logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

KİMYASAL TEHLİKELER

KİMYASAL TEHLİKELER

İnşaat alanlarında en çok karşılaşılan kimyasal tehlikeleri barındıran unsurlar kimyasal çözüler ve yanıcı maddelerdir.

 

Bazı Gerçekler

 • Bir çok çözücüler, kıvılcım, ateş veya statik elektiriğin meydana gelmesi durumunda patlar. Bunların patlama duzeyleri ve ne zaman meydana gelebileceği hususundaki bilgileri malzeme kullanma talimatlarindan    edinebilirsiniz.
 • Yanıcı gazlar ve sıvılar oda sıcaklığında yanar. Kıvılcım, ateş veya statik elektiğin meydana gelmesi durumunda patlar.
 • Deriniz, gözleriniz, akciğeriniz ve diğer organlarınız herhangi bir zehirli çözücüyle temas etmesi halinde tahrip olabilir.

 

İşverenin Görevleri

 • Asid,  baz, epoksi ve fenol gibi tehlikeli kimyasalların neden olabileceği potensyal tehlikeler konusunda çalışanları bilgilendirmek.
 • Çalışanları tehlikeli kimyasallarla çalışma konusunda eğitmek.
 • Kullanılmadığı zamanlar yanıcı veya toksik kimyasalları kapalı konteynerlerde saklamak.
 • Kimyasal maddelerin depolandığı konteynerlara, kutulara  içeriğini gösteren etiketler yapıştırmak,
 • Çalışanlara Kişisel Korunma Ekipmanları  sağlamak ve bunları sürekli kullanmalarını bildirmek.

 

Çalışanların Görevleri

 • Yanıcı maddeleri alev veya ateşten uzak tutun. Bu maddelerin yakınında kesim, kaynak işleri yapmayın ve asla sigara içmeyin.
 • Kullandığınız kimyasala uygun tipteki yangın söndürücüsünün nerede olduğunu bilin.
 • Kimyasallarla çalışırken gereksiz riskler almayın. Yaptığınız işe uygun Kişisel Korunma Ekipmanı kullanın.

Tüm konteynerlerin etiketlendiğinden emin olun. Kimyasallarla yapacağınız işe başlamadan önce malzemenin kullanma talimatını okuyun. Konteynerler iyi durumda olmalıdırlar. Kapakları, vanaları herhangi bir sızıntıya karşı kontrol edin.

ÇEVİRİ  MESUT KARTAL

 
KİMYASAL TEHLİKELER