logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

Fazla mesaide molalar ve diğer dinlenme araları hesaplanmaz

 
 
 
4857 saylı iş kanununda normal çalışma süresi haftalık 45 saat olarak belirlenmiştir. 45 saatin üzerinde
yapılan çalışmalar fazla mesaidir.  Ara dinlenmeler 4857 sayılı iş kanunu madde 68’de açıkça belirtildiği
 üzere çalışma saatinden sayılmaz .  Çalışanların  haftalık çalışma saatlerinin toplamını 45 saati aşıp
aşamadığını ara dinlenme saatlerini katmadan hesaplamak gerekmektedir.
 
Konu ile ilgili Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin  ‘nin 2010/23052E. ve 2012/33696K. ve 09.10.2012 tarihli kararı,
emsal karar niteliğindedir.
 
Yargıtay’a konu davada, Davacı yerel mahkemede kıdem ihbar tazminatı yanında fazla mesai talebinde
bulunmuştur.
 
Davalı davanın reddini talep etmiştir.  Yerel mahkeme ise davalı şirkete açılan davada davalı şirkete karşı
açılan davanın kısmen kabulü ile kıdem tazminatı, ihbar tazminatı,  bir kısım fazla mesai taleplerini kabul
etmiştir.
 
Karar davalı ve davacı vekillerince temyiz edilmiştir.
 
Somut olayda mahkemece davacının haftanın 6 günü, günde   10 saat çalıştığı kabul edilerek hesaplama
yapılan bilirkişi raporuna itibarla fazla çalışma ücretine hükmedilmişse de, Yargıtay  yapılan hesaplamayı
 ara dinlenmesinin düşülmemesini yasa, düzenleme ve ilkelere uygun olmadığı  ve hatalı bulduğu için
bozmuştur.
 
Yargıtay kararında Fazla çalışma hesabı yapılırken  bir saat ara dinlenmesi düşülerek günlük olarak
belirlenmesi, günlük çalışma süresinin haftada çalışan gün sayısı ile çarpılması ve haftalık 45 saat çalışma
süresi düşülerek hesaplanması gerekirken yazılı şekilde hesaplama yapılmasını hatalı bulmuştur.
Yargıtay kararında da belirtildiği üzere çalışma saatlerine ara dinlenmelerin dahil olmaması nedeni ile
 4857 sayılı  iş kanunu madde 68 ‘e göre işverenlerin ara dinlenme saatlerini belirlemesi  ve çalışma
saatlerinde düzenleme yapması  çalışanların çalışma saatlerinin  belirlenmesi ve fazla mesai hesabı
açısından önemlidir. Ara dinlenme saatlerinin belirli aralıklarda düzenli olarak kullandırılması çalışılan
saat ile ara dinlenmelerinin karışmasını ve iç içe geçmesini de önlemiş olacak , çalışma ve dinlenme
saatleri daha verimli bir şekilde kullanılacaktır.
 
Fazla mesaide molalar ve diğer dinlenme araları hesaplanmaz