logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

İşçilerimiz için kıdem tazminatı hakkında ilginç bir durum

KIDEM TAZMİNATINDA İŞÇİ LEHİNE İLGİNÇ VE SUİSTİMALE AÇIK BİR DURUM İşçi 15 yıl ve 3600 gün şartı ile kıdem tazminatını alıp işyerinden ayrıldıktan sonra aynı işçi başka bir işyerinde çalışması durumunda da aynı şekilde bu işyerinden de 15 yıl ve 3600 gün şartıyla kıdem tazminatı almasına engel bir yasal düzenleme yoktur. GEREKÇESİ : T.C. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi E. 2012/10954, K. 2013/909, T. 25.1.2013 sayılı kararında 15 yıl ve 3600 günü doldurup işten ayrılan bir kişinin daha sonra başka bir firmada çalışmaya başlaması hakkın kötü niyetli kullanılması olarak değerlendirilemeyeceği kararı verilmiştir.
 
İşçilerimiz için kıdem tazminatı hakkında ilginç bir durum

Haberin Fotoğrafları