımlar, el aletleri, üstüpü ve çaputlar hiç bir zaman makine ve tezgahların üzerine bırakılmamalı, bu tür malzemelerle çalışır durumdaki makine, tezgah, tesis vb çalışan parçalarına dokunmamalıdır.

17. Takım ve aletleri düşmeyecek, ayağa takılmayacak ve kimseye zarar vermeyecek şekilde bulundurmalı ve depolamalıdır.

18. Baş tarafları mantarlaşmış veya ezilmiş keski, zımba, oyma kalemi vb. takımlar asla kullanılmamalıdır. Keskilerin ağız kısmı düzgün ve keskin olmalıdır. Ağır iş keskileri kıskaçla tutulmalıdır. Keskiyi tutan el eldivenli, çekici tutan el eldivensiz olmalıdır.Çalışırken çapak gözlüğü takmalı ve kopan parçaların çevrede çalışanlara zarar verebileceği unutulmamalıdır. Keskiler insan boyunu geçen raflarda muhafaza edilmemelidir.

19. Krikoları sağlam zemin üzerine koyarak ve yükleri dik olarak kaldırmalı, yük yalnızca kriko ile tutulmamalı, yük takoza alınmalıdır. Mekanik krikolarda istenilen yükseklik temin edildikten sonra, güvenlik maksadıyla kriko kaldırma kolu kriko üzerinden alınmalıdır. Hidrolik krikolar kullanılmadan önce test edilmeli ve eksilen yağı tamamlanmalıdır.

20. Kapalı olan kapları ( bidon vb.) tezgah olarak kullanmamalı, üzerinde sıcak işlem yapmamalıdır.

21. Sap kısmı çatlak, ucu kör veya küntleşmiş tornavidalar kullanılmamalıdır. Her cıvata için uygun boyda tornavida seçmeli, yıldız tornavida yerine düz tornavida kullanmamalıdır. Tornavida keski, manivela, zımba vb. maksatlarla kullanılamaz. Elektrikçiler izoleli tornavida kullanmalıdırlar.

22. Pense ve kerpeten birer el takımıdır, anahtar veya çekiç yerine kullanılmamalıdır. İngiliz anahtarının kullanılacağı bir işte pense kullanılmaz. Tel keserken telin bir ucuna basmalı, bir ellede tel tutulmalı, teli el ile ayak arasındaki bir noktadan kesmelidir.

23. İngiliz anahtarı somuna yerleştirilirken anahtar ağzı kullanan personelden tarafa doğru olmalı ve anahtara çekme kuvveti uygulamalıdır. Bu aletin sapına boru vb. ilave etmemeli, levye yerine kullanmamalıdır.

24. Boru anahtarı sadece boru sıkmak veya sökmek amacıyla kullanılabilir. Kullanma esasları İngiliz anahtarında olduğu gibidir.

25. Demir testeresinin dişlerinin bozulmaması için sadece ileri ve aşağı hareket esnasında kuvvet uygulanır. Geri çekilirken hafifçe kaldırmalıdır. Eskiden yarısı kesilmiş veya yarım kalmış bir işte yeni testere kullanmamalıdır. Hızlı çalışmalarda soğutma yağı kullanılmalıdır.

26. El makası ile tenekeler ve 0.5 mm. ye kadar saclar kesilebilir. Üzerine çekiç vb. vurarak malzeme kesmek tehlikelidir. Kesilen parçaların hareketlerine karşı uyanık olunarak bir tehlikeye meydan vermemelidir.

27. Kollu makasları kullanırken kesilen çubuğun çalışan kişiyi yaralamaması için tedbir almalıdır.

28. Mengeneleri örs olarak kullanmamalı, üzerinde çalışılacak parçanın özelliğine göre azami sıkılıkta bulundurulmalıdır.

29. Takım anahtarları daima yağlardan arındırılmış ve kuru bir şekilde bulundurulmalı, kullanılmadan önce anahtarın ağzının orijinal halde olup olmadığı kontrol edilmelidir. Cıvata başına uygun anahtar kullanılmalı, anahtara kuvvet uygulanırken dengeli bir duruş seçilmelidir.

