logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

İŞYERİ HEKİMLİĞİNDE KİMYASALLAR. Dr Yonca AYAS

Farklı  sektörlerde  çalışan  işyeri  hekimlerinin  farklı  sorunları  olabilir ancak  mesleğimizin  her  noktası   için  belli  seviyede  bilgi  sahibi  olmak  zorundayız.  Aslında  bana  sorarsanız  mevzuat  hakkında  bilgi  sahibi olmak  en  kolayı.  Ezberleriz,  arşivleriz, olmadı  sanal  kütüphanelere  gireriz  ya  da  meslektaşlarımızdan   bilgi  isteriz .  Önemli  olan  mevzuat  içinde  dinamik,  çalıştığımız  ortamlara  uygun,  ve  sonuca  giden  bir  tavır  sergilemektir. Bu  tavrı  sergilerken  de  İSG  ekibinin  ve  sorumluluklarının  ince  dengeyi  bozmadan  bir  arada  götürülmesi  gerektiği  bilinmelidir.

Mesela  kimyasallar.  Genel  olarak   satın  alınması  depolanması  ve  kullanım  şekli  konusunda  işyeri  hekimine  bilgi  verilmez.  Deponun  ya da  iş  güvenliği uzmanının  görevi  olarak  bilinir.

Ancak   gün  gelir  bunun  böyle  olmadığı  anlaşılır.  Kimyasal  kullanımı  ve  depolanması  konusunda  her  işyeri  hekiminin  kendi alanı  için  bilgisi  ve  önerileri  olmalıdır. Kendi  işyerlerim  için  elimin  altında  hazır  olan  temel  kuralları  sizler  için  kaleme  almaya  çalıştım.

 

 ÖNCELİKLE   ENVANTER   yapmamız  gereklidir.

Bir envanterde tarih, kimyasalın adı, formülü, markası, ambalajı (g, kg, mL, L vs.), tehlike  sınıfı, adeti ve depolandığı yer gibi bilgiler bulunmalıdır. Envanterin hangi bina için  yapıldığı, yapan kişinin adı soyadı ve iletişim bilgileri de bulunmalıdır.

Bu  envanter  kapsamında temizlik  için  kullanılan  porçöz,  çamaşır  suyu  vb  deterjanlar  da  yer          almalıdır.

Kullanılan  maddelere  yenileri  eklenirse   İşyeri  Hekimine  bilgi  verilmesi   notu

envantere  düşülürse  iyi  olur.

Firmamıza  özel  envanteri  ve   altta  yer  alan  kullanan  bölüm  ve  kişi  bilgilerini hekim  olarak  özellikle önermekteyim.

1. Kimyasalın kullanıldığı bölüm  ve  kullanan  kişiler

2. Kullanım sıklığı günde örneğin 15 dkdan az - 15 dkdan fazla

3.kullanım şekli örneğin ml-lt-m3 veya gr-kg-ton veya dökme

4-Kimyasalın maruziyet sınır değeri (varsa)

Bilgileri de  bizim  için  önemlidir.

Sağlık  Taramalarımız  açısından kullanan  kişilerin  listesinin  Sağlık  Birimine  iletilmesi,  değişiklik  oldukça  bildirilmesi  önemlidir.

Kimyasal  maddeleri  satan  firmada  çalışsak  da  çalışmasak  da  bu  firmaların  yükümlülüklerini   bilmemiz  de  gereklidir:

 

Alıcının Bilgilendirilmesi ( Tehlikeli  Kimyasallar  Yönetmeliğinden)

 Madde 12 - Tehlikeli Kimyasallar ile tehlikeli eşyanın riskleri ve alınması gerekli güvenlik  önlemleri hakkında, tehlikeli kimyasal ve tehlikeli eşyayı piyasaya arz eden üretici, ithalatçı ve dağıtıcı  tarafından alıcı, kullanıcı ve depolayıcıların bilgilendirilmesi zorunludur.

 Bu amaçla, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmış etiket                                                ve Güvenlik Bilgi Formları kullanılır.

