logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

ILO Mesleki Hastalıklar Listesi

(Recommendation No. 194) Geneva, 2010
ILO MESLEKİ HASTALIKLAR LİSTESİ1
ILO Meeting of Experts on the Revision of the List of Occupational Diseases​
(Recommendation No. 194) Geneva, 2010​
1. İŞ ETKİNLİKLERİNDEN KAYNAKLANAN AJANLARA MARUZ KALMAYA BAĞLI MESLEKİ HASTALIKLAR

1.1. Kimyasal ajanlara bağlı hastalıklar
1.1.1. Berilyum veya bileşiklerine bağlı hastalıklar
1.1.2. Kadmiyum veya bileşiklerine bağlı hastalıklar
1.1.3. Fosfor veya bileşiklerine bağlı hastalıklar
1.1.4. Krom veya bileşiklerine bağlı hastalıklar
1.1.5. Manganez veya bileşiklerine bağlı hastalıklar
1.1.6. Arsenik veya bileşiklerine bağlı hastalıklar
1.1.7. Cıva veya bileşiklerine bağlı hastalıklar
1.1.8. Kurşun veya bileşiklerine bağlı hastalıklar
1.1.9. Flor veya bileşiklerine bağlı hastalıklar
1.1.10. Karbon disülfite bağlı hastalıklar
1.1.11. Alifatik veya aromatik hidrokarbonların halojen derivelerine bağlı hastalıklar
1.1.12. Benzen veya eşdeğerlerine bağlı hastalıklar
1.1.13. Benzen veya eşdeğerlerinin nitro ve amino derivelerine bağlı hastalıklar
1.1.14. Nitrogliserin veya diğer nitrik asit esterlerine bağlı hastalıklar
1.1.15. Alkol, glikol veya ketonlara bağlı hastalıklar
1.1.16. Karbon monoksit, hidrojen sülfit, hidrojen siyanit veya deriveleri gibi boğuculara bağlı hastalıklar
1.1.17. Akrilonitrile bağlı hastalıklar
1.1.18. Nitrojen oksitlerine bağlı hastalıklar
1.1.19. Vanadyum veya bileşiklerine bağlı hastalıklar
1.1.20. Antimon veya bileşiklerine bağlı hastalıklar
1.1.21. Heksana bağlı hastalıklar
1.1.22. Mineral asitlere bağlı hastalıklar
1.1.23. Farmasötik ajanlara bağlı hastalıklar
1.1.24. Nikel veya bileşiklerine bağlı hastalıklar
1.1.25. Talyum veya bileşiklerine bağlı hastalıklar
1.1.26. Osmiyum veya bileşiklerine bağlı hastalıklar
1.1.27. Selenyum veya bileşiklerine bağlı hastalıklar
1.1.28. Bakır veya bileşiklerine bağlı hastalıklar
1.1.29. Platin veya bileşiklerine bağlı hastalıklar
1.1.30. Teneke veya bileşiklerine bağlı hastalıklar
1.1.31. Çinko veya bileşiklerine bağlı hastalıklar
1.1.32. Fosgene bağlı hastalıklar
1.1.33. Benzokinon gibi korneal irritanlara bağlı hastalıklar
1.1.34. Amonyağa bağlı hastalıklar
1.1.35. İzosiyonatlara bağlı hastalıklar
1.1.36. Pestisitlere bağlı hastalıklar
1.1.37. Sülfür oksitlere bağlı hastalıklar
1.1.38. Organik çözücülere bağlı hastalıklar
1.1.39. Lateks veya lateks içeren ürünlere bağlı hastalıklar
1.1.40. Klora bağlı hastalıklar
1.1.41. Doğrudan bağlantısı bilimsel olarak gösterilmiş veya ulusal düzenlemeler ve uygulamalara uygun yöntemlerle belirlenmiş, iş etkinliklerinden kaynaklanan bu kimyasal ajanlara maruz kalma ile çalışanın hastalığı arasında bağ kurulan, işyerindeki yukarıda sözü edilmeyen diğer kimyasal ajanlara bağlı hastalıklar
1.2. Fiziksel ajanlara bağlı hastalıklar
1.2.1. Gürültüye bağlı işitme bozukluğu
1.2.2. Titreşime bağlı hastalıklar (kas, tendon, kemik, eklemler, periferik kan damarları veya periferik sinirlerin bozukluğu)
1.2.3. Basınçlı veya basınçsız havaya bağlı hastalıklar
1.2.4. İyonize radyasyona bağlı hastalıklar
