logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

İzmir Alternatif OSGB İş Güvenliği Uzmanı Serap YÜCE işçileri uyardı

İzmir Alternatif OSGB İş Güvenliği Uzmanı Serap YÜCE işçileri uyardı: Ülkemizde sosyal güvenlik hakkı Anayasa ile güvence altına alınmıştır. Anayasanın 60. maddesi “Sosyal Güvenlik Hakkı” başlığı adı altında düzenlenmiştir. 60. maddeye göre “Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. ”denilmektedir. Sigortalı olmak vazgeçilmez bir haktır. Sigortalı olmak zorunluluktur işçinin ya da işverenin iradesine bırakılmayacak kadar net ifade edilmiştir ve buna akitlerle istisna konulamaz ki, bu husus 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda kesin olarak belirtilmiştir. İzmir Alternatif OSGB de başarılı çalışmaları ile dikkat çeken İş Güvenliği Uzmanı Serap YÜCE, '' Şimdi ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan sigortasız çalışan ve/veya sigortasız çalışmak zorunda bırakılan işçilerin İdari yoldan haklarını arama konusundan bahsedelim. Sigortasız çalışan işçilerin, sigortasız çalıştığı sürelerinin tespiti için kişiler ya idari yoldan Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yaparak, ya da yargı yoluna (Hizmet Tespit Davaları) başvurarak sigortasız çalışması ile ilgili tespit yapılmasını ister. Burada dikkat edilmesi gereken husus ise kişilerin yargı yoluna başvurması için idari yollara başvurması gerekmediğidir. Sigortasız çalıştığını iddia eden kişi idari yollara başvurmadan doğrudan yargı yoluna başvurabilir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda yer alan idari yollar tüketilmeden yargı yoluna başvurulamayacağı ilkesi Hizmet tespit davalarında geçerli değildir. Çünkü bazı durumlar vardır ki kişi iddia ettiği çalışmaları ancak Yargı yoluna başvurarak kanıtlayacaktır. Örneğin elinde hiçbir kayıt belgesi olmayan ancak herhangi bir işyerinde çalıştığına dair şahitleri bulunan kişi ancak yargı yoluna başvurarak sigortasız çalıştığını kanıtlayabilecektir. Sigortasız çalıştırılanlar için, işyerinde çalıştığı süre içerisinde ilk müracaat etmesi/şikâyette bulunması gereken yer Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri veya Merkez Müdürlükleridir. Müracaatlar/şikâyetler işçinin çalıştığı işyerinin bağlı olduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne ve yazılı olarak, yani dilekçe ile yapılmalıdır. Sözlü başvurular dikkate alınmaz. Şikâyet dilekçesi elden verilebileceği gibi, taahhütlü posta ile de gönderilebilir. Şikâyet dilekçesinde işçinin çalıştığı işyerinin adı/unvanı, adresi, işverenin adı, biliniyorsa işyerinin SGK işyeri sicil (dosya) numarası, söz konusu işyerinde hangi tarihler arası çalışıldığı gibi bilgiler açıkça yazılmalı, dilekçenin sağ altına şikâyette bulunanın isim ve imzası, sol altına da şikâyette bulunanın TC Kimlik Numarası, açık adresi, telefon numarası gibi bilgiler yazılmalı, şikâyette bulunduğu işyerindeki çalışmalarına ait belgeler varsa onların fotokopileri de eklenmelidir. Şikâyet dilekçesi Kurum’a ulaştıktan sonra, ilgili Sosyal Güvenlik Denetmeninin elindeki iş durumuna, iş yoğunluğuna bağlı olarak belli bir süre sonra şikâyet sahibi ile irtibata geçer ve şikâyet sahibinin iddialarına ilişkin olarak ifadesini alır; bu aşamada şikâyet sahibi varsa iddialarına ilişkin delil, bilgi ve belgeleri de Sosyal Güvenlik Denetmenine verebilir. Görüldüğü üzere sigortasız çalışma ilgili şikayetin yapılması kadar şikayetin hangi durumlarda nasıl yapılması gerektiği önem taşımaktadır. Kayıt dışı istihdamın önlenmesi ve azaltılabilmesi için sigortasız çalışmanın olumsuzlukları konusunda halkın ve kayıt dışı çalışanların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Kayıt dışı çalışmak zorunda bırakılan kişiler hakların ne olduğunu öğrenilmesi haricinde, hakların nasıl aranması gerektiği de önemlidir.'' dedi. İzmir Alternatif OSGB de işçi hakları konusunda da çalışmalar yapan İG Uzmanı Serap YÜCE el ele vererek işçilerin haklarını sağlamak uzun vadeli olarak işverenlerin de haklarını sağlamak anlamına gelmektedir dedi. İzmir Alternatif OSGB İzmir Alternatif OSGB İzmir Alternatif OSGB İzmir Alternatif OSGB İzmir Alternatif OSGB İzmir Alternatif OSGB İzmir Alternatif OSGB İzmir Alternatif OSGB İzmir Alternatif OSGB İzmir Alternatif OSGB İzmir Alternatif OSGB İzmir Alternatif OSGB İzmir Alternatif OSGB İzmir Alternatif OSGB
 
İzmir Alternatif OSGB İş Güvenliği Uzmanı Serap YÜCE işçileri uyardı

Haberin Fotoğrafları