 Güvenlik Bilgi Formlarının profesyonel kullanıcılar ile tehlikeli kimyasalları depolayanlara  iletilmesi zorunludur.

 Alıcının bilgilendirilmesinden üretici, ithalatçı ve dağıtıcı   müteselsilen   sorumludur.

 

Envanter  ve  hekimi   ilgilendiren  ana  başlıklardan  sonra  depolama  hakkında  kısa  bilgiler  ile  elimizin  altında  bulunması  gereken  kimyasallar  planımızı  tamamlayabiliriz.

DEPOLAMA  (ÇSGB  Önerilerinden)

 Aşağıda kimyasal madde depolamasında dikkat edilmesi gereken esaslar hakkında kısa hatırlatmalar yer almaktadır.

• Kimyasal maddeler tehlike sınıflarına uygun olarak depolanmalıdır. Alfabetik

depolamadan kaçınılmalıdır.

• Toksik ve çok toksik kimyasallar ile patlayıcılar bağımsız bölüm veya kabinlerde

depolanmalıdır.

• Özellikle yanıcı kimyasallar ısı kaynakları ve güneş ısınlarından korunacak biçimde

depolanmalıdır.

• Tüm tehlikeli kimyasalların Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) sağlanmalıdır.

• Ambalajlı kimyasalların etiketleri standartlara uygun olmalıdır.

• İşletmeler uluslararası normlara uygun ve kendi bünyelerinde kullandıkları bir

etiketleme ve işaretleme sistemi geliştirebilirler.

• Depolama raflarının üzerine izin verilebilecek en fazla depolama miktarları açıkça

görülecek şekilde yazılmalıdır.

• Depolama raflarından malzemenin düşmemesi için önlem alınmalıdır.

• Cam türü, kolay kırılabilir kaplar genellikle göz hizasının altında depolanmalıdır.

• Depo binaların yıldırım koruması olmalıdır.

• Depo binalarının dökülme ve sızmaya karsı güvenli drenajları olmalıdır.

• Depo rafları ve kapıları topraklanmalıdır.

• Depo zemini kaymaz ve kolay temizlenebilir malzemeden yapılmış olmalıdır.

• Depo kapsında Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun işaretleme

yapılmalıdır.

• Depoda yangın güvenliği önlemleri alınmış olmalıdır.

• Kimyasal maddenin özelliğine uygun bir havalandırma sistemi kurulmalıdır.

• Kimyasal madde dökülme ve sızmalarına karsı gerekli engelleyici malzeme ve uygun

   Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) olmalıdır.

• Boy ve göz duşu bulunmalıdır.

• İlkyardım malzeme kiti bulundurulmalıdır.

• Özellikle yanıcı kimyasallar ısı kaynakları ve güneş ısınlarından korunacak biçimde

Depolanmalıdır.

 

Yazımın başında  da  belirttiğim  gibi  İSG  profesyonelleri   bir  bütünün  dengede  durması  gereken  farklı  parçalarıdır.  Zaman  zaman  hekimi  ilgilendirmediği  düşünülen  benzeri  konularda  da  elimizde  bazı  notlar  kafamızda  çalışma  şekli  olmalıdır.  Kimyasallar da  bu  grubun  içindedir.  Çünkü en  azından  çalıştığımız  yerlerde  sıvı  sabunlar,  temizlik malzemeleri,  oda  spreyleri  hijyen  adına  çok  fazla  kullanılıyor  olabilir.  Ellerinde  alerji  problemi  geçmeyen  çalışan  bizler  iş  yerinin  sabunlarını  kontrol  etmemiz gerektiğini  hatırlatmalıdır.

Sizce?

4.8.2014

Dr.  F.  Yonca  AYAS

İŞYERİ   HEKİMİ/  EĞİTMEN

 

 

 

 

 

 

 

 
İŞYERİ HEKİMLİĞİNDE KİMYASALLAR. Dr Yonca AYAS

Haberin Fotoğrafları