1.2.5. Lazeri de içeren optik radyasyona (ultraviyole, görünür ışık, infrared) bağlı hastalıklar
1.2.6. Aşırı sıcak ya da soğuğa maruz kalmaya bağlı hastalıklar
1.2.7. Doğrudan bağlantısı bilimsel olarak gösterilmiş veya ulusal düzenlemeler ve uygulamalara uygun yöntemlerle belirlenmiş, iş etkinliklerinden kaynaklanan bu fiziksel ajanlara maruz kalma ile çalışanın hastalığı arasında bağ kurulan, işyerindeki yukarıda sözü edilmeyen diğer fiziksel ajanlara bağlı hastalıklar
1.3. Biyolojik ajanlar ve enfeksiyöz veya parazitik hastalıklar
1.3.1. Bruselloz
1.3.2. Hepatit virüsleri
1.3.3. İnsan immün yetmezlik virüsü (HIV)
1.3.4. Tetanoz
1.3.5. Tüberküloz
1.3.6. Bakteriyal veya fungal kirleticilerle bağlantılı toksik veya enflamatuar sendromlar
1.3.7. Antraks (şarbon)
1.3.8. Leptospiroz
1.3.9. Doğrudan bağlantısı bilimsel olarak gösterilmiş veya ulusal düzenlemeler ve uygulamalara uygun yöntemlerle belirlenmiş, iş etkinliklerinden kaynaklanan bu biyolojik ajanlara maruz kalma ile çalışanın hastalığı arasında bağ kurulan, işyerindeki yukarıda sözü edilmeyen diğer biyolojik ajanlara bağlı hastalıklar
2. HEDEF ORGAN SİSTEMLERİNE GÖRE MESLEKİ HASTALIKLAR
2.1. Solunum sistemi hastalıkları
2.1.1. Fibrojenik mineral tozlarına bağlı pnömokonyozlar (silikozis, antrako-silikozis, asbestosis)
2.1.2. Silikotüberküloz
2.1.3. Fibrojenik olmayan mineral tozlarına bağlı pnömokonyozlar
2.1.4. Siderozis
2.1.5. Sert metal tozlarına bağlı bronkopulmoner hastalıklar
2.1.6. Pamuk, keten, kendir, kenevir, şeker kamışı tozlarına (bagasozis) bağlı bronkopulmoner hastalıklar
2.1.7. İş sürecinin doğasında olan, belirlenmiş sensitize edici ajanlar ve irritanlara bağlı astım
2.1.8. İş etkinliklerinden kaynaklanan organik tozların veya mikrobik olarak kontamine olmuş aerosolların inhalasyonuna bağlı ekstrinsik allerjik alveolit
2.1.9. İş etkinliklerinden kaynaklanan kömür tozu, taş ocağı tozu, odun tozu, hubuat ve tarım faaliyetlerinden çıkan tozlar, ahırlardan çıkan tozlar, tekstil kaynaklı tozlar ve kağıt tozlarına bağlı kronik obstrüktif pulmoner hastalık
2.1.10. Aluminyuma bağlı akciğer hastalıkları
2.1.11. İş sürecinin doğasında olan, belirlenmiş sensitize edici ajanlar ve irritanlara bağlı üst solunum yolu bozuklukları
2.1.12. Doğrudan bağlantısı bilimsel olarak gösterilmiş veya ulusal düzenlemeler ve uygulamalara uygun yöntemlerle belirlenmiş, iş etkinliklerinden kaynaklanan risklere maruz kalma ile çalışanın hastalığı arasında bağ kurulan, işyerindeki yukarıda sözü edilmeyen diğer solunum sistemi hastalıkları
2.2. Cilt hastalıkları
2.2.1. İş etkinliklerinden kaynaklanan ve diğer maddelerde bahsedilmeyen belirlenmiş alerji oluşturucu ajanlara bağlı allerjik kontakt dermatozlar ve kontakt ürtikerler
2.2.2. İş etkinliklerinden kaynaklanan ve diğer maddelerde bahsedilmeyen belirlenmiş irritan ajanlara bağlı irritan kontakt dermatozlar
2.2.3. İş etkinliklerinden kaynaklanan ve diğer maddelerde bahsedilmeyen belirlenmiş ajanlara bağlı vitiligo
