logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

GELECEK NESİLLERE SU BIRAKIN

 

 

Suyun hayatımızdaki önemi kuşkusuz tartışılmaz. Susuz bir hayatı düşünemeyiz. Peki gelecek nesiller açısından suyu tasarruflu kullanmamız neden çok önemli, hiç düşündünüz mü?

Şimdi sizlere bu konuda rakamlarla bazı bilgiler vereceğim.

Dünyamızdaki toplam su rezervi yaklaşık 1,4 milyar km3.  Dünya su rezervinin yalnızca % 2,5 kadarı tatlı sulardan oluşuyor. Geri kalanı ise tuzlu su.

Dünyadaki tatlı suların ise;

  • %70 kadarı buzullarda ve dağlık bölgelerde kalıcı kar şeklinde bulunuyor ve kullanımımıza elverişli değil..
  • %30 kadarı yer altı suları. Bu sular; yüzey altından başlayıp derinliği 2000 metreye kadar değişen rezervuarlarda, nemli topraklarda, bataklıklarda ve kutuplardaki donmuş topraklarda bulunuyor.
  • %0,3 kadarı tatlı su göllerinde ve nehirlerinde bulunuyor.
  • %0,0004 kadarı ise atmosferde bulunuyor.

Dünyadaki tüm tatlı suların kullanımımıza elverişli olan miktarı ise, yaklaşık 200.000 km3.. Bu miktarın dünyadaki tüm tatlı suların %1’inden az olduğunu unutmayalım.

Kullanımımıza elverişli tatlı suların da, yaklaşık %70’inin sulamada, %22’sinin sanayide, %8’inin de evsel amaçlı olarak kullanıldığı bildiriliyor.

Geçtiğimiz yüzyılda, Dünya nüfusu 3 kart arttı ve su tüketimi hızı, Dünya nüfus artışının iki katından fazla oldu. Yaşadığımız 21. yüzyıla bakacak olursak, bulunduğumuz 2011 yılında yaklaşık 7 milyar olan Dünya nüfusunun, 2050 yılında yaklaşık 9 milyara ulaşması bekleniyor. Mevcut durumda giderek artan sayıdaki bölgede kronik su sıkıntısı yaşanıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Kurumu olan FAO’nun tahminlerine göre, 2025 yılında Dünya’da 1,8 milyar kişi tümüyle su sıkıntısı yaşayacak. Aynı yıl, Dünya nüfusunun üçte ikisinin de su nedeniyle stresli şartlar altında olması bekleniyor.

2025 yılına fazla bir zaman kalmadı. Yalnızca gelecek nesillerin değil, 10-15 yıl sonra bizlerin de su sıkıntısı çekmesi kaçınılmaz görünüyor.

İşte tüm bu nedenlerle evde veya işte suyu tasarruflu kullanmamız çok önemli. Tasarruf edeceğimiz her damla suyun gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli miraslardan biri olduğunu unutmayın.

Gelecek nesillere su bırakın.

 

Yararlanılan Kaynaklar:

http://www.unwater.org/statistics.html

http://www.fao.org/nr/water/docs/escarcity.pdf

 
GELECEK NESİLLERE SU BIRAKIN