logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

İŞ İZNİ ALDINIZ MI ?

İŞ İZNİ ALINMASINI GEREKTİREN KAPALI ALANLAR

Kapalı alanlar sınırlı sayıda giriş ve çıkış için açıklığı olan, erişim ve çalışmak için yeterli büyüklükte olan ve devamlı/sürekli çalışmalar için tasarlanmamış veya bu amacı taşımayan alanlardır. Kapalı alanlara örnek olarak depolama tankları, menholler, çukurlar, silolar, yeraltı altyapı tesisleri ve boru hatları verilebilir.

İş izni alınmasını gerektiren kapalı alanlar şu özelliklerden biri veya birkaçına sahip olanlardır;

 • Tehlikeli veya tehlike potansiyeli olan atmosfere veya ortama sahip olmak
 • İçinde gireni yutabilecek bir malzeme yada madde bulunması
 • Gitgide daralan ve giren kişiyi hapsedebilecek yada boğabilecek içe doğru yakınsayan duvarlar veya aşağıya doğru eğimli zemin olması
 • Korumasız makineler veya yalıtımsız canlı elektrik hattı gibi başka ciddi fiziksel tehlikeler barındırması
 • İşveren tarafından tespit edilip maruz kalabilecek personele bu alanların yerlerinin ve tehlikelerinin anlatılmasını gerektirmesi

 

Ne Yapmalı?

 • İş izni alınmasını gerektiren kapalı alanlara gerekli eğitimi ve izni almadan girmeyin.
 • İzin gerektiren kapalı alana girmeden önce İşveren’in prosedürlerini gözden geçirin, anlayın ve uygulayın; ne zaman ve nasıl çıkacağınızı öğrenin.
 • Girmeden önce fiziksel tehlikeleri tespit edin.
 • Gerektiğinde girişten önce ve girerken oksijen miktarı, alevlenebilirlik, zehirlilik veya patlama tehlikelerini test edin ve izleyin.
 • Kapalı alana giriş prosedürlerine uygun şekilde İşveren’in sağlayacağı yüksekten düşme, kurtarma, havalandırma, aydınlatma ve iletişim ekipmanlarını kullanın
 • Eğitimli gözetmen ile devamlı şekilde görsel olarak, telefonla veya telsizle irtibat halinde kalın. Bu izleme sistemi ile gözetmen ve ilgili yöneticinin size tehlike anında tahliye emrini vermesi veya gerekli eğitimleri almış kurtarma ekiplerine derhal haber verilmesi sağlanır.

 

Yararlanılan Kaynak:

Permit Required Confined Spaces in General Industry

http://www.osha.gov/Publications/3214-10N-05-english-06-27-2007.html

 

 
İŞ İZNİ ALDINIZ MI ?