logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

İş Güvenliği Uzmanı Çağlar KALKAN diyorki

Đsyerlerinde güvenli bir çalısma ortamı sağlanmasında, görsel islerin kolaylıkla yapılmasında ve uygun bir görüs alanı olusturulmasında en önemli faktörlerden biri aydınlatmadır. Güvenli çalısma ortamının sağlanması en önemli önceliklerden biridir ve is güvenliği kosullarının iyilestirilmesi isyerindeki tehlikelerin görünür kılınması ile sağlanacaktır. Aydınlatmanın görsel etkisinin yanında çalısanın kendini iyi hissetmesi, moralinin yüksek olması ve yorgunluk hissetmemesi gibi biyolojik ve psikolojik etkileri de bulunmaktadır. Đsyerlerinde aydınlatma is verimini de çok büyük ölçüde etkilemektedir. Aydınlatma öncelikle, yapılan is ve islemlerde tüm detayın görülebilmesi için gereklidir. Đs sağlığı ve güvenliği açısından ise aydınlatmanın isin uygulanan kalite standartlarının gerektirdiği sekilde yapılmasını ve hata oranlarının azaltılmasını sağlamasının yanında is kazalarının önlenmesinde de büyük bir etkisi bulunmaktadır.
 
İş Güvenliği Uzmanı Çağlar KALKAN diyorki

Haberin Fotoğrafları