logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

KAPALI YERLERDE ÇALIŞMA

--------------------KAPALI YERLERDE ÇALIŞMA ----------------------
                                “Tehlike – Girmeyin”
Tanımlar

“Kapalı Yer” (1) içerdeki, insan sağlığına zararlı hava konsantrasyonunu...
dışarı atmaya yetecek kapasitede bir havalandırma sistemi bulunmayan
ve/veya oksijen konsantrasyonun yetersiz olduğu veya olabileceği, tüm
çalışma alanları veya ekipmanlardır ve (2) çalışma yeri ve/veya giriş
açıklığının ebatlarından dolayı, aniden rahatsızlanan bir çalışanı
çıkarmaya yönelik, hazır giriş/ çıkışı bulunan çalışma yerleridir.

https://www.facebook.com/groups/482595845156632
“Tehlikeli Atmosfer” aşağıdaki herhangi bir durumda, insan sağlığını
tehdit edebilir:
• Yanıcı buharın, alt tutuşma seviyesini %2 aşması durumunda.
• Oksijen konsantrasyonunun, %19.5 ın altına veya %23.5
ın üstüne çıkması durumunda.
• Hidrojen sülfür konsantrasyonunun 7 ppm (10mg/m3)`i
aşması durumunda.
• Sülfür dioksit konsantrasyonunun 0 ppm`i asmasi durumunda.

Kapalı Yerlere Giriş
1. Kapalı yerde çalışabilmek için, Kapalı Yere Giriş İzni alınmalıdır.
2. Solunum cihazı kullanılmadan girilecek kapalı yerlere
girmeden önce, gerekli gaz testleri yapılmalı ve girişin tamamen güvenli
olduğu belirlenmelidir. Testler, kesintisiz devam eden işlerde maksimum
4 saat aralıkla ve işyeri yarım saat veya daha uzun süreyle terkedildiğinde
yapılmalıdır (iş başlamadan önce tekrar gaz testi yapılmalıdır).
3. Eğer çalışanlar, hava solunum cihazı kullanmak zorundaysa,
ayrıca bir nöbetçi ve geri hizmet personeli de bulundurulması zorunudur.
4. Giriş amaçlı kullanılmayacak her açıklık (Kapalı Yer, giriş için
güvenli olmadığındaysa her açıklık) üzerine ‘’Tehlike – Girmeyin’’ etiketi
asılmalıdır.
5. İçeride çalışacak personel için Acil Durum Planı hazırlanmalıdır.
Bu plan, yangın veya benzeri acil durumlarda, içerideki personelin
güvenliğini sağlayacak güvenlik tedbirlerini içermelidir.
 
KAPALI YERLERDE ÇALIŞMA