logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

İşyeri Hekimi Dr Mustafa KEBAT

Portör muayene yönetmeliği kaldırılalı iki yıl olmasına rağmen eski alışkanlıkların devam ettiğini söyledi. Dr Mustafa KEBAT,Portör muayeneleri 11/10/2011-KHK/663/58.md ile KALDIRILMIŞTIR Madde 126- (Değişik madde: 11/10/2011-KHK/663/58.md.) 02/11/2011 tarihli resmi gazetede yayınlanarak uygulamaya konmuştur. Gıda üretim ve satış yerleri ve toplu tüketim yerleri ile insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerine yönelik sanatların ifa edildiği iş yeri sahipleri ve bu iş yerlerinin işletenleri, çalışanlarına, hijyen konusunda bu iş yerlerindeki meslek ve faaliyetin gerektirdiği eğitimi vermeye veya çalışanların bu eğitimi almalarını sağlamaya, belirtilen eğitimleri almış kişileri çalıştırmaya, çalışan kişiler ise bu eğitimleri almaya mecburdurlar. Bizzat çalışmaları durumunda, iş yeri sahipleri ve işletenleri de bu fıkra kapsamındadır. Bulaşıcı bir hastalığı olduğu belgelenenler ile iş yerinin faaliyet ve hizmetlerinden doğrudan yararlananları rahatsız edecek nitelikte ve görünür şekilde açık yara veya cilt hastalığı bulunanlar, bizzat çalışan iş yeri sahipleri ve işletenleri de dâhil olmak üzere, alınacak bir raporla hastalıklarının iyileştiği belgeleninceye kadar, birinci fıkrada belirtilen iş yerlerinde çalışamaz ve çalıştırılamazlar. Çalışanlar, hastalıkları konusunda işverene bilgi vermekle yükümlüdür. Dr Mustafa KEBAT ''unutulmaması gereken bir konu da İşyeri Hekimlerinin işçilerin işe giriş ve taip muayeneleri sırasında gerekli gördükleri tüm tetkikleri yaptırabilecekleridir. '' DEDİ.
 
İşyeri Hekimi Dr Mustafa KEBAT

Haberin Fotoğrafları