logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

İŞ GÜVENLİĞİNDE EĞİTİM KONULARINDAN

BARİKATLAR

Fiziksel barikatlar

Bunlar iş yerindeki tehlikelere karşı koruma sağlamak üzere kurulur.

  • Zemindeki bütün açıklıkların, açık çukurların ve diğer kazıların uygun kapakları, barierleri, işaretler I ve aydınlatması olması lazım.
  • Işaretler, sinyaller ve barikatlar tehlike tamamen yok olduğu takdirde sökülmelidir.

Barikat İkaz Bandı

Işçilere görsel ikaz halinde barikat bantlarının 4 çeşidi kullanılmaktadır.

  • Sarı Barikat Bandı

Bunlar işçilere alanda potansiyel tehlike mevcut olduğunu belirtmek için ikaz/uyarı olarak kullanılır. Işçiler izinsiz girebilir. Örneğin, takılma risklerini, alçak asılı yükleri, sahada malzeme saklandığını v.s. tanımak için kullanılır.

  • Kırmızı Barikat Bandı

Bunlar “TEHLİKE”, yani alanda potansiyel tehlike mevcut olması anlamına gelir. KIRMIZI barikatın içinde çalışmak için taiyn edilmiş işçilerin dışındaki kimselerin İşten Sorumlu Kişiden izin almadan bu alana girişi yasaktır. Örneğin, yüksekte çalışma, elektrikle yüklü parçalar, inşaat altındaki iskele, dönen ekipmanın sallanma çapındaki alan v.s.

Kırmızı&Beyaz Barikat bandı da aynen kırmızı bant gıbı kullanılmaktadır. Biz SK olarak bu bandı kullanmamamıza rağmen diğer PFD taşeronları kullanmaktadırlar. Lütfen bu bandın da aynı manaya geldiğini unutmayalım.

  • Mor/Sarı Barikat Bandı

Alanda “TEHLİKE - RADIASYON”u belirtmek için kullanılır ve olası maruz kalma olabileceği anlamına gelir. RADİOGRAFİ TEKNİSYENLERİ dışındaki kimselerin alana girişi kesinlikle yasaktır. Bu açıdan bu çeşit barikatlar kırmızı barikatlarla eşit sayılabilir.

Radiografi işleri yapılan alana girişte barikatla birlikte işaretler konulmalıdır.

Barikat Kurulması

  • Bariyeri kurun ve yüksekliği zeminden 1 ve 1.2 m arasında olacak şekilde sağlam ve temiz bant çekin.

NOT: İşten Sorumlu Kişi veya barikatı kuran ve bant çeken kimse durumun emniyetli olduğundan emin olduğu zaman barikatı ve bandı sökmelidir.

Denetim

Bütün barierlerin sağlam olduğundan emin olmak için onlar günlük olarak kuran kimse veya onun tarafınca tayin edilen kimse ve İşten Sorumlu Kişi tarafından denetlenecektir.

 

 

 

 

 

Barikat  Etiketi

Barikat etiketleri sarı olmalıdır ve asağıdaki bilgileri içermelidir:

  • Firma adı,
  • KONTAK kimsenin adı,
  • Barikatın kurulmasının sebebi,
  • Kontak kurulacak kimsenin konumu veya telefon numarası.

 

Barikatlara yeterli sayıda görülebilir etiketler asılmalıdır. Etiketler üzerindeki bütün yazılar okunaklı yazılması gerekir ve işin sonuna kadar asılı olması lazım.

 

 

ÇEVİREN  MESUT KARTAL

 
İŞ GÜVENLİĞİNDE EĞİTİM KONULARINDAN