 

30. Elektrikli el aletleri :

·Kullanmadan önce metal kısımlarını, başlıklarını, düğmesini, kordonunu ve fişini kontrol etmelidir.

·Gövdesi çatlak ve kırık aletlerle çalışmamalı, uyarı etiketi takarak ilgilileri bilgilendirmelidir.

·Delme işlemi yapılacak malzemeler için mengene ve tutucu kullanılmalıdır.

·Bilhassa işe başlama anında aletler sıkıca kavranmalıdır.

·Elektrikli el aletlerinin üzerine aşırı baskı yaparak çalıştırmamalıdır.

·El aletleri kordonlarından tutularak veya aleti sallayarak taşınmamalıdır.

·Uzun süre kullanılan el aletleri ısınabilir, gerektiğinde soğumaya bırakılmalıdır.

·İş bittikten sonra hareket eden parçalar tümüyle durduktan sonra, itina ile yerine yerleştirmelidir.

·Aletlerin üzerindeki havalandırma delikleri her zaman açık bulundurulmalıdır.

·Islak ortamlarda çalışılırken kordonun su içerisine girmemesi için önlem almalıdır.

·Çalışan aletin yanından ayrılmamalı, ayrılacaksa fişi prizden çekilmelidir.

32. Elektrikli spiral taş motoru :

·Makinenin gövdesini, taşın iş parçası üzerindeki durumunu, kablosunu ve fişini kontrol etmelidir.

·Kablosu ezilmiş, fişi bozulmuş ise kullanmamalıdır.

·Motorun devir sayısı ile taş üzerinde yazılan bilgilerin uygun olmasını sağlamalıdır.

·Gövde üzerindeki koruyucusu olmayan motor kesinlikle kullanılmamalıdır.

·İlk çalışma esnasında çok büyük bir sarsıntı yapacağından sıkı bir şekilde tutulmalı ve malzemeye yakın vaziyette iken çalıştırılmalıdır.

·Cihaz üzerine fazla kuvvet tatbik etmemelidir.

·Üzerindeki taş, koruyucu ile çalışılamayacak kadar küçüldüğünde değiştirilmelidir.

·Taşlama yapılırken mutlaka çapak gözlüğü kullanılmalıdır.

·Taşlama yapılırken çevredeki malzeme ve insanların emniyetini göz önüne almalı ve yangın çıkma ihtimali unutulmamalıdır.

33. Zımpara tezgahları :

·Taşların destekleri her zaman taşa yakın, sağlam ve çalışma esnasında oynamayacak şekilde sıkıca tespit edilmelidir.

·Taşın her iki yanında bulunan flanşların boyutları birbirine uymalıdır.

·Tezgaha yeni bir taş takıldığında, taşı yavaş yavaş hızlandırmalı ve bu işlem esnasında taşın önünde durmamalıdır.

·Taşların değişimi, bu işi iyi bilen ve önceden belirlenen personelce yapılmalıdır.

·Mümkün olan hallerde taşın üzerine kırılmaz camdan siper konulmalıdır.

·Zımpara taşları gayeleri dışındaki işlerde kullanılmamalıdır.

·Taşların koruyucuları kesinlikle çıkarılmamalıdır.

·Zımpara taşı tezgahında herhangi bir ses, gürültü duyulduğunda çalışmaya derhal son verilmelidir.

34. Matkaplar :

·Her zaman iyi bilenmiş matkap kullanılmalıdır.

·Matkap tezgahları ile çalışmaya başlamadan önce her işlenecek parça sağlam ve doğru bir şekilde tablaya tespit edilmelidir.

·İşlenecek parça hiçbir şekilde elle tutulmamalı ve her defasında tezgaha tespit edilmelidir.

·Şayet çalışılan parça yerinden çıkarsa el ile müdahale etmeden matkap durdurulmalıdır.

·Tezgahın bakımı yapıldığı esnada, enerji kesilerek tezgah emniyete alınmalıdır.

