logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

İşyeri Hekimliği"yle ilgili madde değiştirilerek kabul edildi

Söz konusu maddenin Genel Kurulda yapılan değişiklikle birlikte kabul edilen hâline göre;

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile

aile hekimleri, kurum ve kuruluşlarındaki çalışma saatleri dışında ve kurumlarının izniyle

aylık otuz saati geçmemek üzere İşyeri Hekimliği yapabilecekler. Ayrıca tabipler,

İşyeri Hekimliği eğitimi alma ve İşyeri Hekimliği belgesine sahip olma şartı aranmaksızın

10'dan az işçi çalıştıran az tehlikeli iş yerlerinin İşyeri Hekimliği görevini yapabilecekler

 
İşyeri Hekimliği"yle ilgili madde değiştirilerek kabul edildi