logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

İNŞAATLARDA SIK KARŞILAŞTIĞIMIZ DEMİR ÖRME VE YERLEŞTİRME

İNŞAAT DEMİRİ HAZIRLANMASI VE DÖŞENMESİ İŞLERİNDE RİSK ANALİZLERİ VE KORUNMA YÖNTEMLERİ 

A-İnşaat demirleri yüklenirken ve boşaltılırken işçiler yük altında kalabilir. Ayrıca işçilerin özellikle ayaklarının üzerine ağır yükler düşebilir. 
1-Filkete ya da kangal durumundaki inşaat demirlerinin taşıma araçlarından indirilmesi sırasında; işçiler kesinlikle yük altında durmayacak ve yükün altından geçmeyecektir.
2-Vinç operatörlerinin (G sınıfı operatörlük belgesi) olacak ve yalınızca eğitimli bir işaretçinin komutuna göre yükleri indirecek yada yükleyecektir.
3-Operatörler her gün işe başlamadan önce kullandıkları vinci kontrol ederek; fren sistemlerinde, halatlarında, sapanlarında, kancalarında, tanburlarında, makaralarında, yük aktarma (hidrolik-mekanik ) aygıtlarında ve diğer donanımlarında(ses-elektrik) her hangi bir arıza olup olmadığı araştırılacaktır. Söz konusu her hangi bir arıza belirlenmesi durumunda; yetkililerin bilgisi altında sakıncalar giderilmeden işe başlanılmayacaktır.
4-İşçilere kesinlikle çelik burunlu ayakkabı verilecek ve bu kişisel koruyucular işçiler tarafından kullanılacaktır.

B-İşlenen demirlerin montaj yerine taşınmasında işçiler trafik kazasına uğrayabilirler.Hazırlanan inşaat demirlerinin; kamyon, tır yada traktörle monte edileceği yere taşıması sırasında işçiler kesinlikle yük üzerinde gönderilmeyecektir. İşçi taşımalarında uygun binek araçlar kullanılacaktır.

C-Donatıların montajı sırasında işçiler yüksekten düşebilir. Ayrıca alt kısımlarda çalışan işçilerin başına ağır parçalar düşebilir. 
1-Kenar, köşe ve uç kısımlarda çalışması gereken işçilere emniyet kemeri kullandırılacaktır.
2-İşçilerin bir eli ile asılıp, diğer eli ile çalışmasına izin verilmeyecektir. Güvenli bir iskele platformunun üzerinde görevlerini yapmaları sağlanacaktır.
3-Alt kısımlarda çalışan işçilere baret verilecek ve kullandırılacaktır.
4-İşçiler; monte edilmiş donatının üzerinde dikkatli yürüyerek, ayaklarının demirlerin arasına girmemesine özen gösterecektir.
5-Kalıp ve iskele platformlarının boşluğa açık kısımlarına, en az 90 cm. yüksekliğinde ve 100 kg.lık yatay yüklere dayanacak sağlamlıkta korkuluk yaptırılacaktır.
6-İşçiler çalışırken gereken dikkati göstererek donatı çubuklarının bedenlerine çarpma ve delme benzeri zarar vermesini engelleyecek ve bağ tellerinin(spiral) sıçrama ve sallınım lardan gözlerini koruyacaktır.

D-İşçiler elektrik enerjisine kapılabilir.
Diğer firmalarla aynı alanlarda ve birbirini tamamlayan çalışmalarda kullanılabilecek olan; elektrikli kaynak makinesi, spiral taşlama, matkap, seyyar lamba, projektör ve benzeri araçları besleyen iletkenlerin yalıtımı sağlanacak ve işçilerin gerilim altında çıplak iletkenlere dokunmaları engellenecektir.

E-İşçiler gaz tüplerinin parlaması ve patlaması sonucu iş kazaları ile karşı-karşıya kalabilirler.Ayrıca yangın can ve mal kayıplarına yol açabilir.
1-Kalın demirlerin oksijenli kesme aparatı ile kesilmesinde, duş yerlerinde su ısıtılmasında ve mutfakta yemek pişirilmesinde kullanılan gaz tüplerinin; gölgede ve serin tutulması, zincir destekli el arabaları ile taşınarak devrilmemesi, yeni ve özürsüz hortumların kullanılması ve şalemo ile tüpün klemenslerle hortuma gaz kaçırmayacak şekilde bağlanması sağlanacaktır.
2-Gaz tüplerinin iç basınç değerlerini gösteren manometreler sağlam ve çalışır durumda olacaktır.
3-Şalem olar yağlı ellerle tutulmayacak ve aygıtların yağlanmamasına özen gösterilecektir.
4-İşçilerin yatma ve barınma yerlerinde açık alev çıkaran gazlı, kömürlü ve elektrikli ısıtma ve pişirme araçlarının kullanılmasına izin verilmeyecektir.

 
İNŞAATLARDA SIK KARŞILAŞTIĞIMIZ DEMİR ÖRME VE YERLEŞTİRME

Haberin Fotoğrafları