2.2.4. Doğrudan bağlantısı bilimsel olarak gösterilmiş veya ulusal düzenlemeler ve uygulamalara uygun yöntemlerle belirlenmiş, iş etkinliklerinden kaynaklanan fiziksel, kimyasal ve biyolojik ajanlara maruz kalma ile çalışanın hastalığı arasında bağ kurulan, işyerindeki yukarıda sözü edilmeyen diğer cilt hastalıkları
2.3. Kas iskelet sistemi bozuklukları
2.3.1. Tekrarlayıcı hareketler, zorlayıcı çabalar ve bileğin aşırı pozisyonlarına bağlı radial stiloid tenosinovitler
2.3.2. Tekrarlayıcı hareketler, zorlayıcı çabalar ve bileğin aşırı pozisyonlarına bağlı el ve bileğin kronik tenosinovitleri
2.3.3. Dirsek bölgesine uzun süren basınca bağlı olekranon bursiti
2.3.4. Uzun süre diz çökme pozisyonunda kalmaya bağlı prepatellar bursit
2.3.5. Tekrarlayıcı güçlü çalışmaya bağlı epikondilit
2.3.6. Uzun süre diz çökerek veya çömelerek iş yapmayı takiben menisküs lezyonları
2.3.7. Uzun süre tekrarlayıcı güçlü çalışma, titreşim içeren çalışma, bileğin aşırı pozisyonları veya bu üçünün kombinasyonu durumuna bağlı karpal tünel sendromu
2.3.8. Doğrudan bağlantısı bilimsel olarak gösterilmiş veya ulusal düzenlemeler ve uygulamalara uygun yöntemlerle belirlenmiş, iş etkinliklerinden kaynaklanan risk faktörlerine maruz kalma ile arasında bağ kurulan, işyerindeki yukarıda sözü edilmeyen diğer kas iskelet sistemi hastalıkları
2.4. Zihinsel ve davranışsal bozukluklar
2.4.1. Post travmatik stres bozukluğu
2.4.2. Doğrudan bağlantısı bilimsel olarak gösterilmiş veya ulusal düzenlemeler ve uygulamalara uygun yöntemlerle belirlenmiş, iş etkinliklerinden kaynaklanan risk faktörlerine maruz kalma ile arasında bağ kurulan, işyerindeki yukarıda sözü edilmeyen diğer zihinsel ve davranışsal bozukluklar
3. MESLEKİ KANSERLER
3.1. Aşağıdaki etkenlere bağlı kanserler
3.1.1. Asbestos
3.1.2. Benzidin ve tuzları
3.1.3. Bis-klorometil ether (BCME)
3.1.4. Krom VI bileşikleri
3.1.5. Kömür katranı, zift ve isi
3.1.6. Beta naftilamin
3.1.7. Vinil klorit
3.1.8. Benzen
3.1.9. Benzen veya eşdeğerlerinin zehirli nitro ve amino deriveleri
3.1.10. Iyonize radyasyon
3.1.11. Zifir, katran, zift, madeni yağ, antrasen veya bu maddelerin bileşikleri, ürünleri veya artıkları
3.1.12. Kok fırını emisyonları
3.1.13. Nikel bileşikleri
3.1.14. Odun tozu
3.1.15. Arsenik ve bileşikleri
3.1.16. Berilyum ve bileşikleri
3.1.17. Kadmiyum ve bileşikleri
3.1.18. Eriyonit
3.1.19. Etilen oksit
3.1.20. Hepatit B virüsü (HBV) ve C virüsü (HCV)
3.1.21. Doğrudan bağlantısı bilimsel olarak gösterilmiş veya ulusal düzenlemeler ve uygulamalara uygun yöntemlerle belirlenmiş, iş etkinliklerinden kaynaklanan risk faktörlerine maruz kalma ile arasında bağ kurulan, işyerindeki yukarıda sözü edilmeyen diğer etkenlere bağlı kanserler
4. DİĞER HASTALIKLAR
4.1. Madenci nistagmusu
4.2. Doğrudan bağlantısı bilimsel olarak gösterilmiş veya ulusal düzenlemeler ve uygulamalara uygun yöntemlerle belirlenmiş, iş etkinliklerinden kaynaklanan risk faktörlerine maruz kalma ile arasında bağ kurulan, işyerindeki yukarıda sözü edilmeyen işler ve süreçlere bağlı diğer özel hastalıklar
1 Bu listenin uygulanmasında uygun olduğunda, maruziyetin derecesi ve tipi, özel bir maruziyet ile ilgili iş ya da meslek dikkate alınmalıdır.

 
ILO Mesleki Hastalıklar Listesi