logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

İNŞAATLAR VE TAMİR ALANLARINDA

HORTUMUN KIRBAÇ GİBİ SAVRULMASININ ÖNLENMESİ

 

 

Esnek basınçlı hortumlar çoğu inşaat sahasında ve tamir alanlarında bulunur. Bu hortumlar genellikle hava ile basınçlanır ,ancak içlerinden boya, hidrolik yağ veya kaynak gazları da geçiyor olabilir. Bu hortumların patlaması ile yaralanmalar gerçekleşmektedir. Yaralanma; hortumun basınç ile kırbaç gibi savrulması, hortum içinde birikmiş malzemeleri püskürtmesi veya içindeki potansiyel tehlikeli bir gaz veya sıvıyı boşaltması ile gerçekleşebilir. Çıkan ani ses korkutarak, ikinci bir yaralanma sebebi olabilir. Örneğin, korkan kişi sıçrayarak düşebilir.

Patlayan hortumların tehlikelerini kontrol etmek için gerekenlere göz atalım.

  • Hortumun patlamasının temel sebebi muhtemelen yanlış kullanımdır. Bu kazara veya kasıtlı gerçekleşebilir. Kullanmadan önce, hortumun zayıflamasına sebep olabilecek herhangi bir yanlış kullanım olup olmadığına dair hortumu kontrol edin. Dış yüzeyinde yırtık, iç kısımda hasar veya yumuşak noktalar varsa, bu, hortumun kullanımdan kaldırılmasını gerektirir.
  • Hortumun hava kaynağından çalışma alanına kadar nasıl serildiğine dikkat edin. Gemilerde, hortumu yüksekten sarkıtmak takılma, düşmeleri ve hasar görmesini önlemek için genelde uygulanan yöntemdir. Bu uygulama, yakındaki yapılar veya hortum askıları kullanılarak diğer çalışma alanlarında da uygulanabilir. Eğer bu mümkün değilse, hortumu en azından üzerinden insan veya araç geçmesi mümkün olmayan alanlardan geçirin. Örneğin, eğer hortum bir koridordan geçmek zorundaysa, duvar dibine yakın yerlerden geçirin. Kapılarda da hortumu kapının üzerinden sarkıtın ve böylece eşik üzerinden geçirmeyin.
  • Keskin dönüşlerden sakının. Bunlar hortumu kesebilir ve/veya iç kısmına zarar verebilir. Eğer hortum bir yere takılırsa, kuvvetlice çekmek iyi bir çözüm değildir. Gidip nerede takılı olduğuna kendiniz bakın ve hortumu takıldığı yerden kurtarın.
  • Hortumu bükerek veya kargaburunla sıkıştırarak hava akışını kesmeye çalışmayın. Bu hortuma kesinlikle büyük bir zarar verecektir.
  • Hortum içinde basınç varsa, hareket eder. Bu da bükülen bağlantıların ayrılmasına sebep olur. Bunu önlemenin kolay bir yolu, bağlantının her iki tarafına, mevcut kulakları kullanarak pimleri geçirmektir. Bağlantılar, sağlam olmadıkları zaman da ayrılabilirler. Eğer hortumun çapı 2,5cmden büyük ise, hava kaynağında, hortumun patlaması halinde basıncı azaltacak bir emniyet tertibatı bulunmalıdır. Eğer böyle bir tertibat yok ise, hortumun iki ucu birbirine palamar ile bağlanarak kırbaç hareketi önlenir.
  • Kırbaç gibi savrulan bir hortum çok tehlikelidir. Hortumun sabit nesnelere kısa mesafelerde sabitlenmesi ile bu önlenebilir. Bu da, kum torbaları, kelepçe, ip veya sağlam bir bant ile sağlanabilir.
  • Eğer hortum bağlantısı koparsa, asla hortumu yakalamaya çalışmayın. Alandan uzaklaşın ve kaynağından müdahale ederek, vanayı kapatın

ÇEVİRİ :  JÜLİDE TUNASELİ

 
İNŞAATLAR VE TAMİR ALANLARINDA

Haberin Fotoğrafları