logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

İşyeri Hekimi Mustafa KEBAT diyor ki

*********Mesai saatlerin internete giren çalışanlar dikkat********** ****Yargıtay 9. Hukuk Dairesi; işyerinde, işverence tespit edilen mesai saatleri içerisinde cinsel konulu sitelere girdiği tespit edilen işçinin iş akdinin feshini geçerli sebeple fesih olarak kabul etmiştir. **Yargıtay 9. Hukuk dairesi verdiği emsal kararda, işçinin mesai saatleri içerisinde bu tür sitelere girmek sureti ile "doğruluk" ve "bağlılık" ilkesine aykırı davrandığı tespit edilmiştir. **Yargıtay, işçinin bu şekildeki davranışının "İşverenin güvenini kötüye kullanmak" anlamına geldiğini ifade etmiştir. **Yargıtay, bu değerlendirmesinin sonucu olarak mesai saatleri içerisinde bahis sitesi ve cinsel içerikli sitelere giren işçinin kıdem ve ihbar tazminatı taleplerini reddetmiştir. **Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin bu kararı evvelden beri işyerlerinde uygulanan mesai saatleri içerisinde işin gereği dışında internet kullanımını yasaklayan uygulamayı da bir anlamda geçerli saymıştır.
 
İşyeri Hekimi Mustafa KEBAT diyor ki

Haberin Fotoğrafları