·Talaşların temizlenmesi bu iş için ayrılmış fırçalarla yapılmalı, hiç bir zaman el veya basınçlı hava kullanılmamalıdır.

·Çalışan matkabın yanından herhangi bir yere uzanılmamalıdır.

·Matkapta çalışanlar sarkan elbiseler giymemeli, kravat takmamalıdır. Gömlek kolları sıvalı olmalı veya kısa kollu gömlek giymelidir.

·Hiçbir zaman anahtar vb. takımlar tezgah tablası veya mengene üzerinde bırakılmamalıdır.

·Matkap zorlanmadan kullanılmalıdır.

·Operatör, tezgahından ayrılmadan önce tezgahı durdurmalı ve tamamen durduğunu görmelidir.

·Matkap tezgahında çalışırken mutlaka çapak gözlüğü takmalıdır.

35. Seyyar Merdivenlerde:

·Boru, alüminyum , profil ve ahşap malzemelerden imal edilen seyyar merdivenlerin tek kişinin taşıyabileceği ağırlıkta olması, kollarda ve basamaklarda kırık, çatlak, çürük, darbe ve aşırı deformasyon bulunmaması gerekir.

·Çubuk ve nervürlü demirden el merdivenleri yapılmaz.

·Dikmeler arasındaki uzunluk en az 40 cm. olmalı ve basamaklar arasındaki mesafe 25 – 30 cm. olmalıdır. Ahşap merdivenler en fazla 4 m., profil merdivenler en fazla 5 m. olmalıdır.

·Özel bir sağlamlığı olmadıkça, 100 Kg. dan fazla yüklenmemelidir.

·Seyyar merdivenlerle ağır yük taşınmaz, en üst basamağında çalışılmaz, sağa sola uzanılmaz.

·Kaygan ve pürüzsüz zeminlere ayaklarında lastik pabuç olmayan el merdivenler dayanmaz.

·Uzatmak amacıyla ahşap merdivenler birbirlerine eklenemez.

·Dikmeleri kırılanlar merdiven olarak kullanılmaz.

·Ahşap merdivenler boyanmamalıdır.

·Merdivenler, çukur veya kanalların üzerine uzatılarak köprü yerine kullanılamaz. Merdiven ile bir çatı veya bir platformun üzerine çıkılıyorsa, merdiveni bu seviyeden bir metre kadar yüksek olacak şekilde dayamalıdır.

 

·Herhangi bir yere dayanan merdivenin ayakları, duvardan itibaren merdiven boyunun dörtte biri kadar uzakta olmalıdır.

·Merdivenlerden yararlanarak yüksekte yapılan çalışmalarda emniyet kemeri veya halatı kullanılmalıdır.

·Çıkış yerlerine ve kapı arkalarına merdiven kurulmamalıdır.

 

OKSİJENLE KESME İŞLERİNDE :

1. Tüm teçhizat ve donanım yağdan uzak, temiz ve faal olarak bulundurulmalıdır.

2. Gaz kaçakları sabun köpüğü ile kontrol edilmelidir.

3. Oksijen ventilleri yavaş yavaş açılmalıdır. Aksi halde supabın yanma tehlikesi vardır.

4. Kullanılan tüpler çalışma yerinden en az 5. m. uzakta tutulmalı ve mümkünse muhafazalı bir yerde bulundurulmalıdır.

5. Tüpler hiçbir zaman yerde yuvarlanarak, vinçle veya manyetikle nakledilmemelidir.

6. Manometre tüpe bağlanmadan önce tüp hafifçe açılarak, oksijen çıkışı temizlenmelidir. Manometre bağlandıktan sonra gerekli kontroller yapılmalıdır.

7. Tüpler boş dahi olsa destek olarak kullanılmamalı, yere atılmamalı ve yatırılmamalıdır

8. Uzun süre güneş altında veya herhangi bir ısı kaynağının yanında bulundurulmamalıdır.

9. Tüpe manometre bağlandıktan sonra vana açılırken manometrenin karşısında durulmamalıdır.

10. İş bittiğinde vanalar kapatılmalıdır.

