logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

İG UZMANI SINAVINA GİRECEKLER İÇİN ÖRNEK DİLEKÇE


 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA


Bilindiği üzere 11.10.2013 tarihli resmi gazetede yayımlanan ‘’ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK’’de,

“Sınıflar arası yükselme

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlardan;

a) Başvurdukları tarihte adlarına 1500 gün prim ödenenler, (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge  sınavına,

b) Başvurdukları tarihte adlarına 3000 gün prim ödenenler, (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge sınavına,

girmeye hak kazanırlar.

(2) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlardan;

a) Başvurdukları tarihte adlarına 1800 gün prim ödenenler, (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge sınavına,

girmeye hak kazanırlar.” hükmü mevcuttur.


…../…./…. tarihi itibarı ile adıma ….. gün prim ödenmiştir.

(EK 1 :SGK’dan adıma ödenmiş prim gün sayısını gösteren belge)


Yukarıdaki  yönetmelik hükmüne ……… sertifika numaralı …. sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgemi , 21/12/2013 tarihinde yapılacak olan sınıflar arası yükseltme  sınavına katılarak ….. sınıfı belgeye yükseltmeye hak kazanmış durumdayım.


21/12/2013 tarihinde yapılacak …. sınıfı belgemi …. sınıfı belgeye yükseltecek sınava ikametgah adresime uygun yerde katılabilmem için gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim. Saygılarımla … / .. / 2013
İmza

Ad Soyad


T.C. Kimlik No:Adres  Bilgileri :

İletişim telefonu :


(EK 1 :SGK’dan adıma ödenmiş prim gün sayısını gösteren belge)

 
İG UZMANI SINAVINA GİRECEKLER İÇİN ÖRNEK DİLEKÇE