logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

ELEKTRİK KONROL ALETLERİ

Endüstrinin ve otomasyon tekniklerinin gelişmesi ile malzeme şekillendirme ve montaj gibi işlemler, bilgisayarlarla ya da kontrol sistemleri ile kumanda edilen makineler yardımıyla yapılmaktadır. Ancak bir prototip (ilk ürün) yapılmak istendiğinde her zaman el ve güç aletlerine ihtiyaç duyulacak ve bu ekipmanlar hiçbir zaman yerlerini tamamen otomatik makinelere bırakmayacaktır. Bu nedenle el ve güç aletlerini tanımak ve güvenli kullanım tekniklerini bilmek, teknoloji ile uğraşan insanlar için her zaman bir zorunluluk olacaktır.

Çalışma hayatınız boyunca hiçbir zaman güvenli çalışma ortamı oluşmadan iş yapmayınız. Unutmayınız ki sizin için en değerli şey, can güvenliğinizdir.

Faz Kontrol Kalemi

Kontrol kalemi, bir elektrik devresinde ya da sistemde gerilimin olup olmadığını anlamak için kullanılan bir test aletidir. llk bakışta bir tornavidaya benzese de tornavidadan farklı olarak tutma kısmı saydamdır ve bu kısmın içinde neon lamba ve bir direnç vardır. Ayrıca metal kısmı da ucunda çok az bir açıklık kalacak şekilde yalıtılmıştır. Tutma kısmının üst tarafında ise metal bir parça yerleştirilmiştir.

Kontrol kaleminin çalışma prensibi çok basittir. Gerilim olup olmadığı anlaşılmak istenen noktaya (bir prizde faz uçları ya da bir buat içindeki kablolar gibi) kontrol kaleminin metal olan uç kısmı dokundurulduğunda, eğer o noktada bir gerilim varsa tutma kısmında bulunan direnç ve neon lamba üzerinden bir elektrik akımı akacaktır. Ancak birbirine seri bağlı direnç ・ lamba çiftinden geçen elektrik akımı toprağa ulaşmak için bir yol bulamaz. Bu durumda kontrol kalemini kullanan kişinin tutma kısmında bulunan ve lambanın boşta kalan ucuna bağlı olan metal parçaya dokunması gerekir. Böylece elektrik akımı kullanıcı üzerinden toprağa ulaşacak ve neon lamba ışık verecektir.

Burada kullanıcı üzerinden geçen elektrik akımının neden kullanıcıya zarar vermediği sorusu akla gelebilir. Lambaya seri bağlı direnç elektrik akımının geçişini sınırlayacağı için elektrik akımı, insan vücudu tarafından hissedilmeyecek seviyelerdedir.

Kontrol kalemi kullanırken dikkat edilecek hususlar şunlardır:

Kontrol kalemi bir vida sıkma aleti değildir. Bu nedenle özellikle güç gerektiren vida sıkma işemlerinde kullanılmaz.

Kontrol kalemi kullanıken yalıtımış kısımlar ve tutma kısmını nüstünde bulunan iletken parça dışıda kalan kısımlara dokunulmamalıdır.

Kontrol kalemi test edilecek noktaya tam olarak değdirilmeli ve temas yüzey alanı azaltımamalıdır.

Dijital Faz Kontrol Kalemi

Dijital faz kontrol kalemleri bir elektrik devresinde ya da sistemde gerilimin olup olmadığını, varsa bu gerilimin cinsini (DC yada AC) ve gerilimin büyüklüğünü (12V, 24V, 50V, 120V, 230V, 400V gibi) üzerinde bulunan ledlerle (ıĢık yayan diyot) ya da LCD (likit kristal ekran) üzerindeki sayılarla gösteren test cihazıdır.

Dijital faz kontrol kalemlerinin tek uçlu olan tipleri, kontrol kalemleriyle aynı prensipte çalışır. Yine toprak bağlantısı kullanıcı tarafından sağlanır. Ancak ölçüm yapma ve bunu gösterme şekli, elektronik yöntemle yapılır. iki uçlu tiplerinde ise canlı noktaya (gerilim olan nokta, faz) kırmızı renkli uç dokundurulurken siyah renkli uç toprak bağlantısına dokundurulur. .

 

 
ELEKTRİK KONROL ALETLERİ

Haberin Fotoğrafları