logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

İŞYERİNDE CİNSEL TACİZ

 

Kaynak: http://www.toolboxtopics.com/Gen%20Industry/Sexual%20Harrasment%20on%20the%20Job.htm

 

İşyerinizde müstehcen resimler var mı? Kirli fıkralar anlatıyor musunuz? Diğer çalışanlara müstehcen laf atmalarınız oluyor mu? Eğer bu sorulardan herhangi birine evet yanıtı verdiyseniz, cinsel taciz suçu işliyor olmanız söz konusu olabilir. Amerika'da 1964 yılında kabul edilen Medeni Haklar Yasası ve 1980 yılında yürürlüğe giren İstihdamda Fırsat Eşitligi Komisyonu (EEOC) kararları kapsamında bu tür bir cinsel taciz, cinsiyette ayrımcılık olarak bir suç unsuru teşkil eder.

Herhangi bir guruba dahil olduğu için, bir kişiye karşı uygulanan ayrımcılık, o kişinin bazı haklarını çiğnemek, menfaatlerini kısmak, ücretini kırmak fırsat eşitliği kurallarını inkar etmek anlamındadır.

Örneğin aşağıda belirtilen

 • "İstihdamın bir koşulu olarak doğrudan ifade veya ima ile "istenmeyen" cinsel yaklaşımlar, cinsi soru ve teklifler, vucuda uygulanan cinsel sarkıntılıklar, sözlü veya fiziksel davranışlar varsa;
 • Bu tip davranışların kabulü veya reddi, istihdam kararları için bir temel unsur olarak kullanılıyorsa;
 • Böyle bir davranışla, herhangi bir kişinin çalışma performansı menfi olarak önemli ölçüde etkileniyorsa;
 • Yıldırıcı, düşmanca veya saldırgan* bir çalışma ortamının yaratılmış olması"

gibi uygulamalar cinsel taciz kapsamına girer.

Cinsel taciz genellikle, cinsiyetin ön plana çıkarıldığı, kişinin çalışma hayatını olumsuz etkileyen uygunsuz ve istenmeyen bir davranıştır.

İşyerinde görülebilen cinsel taciz örnekleri şunlardır:

 1. Müstehcen ya da hakaret edici resimler göstermek veya yazılar okumak,
 2. Ahlaksız hareketler yapmak veya sesler çıkarmak,
 3. Kişileri ıslıkla ya da sırıtarak rahatsız etmek
 4. İstenmeyen buluşmalar için baskı uygulamak
 5. Alıcının arzu etmediği mektuplar göndermek veya telefonla arayarak rahatsız etmek,
 6. Uygunsuz bir şekilde dokunmak veya okşamak gibi sarkıntılıklar yapmak
 7. Kirli fıkralar anlatmak
 8. Himayesindeki çalışanları cinsel taviz vermeleri için bağımlı hale getirmeye çalışmak.

Travmatik bir olay denince biz genellikle; kemiklerin kırılması veya açık yaralardan kan fışkırması gibi olayları düşünürüz. Kişiler, dışarıdan gözlemlenebilen belirtileri olmayan yaralanmalardan da rahatsız olup ızdırap çekebilirler. Bunlar herhangi görünür bir hasardan daha yıkıcı olabilen, kişiyi devre dışı bırakabilen ve ruhunda derin yara izi oluşturabilen psikolojik yaralardır. Cinsel taciz kurbanları genellikle utanç duygularından, itibar kaybı, misilleme korkusu, eleştiri, suçlama, işlerinin kaybı korkusu, stres, düşük verimlilik, devamsızlık, moral çöküşünden muzdariptirler.

Herhangi bir iş yerinde cinsel taciz varsa, bundan hem rahatsız eden, hem kurbanı ve hem de işveren dahil herkes zarar görür ve acı çeker. Bir an için diğer çalışanların yanındaki davranışlarınızı bir düşünün. Cinsel taciz suçu işliyormusunuz? Eğer böyle bir durum varsa hemen şimdi bu davranışınızı durdurun. Ve eğer bir cinsel taciz mağduru iseniz, buna katlanmak zorunda değilsiniz. Bu durumu derhal amirinize bildiriniz.


* Size göre saldırgan olmayan bazı davranışlar, başkaları için saldırgan ve rahatsız edici olabilir.

 
İŞYERİNDE CİNSEL TACİZ