logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

İG Uzmanı Serap YÜCE Kağıt sektörü hakkında bilgi paylaşımı

 KAĞIT SEKTÖRÜNDE KAZALAR, HASTALIKLAR VE TEHLİKELER

1. Kazalar : Bu endüstride en büyük kaza riskleri, kağıt yapma makinalarından, son derece ağır kütükler, kağıt rulolar ve balyalardan kaynaklanmaktadır. Makinaların arasına sıkışma, ağır objelerin düşmesi, elektrik çarpması, hidrojen sülfür gibi zehirleyici gazların solunması, ısı ve kimyasallardan kaynaklanan yanıklar* ölümlere neden olmaktadır. Sektörel açıdan yapılan analizlerde, bütün sektörlerin ortalamalarına yakın değerlerde ölüm oranlarının varlığı ABD’de yapılan çalışmalarda ortaya konmuştur.

2. Hastalıklar

2.1. Kimyasal Tehlikelerden Kaynaklanan Hastalıklar : Kimyasal tehlikeler genellikle havadan kaynaklanır. Kağıt sektöründe çalışan işçiler arasında en yaygın görülen hastalık, akut ve kronik solunum yolları hastalıklarıdır. Yüksek konsantrasyonlarda klor, klor dioksit ve sülfür dioksite maruz kalmanın nedeni bir sızıntı olabilir. Bu kimyasallara maruz kalanların akciğerleri tahriş olur ve iltihaplar akciğer hava keseciklerine akar ve mutlaka hastanede tedaviye gereksinim duyulur. Bu kimyasallara maruz kalmanın sonucunda çok ciddi akciğer rahatsızlıkları görülebilir. Aynı zamanda bir kere bile solunulması, astım* hastalığına neden olabilir ve bu uzun süre sürebilir. Astıma neden olmasa bile nefes darlığı, öksürük ve burun-boğaz yanmasına neden olur. Bu hastalıklara daha çok ağartma birimlerinde, hamurlaştırma birimlerinde ve klor dioksit gibi kimyasalların yoğun olarak kullanıldığı birimlerde çalışanlar yakalanır. Kütüklerin, ağaç parçalarının, dalların arasında yer alan bazı mikro organizmalar aşırı duyarlılık pnömonisine* ve bagasossis* gibi hastalıklara neden olurlar. Şeker kamışından elde edilen liflere bagasse denir ve bu lifler adı geçen hastalığa neden olurlar.Aynı zamanda asbeste maruz kalmanın sonucunda da asbestoz* hastalığı görülebilir. Bununla birlikte paslanmaz çelik metla kaynaklarının çıkarttığı dumanlarda tehlikeli olabilir.Kağıt endüstrisinde çalışan işçilerde görülen diğer hastalıklar ise kimyasallar ve ısıdan kaynaklanan yanıklar ve kontakt dermatitlerdir*. Kalsiyum hidroksit ve hamurlaştırma sırasında kullanılan kimyasallarla ısınan çok sıcak hamurun, cilde temas etmesi ciddi yanıklar meydana getirmektedir. Biyositler, yapışkanlar, mürekkepler, köpürmeyi önleyen kimyasallar ve diğer kimyasal maddeler kontakt dermatitlerin* en önemli nedenleridir.

 

2.2. Fiziksel Tehlikelerden Kaynaklanan Hastalıklar

Kağıt endüstrisinde yoğun olarak büyük makinalar kullanılmaktadır. Kütüklerin taşınmasından hamur haline getirme sürecine, kurutmadan kimyasallarla işleme tabi tutma süreçlerine kadar her yerde dev makinalar kullanılır. Bu makinaların yarattığı gürültüler bazen tahammül edilemeyecek kadar çok olabilir. Eğer önlem alınmaz ve çok uzun yıllar bu gürültüye sunuk kalınırsa sonunda sağırlıklar ortaya çıkar.

Asbestoz, Lif şeklindeki silikat minerallerinin neden olduğu bir tür pnömokonyozdur. Asbestoz, mesleki ya da çevresel olarak, asbestozun doğrudan kullanımı ya da dolaylı olarak asbestoza sunuk kalma ile gelişir. Tekstil ve izolasyon işçilerinde asbestozis, madencilere göre daha çok görülür.

Astım, solunum yollarının ataklar halinde gelen tıkanmaları ile kendini gösteren kronik bir hastalığıdır. Astımda solunum yollarının şişmesi ve tıkaçların oluşması sonucu havanın akciğerlere girip çıkması engellenir. Hastalar ataklar arasında kendilerini iyi hissederler. Ataklar sırasında öksürük, göğüste sıkışma hissi, solunumda hızlanma, hırıltı ve nefes darlığı olur. Astımlı hastalar çevredeki birçok maddeye astımlı olmayanlara göre daha duyarlıdır. Bu uyarılar hastalarda hırıltı ve öksürüğe yol açar.

Bagassosis, uzun süreden beri balyalanmış ve depo edilmiş olan şeker kamışından çıkan tozlardan ileri geçen bir akciğer hastalığıdır. Küflü tozlardan gelen allerjik bir hastalık da olabilir.

Kontakt dermatit, derinin bazı maddelerle teması sonucu oluşan bir reaksiyondur. Bu reaksiyonların % 80’ i tahrişe bağlı reaksiyonlar (örneğin: bulaşık yıkama sonucu oluşan el gibi), % 20’ si de allerjik reaksiyonlardır. Reaksiyon temastan hemen sonra oluşmaz. Temas sonrası 1-3 gün sonra oluşan belirtiler genellikle 1 hafta veya daha sonra kaybolur. Deri kırmızı, kaşıntılı, iltihaplı ve kabarcıklı bir hal alır. Reaksiyon genellikle temas yerinde en yoğundur; derinin diğer bölgelerinde de olabilir.

Pnömokonyoz, genellikle bazı özel iş koşullarında çalışan kişilerde inorganik toz yada zerrecikli maddenin akciğerlerde depolanması ve buna bağlı olarak gelişen doku reaksiyonu ile ilgili durumdur. Asbestos ve silikoz bu gruba giren hastalıklardandır.

İZMİR ALTERNATİF OSGB İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI SERAP YÜCE

 
İG Uzmanı Serap YÜCE Kağıt sektörü hakkında bilgi paylaşımı

Haberin Fotoğrafları