11. Basınçlı hava yerine oksijen kullanmamalıdır. Oksijenin temas ettiği yerlerin yağlı olması durumunda patlama olabilir.

12. Vanaların yağlı elle açılıp kapatılması kesinlikle yasak olup, kullanıcının yanmasına veya infilaka sebep olabilir.

13. Oksijen tüplerinde kösele conta kullanılmalıdır.

14. Hortumlarda iki ek arasında en az 3 m. olmalıdır. Eklemeler için bakır veya sarı malzemeden mamul boru kullanılmalıdır.

15. Eklerde tel veya bant kullanılmamalı, kelepçe kullanılmalıdır

16. Çalışırken çapak gözlüğü ve deri eldiven kullanmalıdır.

17. Çalışma yerinde birden fazla tüp kullanılacaksa tüpler arasında en az 3 m. mesafe bulunmalıdır.

18. Tüpler özel olarak imal edilmiş arabalarda nakledilmelidir.

19. Kullanma noktalarında devrilme tehlikelerine karşı sabit noktalara raptedilmelidir.

20. Yüksek yerlerde çalışırken kesme noktasından aşağıya sıçrayan kıvılcımlar için önlem alınmalıdır.

 

ELEKTRİK KAYNAKÇILIĞINDA :

1. Kişisel koruyucu malzeme olarak maske, deri eldiven ve baret kullanılmalıdır.

2. İş elbisesi pamuklu kumaştan olmalı ve pantolon paçaları kıvrık olmamalıdır.

3. Elektrot pensesinin sapı sağlam ve izoleli olmalıdır.

4. Elektrik kaynak motorunun fişleri toprak hattı olan prizlere takılmalıdır. Toprak hattı yoksa, elektrikçilere topraklama işlemi yaptırılmalıdır.

5. Elektrik kablolarını zarar görebileceği yerlerden geçirmemeli, deforme olmuş kabloları kullanmamalıdır.

6. Çalışma esnasında elektrot pensesi mutlaka yalıtkan bir zemin üzerine bırakılmalıdır.

7. Kaynak makinesinde meydana gelen arızalara kullanıcılar değil elektrikçiler müdahale etmelidir.

8. Rutubetli veya ıslak yerlerde çalışırken lastik çizme giymeli veya yalıtkan bir yere basmalıdır.

9. Çalışılan yerin civarında bulunan diğer çalışanların ışın ve kıvılcımlardan etkilenmemeleri için gerekli önlemleri almalıdır.

10. Elektrik şokundan korunmak için elbiseler kuru olmalı ve elektrot çıplak tene temas ettirilmemelidir.

11. Makinede yük varken kutup anahtarını veya rotatif anahtarı çevirmemelidir. Ark esnasında, akımda değişiklikler yapmamalıdır.

12. Ark elde etmek için elektrodu boş veya dolu tüplere sürtmemelidir.

13. Kapalı alanlarda kaynak yapmadan önce hava akımını sağlayacak önlemler alınmalıdır.

14. Rutubetli ve dar odalarda, vücudun satıhla teması muhtemel olan yerlerde, doğru akım kaynak makineleri kullanılmalıdır. Bu gibi yerlerde çalışırken kaynak transformatörü çalışma alanı dışında tutulmalıdır.

15. Kaynak dikişlerini temizlerken, sıçrayan çapaklara karşı koruyucu gözlük kullanılmalıdır.

16. Elektrik ark kaynağı esnasında cildin yanmaması için, vücudun görünen bütün kısımları kapatılmalıdır.

17. Kaynak makineleri çalışır durumda terk edilmemelidir.

18. Topraklama olabildiğince kaynak yapılan objeye yakın olmalı veya doğrudan objeye yapılmalıdır.

19. Vinç, su, buhar ve gaz boruları, tesisatların metal kısımları, kaynak makinesi ile kaynak yapılan obje arasında iletken olarak kesinlikle kullanılmamalıdır.

20. Kaynak işlemlerinin yapıldığı yerlerde, kıvılcım sıçraması ile yangın çıkabileceği düşünülerek gerekli önlemler alınmalıdır.

 
EL ALETLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