logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

İşGüvenliği Uzmanı Kaan AYDOĞAN diyorki

Hızla gelişen ve yeni mesleklerin oluşmasıyla işyeri ortamında oluşan iş stresi ve iletişim sorunları çalışanlar üzerinde bir çok olumsuzluklar teşkil etmektedir. Çalışanların gerek sosyal hatta karşılaşmış olduğu stresler gerek iş ortamında karşılaşmış olduğu streslerden kaynaklı ruhsal sağlıklarıyla ilgili olarak meslek hastalıklarının meydana gelmesi söz konusudur. İşyerinde çalışanların yaptıkları işe uyum ve oryantasyon sürecinde ve aralıkla stresle başa çıkma yöntemleri ve etkili iletişim konularında iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin destekleri ile işe uyumlarının sağlanması için eğitimler düzenlenmelidir. Çalışanların birbirleri ile olan iletişimlerinin artması, sorunların kaynağında çözülmesi, mutlu ve verimli çalışmalar ortaya çıkmasına ve bu şekilde iş kazaları ve meslek hastalıkların azalmasına olumlu katkılar sağlanmaktadır.
 
İşGüvenliği Uzmanı Kaan AYDOĞAN diyorki

Haberin Fotoğrafları