logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

İş güvenliği ve Çevre sorunu SERA GAZLARI

Türkiyedeki sera gazı kaynakları nelerdir: • Enerji (2010 yılı verilerine göre sera gazlarının %71’i) – En fazla miktarda sera gazı üreten elektrik üretimidir. Elektrik eldesinin büyük bir kısmı kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtların yakılması ile elde edilmektedir. • Endüstri (2010 yılı verilerine göre sera gazlarının %13’ü) – Endüstri kaynaklı sera gazı üretimi, hem ürünlerin eldesinde gerekli olan enerjinin temin edilmesi için fosil yakıtların yakılmasından, hem de hammaddeden ürün elde edilmesi sırasında meydana gelen kimyasal olaylardan kaynaklanmaktadır. • Atık Bertarafı (2010 yılı verilerine göre sera gazlarının %9’u) – Sera gazlarının büyük bir çoğunluğu atık bertaraf sistemlerinden ve atıksu arıtmadan kaynaklanmaktadır. Çimento fabrikaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans alarak atık plastik, araç lastikleri, atık yağları yakabilmektedir. • Tarımsal Faaliyetler (2010 yılı verilerine göre sera gazlarının %7’si) – Türkiye’de tarım kaynaklı sera gazları, ürünlerin üretilmesi ve işlenmesinden, canlı hayvanlardan (ineklerin bağırsak gazlarından ve gübrelerden), pirinç ekimi ve anız yakılmasından kaynaklanmaktadır.
 
İş güvenliği ve Çevre sorunu  SERA GAZLARI

Haberin Fotoğrafları