logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

Kazı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

İnşaat ve benzeri tüm işlerde;

Derinliğin 0.5 metreyi aşması durumunda kazı iş izninin  alınması zorunludur .

Çalışanlar, 1.5 metre veya daha derin kazılara girmeden önce Kapalı Alan Giriş İzni belgesini doldurarak  onaylatmalıdırlar.

 

İSK (İşten Sorumlu Kişi) Sorumlulukları

 

  •  Sorumlu Kişiler – Saha hazırlık çalışmalarının yapılması ve  işlerin iş sağlığı ve güvenliği kurallaraına uygun ilerlemesini sağlamak.
  • Her çalışma  başlamadan önce, uygun çalışma izinlerinin alınması ve tüm izin şartlarını yerine getirilmesini sağlamak.
  • Tüm çalışanların, çalışma talimatlarını doğru şekilde anlamalarını sağlamak.
  • Her çalışma günü iş öncesi kısa emniyet toplantıları düzenlemek.
  • Çalışanların, derinliği 1.25m aşan kazılarda çalışmaları durumunda, gereken şevlendirme, destekleme ya da basamaklandırma yapılmasını sağlamak.
  • Kazı işleri yapılan alanın etrafına iskeleden bariyer çekmek.

 

İş Yerinde Dikkatli Olmamızı Gerektiren 4 Husus:

 

İlk olarak, kendimiz, bir kazaya maruz kalmamak için önlemler almak durumundayız.

 

İkinci olarak, ailelerimize karşı sorumluluk taşırız. Yaralandığımızda onlara yardım edemeyecek hale geliriz.

 

Üçüncü olarak, iş arkadaşlarımıza karşı  sorumluluk taşırız. Bizim hareketlerimiz, birlikte çalıştığımız kişilere tehlike yaratmamalıdır.

Son olarak, çalıştığımız şirkete karşı sorumluluk taşırız. İşçi yaralanması, bütün şirketin verimliliğini negatif yönde etkiler.

 
Kazı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği