logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

İş Güvenliği Uzmanı Serap YÜCE diyor ki

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI Kimyasal maddelerin kullanımı ve depolanması sırasında oluşabilecek İşçi Sağlığı İş Güvenliği risklerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların önemli bir parçasını oluşturan ve kullanıcıyı doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek amacıyla hazırlanan , ilgili kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgileri içeren dokümanlara Malzeme Güvenlik Bilgi Formu adı verilir. İşyerlerinde bulunan kimyasal maddelerin çalışanlara ne şekilde zarar verebilecekleri ve zarar verdiğinde neler yapmamızı bilmemiz gerekmektedir. Kimyasallar ya dışardan ya da ülkemizde üretilip işyerleri tarafından kullanılmaktadırlar. Üretici firmalar bu kimyasalların Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarını mutlaka hazırlamak ve tüketiciye vermek zorundadırlar. Bu zorunluluk 11.07.1993 tarih ve 21634 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Kimyasal Yönetmeliği' nde belirtilmiştir. Yine 27.08.1995 tarih ve 22387 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak Yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği' de bu konuda bilgilenmemiz gereken yönetmeliklerin arasındadır. Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesi ile ilgili olarak da 11.03.2002 tarih ve 24692 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesi ile ilgili Tebliğde konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır.
 
İş Güvenliği Uzmanı Serap YÜCE diyor ki

Haberin Fotoğrafları