logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

Kıdem tazminatı hesabında son durum

K I D E M T A Z M İ N A T I 1475 Sayılı İş Kanununun 14 üncü Maddesinin 2762 Sayılı Kanunla değişik 13 üncü Fıkrası gereğince; bu Kanuna tabi işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir. 12.9.1980 - 31.12 1982 döneminde ise 2320 Sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince kıdem tazminatının yıllık miktarı 30 günlük asgari ücretin 7.5 katından fazla olamamaktaydı. Halen Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır : 1 - Aylık Gösterge X Aylık Katsayısı 2 - Ek Gösterge X Aylık Katsayısı 3 - Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi X Aylık Katsayısı 4 - Taban Aylık Göstergesi X Taban Aylık Katsayısı 5 - En yüksek devlet memuru aylığının (Ek Gösterge Dahil) brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre farklılık gösteren oranına tekabül eden miktar Not : 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun değişik Ek 70inci maddesinin birinci fıkrasının b bendinde belirtilmiş bulunan ve her devlet memurunun almakta olduğu ek göstergesine göre farklılık gösteren bu uygulamaya göre; Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlara % 240, ek göstergesi 7600 (dahil) - 8400 (hariç) arasında olanlara % 200, ek göstergesi 6400 (dahil) - 7600 (hariç) arasında olanlara %180, ek göstergesi 4800 (dahil) - 6400 (hariç) arasında olanlara % 150, ek göstergesi 3600 (dahil) - 4800 (hariç) arasında olanlara % 130, ek göstergesi 2200 (Dahil) - 3600 (Hariç) arasında olanlara % 70, diğerlerine % 40 oranı uygulanacaktır Bu itibarla en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır ; 01.07.2013 tarihi itibarıyla Başbakanlık Müsteşarının : 1 - Aylık Göstergesi: 1500, Aylık Katsayısı : 0,076791 1500 x 0,076791 = 115,187 2- Ek Göstergesi : 8000, Aylık Katsayısı : 0,076791 8000 x 0,076791 = 614,328 3- Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi : 500, Aylık Katsayısı: 0,076791 500 x 0,076791 = 38,3955 4- Taban Aylığı Göstergesi : 1000, Taban Aylık Katsayısı : 1,0275 1000 x 1,0275 = 1.027,500 5- (Aylık Gösterge+Ek Gösterge) X Aylık Katsayısı X 2 (% 200) 1500 + 8000 = 9500 9500 x 0,076791 = 729,5145 730 x 2 (%200) = 1.459,029 = 115,187 614,328 38,396 1.027,50 1.459,029 = 3.254,44
 
Kıdem tazminatı hesabında son durum

Haberin Fotoğrafları