logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

İŞVERENLERE TEŞVİK MÜJDESİ - ÇAĞLAR KALKAN

İzmir Alternatif İş Sağlığı ve Güvenliği (OSGB) firması ortağı ve A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Çağlar KALKAN, yaptığı açıklamada  ''23/04/2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6645 sayılı Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yapıldı'' dedi. '' Bu değişikliklere Kanunun 24 üncü, 61 ila 76 ncı maddelerinde yer verildiğini söyleyen KALKAN, ayrıca;

  • Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacağın,
  • Bakanlıklar ile tüm kamu kurum ve kuruluşları görev alanlarını ilgilendiren mevzuatta Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğunun getirilmesine yönelik gerekli değişiklikleri on iki ay içerisinde yapacağını,
  • Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişilerin çalıştırılması halinde işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğü tarafından her bir çalışan için beş yüz Türk Lirası idari para cezası verileceğini,
  • Ülkemizde verilecek tüm mesleki ve teknik eğitimin ulusal meslek standartlarına göre verilmesi zorunlu haline getirildiğini, 
  • Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacağını, Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenecektir.  Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabileceğini,

​İşverenlerin bu gelişmelere göre yeni yapılanma içerisine girmeleri gerektiğini belirten KALKAN, getirilen avantajlardan faydalanmaları gerektiğini söyledi.

Yeni getirilen yasal düzenlemeler ile işverenlerin çalıştırdıkları elemanlarının bilgili ve sertifikalı olması ile maddi ve yönetimsel katkılarının olacağını söyleyen Çağlar KALKAN, işverenleri teşvikten bir an önce yararlanmaya çağırdı.

 
İŞVERENLERE TEŞVİK MÜJDESİ - ÇAĞLAR KALKAN