logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

İŞÇİ SAĞLIĞI İLE İLGİLİ TETKİKLERİN ESKİ VE YENİ YASAL MEVZUATLARI


Portör Taraması
Periyot:  3 ayda 1
1593 Sayılı UHK nun 126 ve 127.  Maddeleri gereği gıda ile temas edenler.
 
Hepatit B Taraması
Periyot:  3 ayda 1
Yasal Zorunluluk: 1593 Sayılı Yönetmelik Madde 126
 
Odyometri Taraması
(İşitme Testi)
Periyot:  Yılda 1
Yasal Zorunluluk: •14765 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 78/4-5
 
SFT  (Solunum Fonksiyon Testi)
Periyot:  Yılda 1
Yasal Zorunluluk: •14765 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 76
 
Akciğer Grafisi
Periyot:  Yılda 1
Yasal Zorunluluk: 1593 Sayılı Umumi Hıfzı Sıhha Kanununun amir ve hükmü gereğini kapsayan işyerleri.
 
Tetanoz Aşısı
Periyot:  Metal Sektöründe Yılda 1
Diğer sektörlerde 5 Yılda 1 
Yasal Zorunluluk: 14765 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 86
 
Kan Grubu Tayini
Periyot:  İşe Girişlerde 
Yasal Zorunluluk: 4857 Sayılı İş Kanunu gereği İşe Girişlerde Zorunludur. Personel özlük dosyasında bulundurulması gerekmektedir.

 
İŞÇİ SAĞLIĞI İLE İLGİLİ TETKİKLERİN ESKİ VE YENİ YASAL MEVZUATLARI