logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

İşyerinde Hijyen

İş Güvenliği Uzmanı Serap YÜCE diyor ki ,İşyeri çalışanlarını tehdit eden hijyen konusu endüstriyel hijyenin tanımı üzerinde durmak istiyorum. Yaygın olarak, "sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü" hijyen olarak ta anımlansa da, hijyen endüstride; "işyerinde oluşan, hastalığa neden olan, sağlık ve iyilik ha lini bozan, işçiler ve toplumdaki bireyler arasında önemli ölçüde huzursuzluk ve verimsizlik yaratan çevresel faktörleri (ortam koşullarını) ve stresleri gözlemleyen (tanıyan) değerlen diren ve kontrol altına alan bir teknik, sosyal bilim ve sanat" olarak tanımlanmaktadır. Tüm iş kazaları ve meslek hastalıkları eğitim görmüş temizlik elemanlarının uygulaması ile tama men veya tamama yakın oranda önlenebilir. Bunları önleyebilecek en önemli kişi eğitimli temizlik elemanıdır. Bunun için de sağlığı ve güvenliği korumada belirtilen kurallara eksiksiz uyulması gerekmektedir. Kurallara isteyerek ve yeterince uyulmadığı takdirde işyeri çalışma ortamında bulunabilecek zararlı ve zehirli, gaz, toz, duman, mist şeklindeki kimyasal maddelerden etkilenilebilmek kaçınılmazdır.İyi bir hijyen (temizlik, sağlık bilgisi) daima gereklidir. İşyerindeki lavaboları, duşları, tuvalet leri, soyunma odalarını en iyi şekilde kullanmak her bir çalışanın sorumluluğudur. Zehirli kim yasal maddelerle, sıcakta ve kirli işlerde çalışan işçiler için iyi bir hijyen (temizlik) temel şart tır.Böylelikle hem daha iyi bir sonuca ulaşılacak, hem de iş kazası dediğimiz sağlık sorunlarına daha az neden olunacak, sağlık sorunlarıyla daha az karşılaşılacaktır
 
İşyerinde Hijyen

Haberin Fotoğrafları