logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

KİMYASALLAR VE SAĞLIĞIMIZA ETKİLERİ..

 

 

Acetone (Aseton): Gözü ve cildi tahriş eder. Nörotoksik. Bazı yapıştırıcılar, sanat ürünleri ve boya çıkarıcı (paint remover) ve sökücülerinde (paint stripper) kullanılmaktadır.

Acetoxyphenylmercury: Nörotoksik. Teratojenik. Bazı boyalarda kullanılmaktadır.

Acid blue 9: Kanserojen. Bazı klozet temizleyicileri ve deodorantlarında (deodorizer) kullanılmaktadır.

Alcohol, Denatured (Mavi İspirto): Yangın tehlikesi. Tahriş edici. Son derece zehirli.

Aliphatic hydrocarbons (Petrollü Hidrokarbonlar): Uzun süreli maruziyet ve solunması cildin, sindirim sisteminin, boğazın ve akciğerlerin tahriş olmasına neden olabilir. Nörotoksik. Bazı karoser verniklerinde (car wax) kullanılmaktadır.

Aliphatic naphtha (Alifatik neft): Gözü tahriş eder. Nörotoksik. Bazı mobilya cilalarında kullanılmaktadır.

Aliphatic petroleum distillate (Alifatik petrol damıtığı): Kolay yanar. Cildi ve gözü tahriş eder. Nörotoksik. Bazı araba temizli

k ürünlerinde kullanılmaktadır.

Aliphatic petroleum solvent (Alifatik petrol çözücü) : Uzun süreli temas halinde cildi orta derecede tahriş eder. Nörotoksik. Bazı halı temizleme ürünlerinde kullanılmaktadır.

Alkaline bacillus (Alkalin basil): Alerjen. Bazı çamaşır kir ve leke çıkarıcılarında kullanılmaktadır.

Alkylphenol (Alkilfenol): Gözü tahriş eder. Cildin hassaslaşmasına neden olabilir. Vücutta östrojenik etkiler (zayıf) ortaya çıkarabilir. Bazı yapıştırıcılarda kullanılmaktadır.

Allethrin: Gözü ve cildi tahriş eder. Yüz, göz kapakları, dudaklar, ağız ve boğaz dokularının aniden şişmesine neden olabildiği gibi saman nezlesine benzeyen semptomlar da gösterebilir. Nörotoksik. Bağışıklık sistemine zarar verir. Oldukça toksik. Bazı ev hayvanları pire-kontrol ürünlerinde kullanılmaktadır.

Aluminum (Alüminyum): Tozun solunması akciğer hastalığının bir nedeni olarak bildirilmiştir. Alzheimer hastalığının başlamasında veya semptomlarının şiddetlenmesinde faktörlerinden biri olarak belirtilebilir. Bazı lavabo açıcılarında kullanılmaktadır.

Aluminum silicate (Aluminyum silikat): Kanserojen olduğunu düşündüren katılar; kuru halde (ör. zımparalarken veya kazırken) tehlikelidir. Bazı boyalarda kullanılmaktadır.

Ammonia (Amonyak): Seyreltilmemiş halde kimyasal yanıklar, kataraktlar ve korneada tahribat da dahil olmak üzere ciddi tahribata ve şiddetli acılara neden olabilen güçlü bir göz ve sistemik tahriş edicisidir. Buharına hafif derecede maruz kalma solunum yolunun tahriş olmasına neden olabilir. Buharına ardı ardına veya uzun süreli maruziyet, irritasyon, bronşit ve zatürreeye yol açabilir. Çeşitli ev temizlik ve otomobil ürünlerinde kullanılmaktadır.

Ammonium chloride (Amonyum klorür): Gözleri yakar; kalıcı tahribata neden olabilir. Bazı klozet temizleyicilerinde ve deodorantlarında kullanılmaktadır.

Ammonium hydroxide (Amonyum hidroksid): Gözü tahriş eder. Birçok ev ürününde olduğu gibi yüksek derecede seyreltilmişse güvenlidir. Bazı hava süzgeçlerinde (air freshener) kullanılmaktadır.

Amorphous fumed silica (Dumanlanmış şekilsiz silika): Göz, cilt ve solunum yolunu tahriş eder. Koku kabında (fragrance pottery) kullanıldığında, ki genellikle bu amaçla kullanılmaktadır, sıfır ya da çok az bir risk arz eder.

Aromatic hydrocarbon (Aromatik kokulu hidrokarbür): Çok kolay yanar. Isıtılması basıncın artmasına ve kabının patlamasına neden olabilir. Göz ve cildi tahriş eder. Kanserojen olan benzen kalıntılarını içerebilir. Nörotoksik. Bazı yapıştırıcılarda kullanılmaktadır.

Barium (Baryum): Göz, cilt ve solunum yolunu orta derecede tahriş eder. Ressamların kullandığı bazı yağlı boyalarda kullanılmaktadır.

Bendiocarb: Göz ve cildi tahriş eder. Alerjen. Hassaslaştırıcı. Nörotoksik. Bazı ev ve bahçe pestisitlerinde kullanılmaktadır.

Beyaz madeni yağ: Göz ve cildi tahriş eder. Nörotoksik. Bazı mobilya cilalarında kullanılmaktadır.

Butane (Bütan): Kolay yanar. Çok yüksek konsantrasyonlarda nörotoksiktir. Tüketicilerin kullandığı çeşitli aerosol ürünlerinde itici olarak kullanılmaktadır.

Butyl acetate (Butil asetat): Kolay yanar. Gözü ve cildi tahriş eder. Hafif derecede alerjen. Nörotoksik. Ayakkabı ürünlerinde kullanılmaktadır.

Butyl cellosolve (2-butoxy-1-ethanol veya ethylene glycol monobutyl ether olarak da bilinir): Cilt ve gözü hafif derecede tahriş eder. Kan ve vücudun kan yapma yeteneği, merkezi sinir sistemi, böbrekler ve karaciğerde tahribat yaratır. Deri yoluyla çabucak emilir. Nörotoksik. Genel amaçlı temizleyiciler, cam temizleyicileri ve diğer çeşitli ev temizlik ürünlerinde kullanılmaktadır.

Cadmium (Kadmiyum): Solunması solunum sistemini ve böbrekleri etkiler. Kanserojen. Teratojen. Ressamların kullandığı bazı yağlı boyalarda kullanılmaktadır.

Calcium carbonate (Kalsiyum karbonat, Tebeşir): Gözü orta derecede/ciddi derecede tahriş eder. Bazı genel amaçlı temizleyicilerde kullanılmaktadır.

Calcium hypochlorite (Kireç kaymağı): Ciltte ve mukoza zarı zarında ciddi derecede irritasyona neden olabilir. Havuzlarda dezenfektan olarak kullanılmaktadır.

Calcium oxide (Kalsiyum oksit): Canlı dokularda güçlü bir yakıcı madde. Bazı ev ve bahçe pestisitlerinde kullanılmaktadır.

Carbaryl (Sevin): Göz ve cildi tahriş eder. Alerjen. Hassaslaştırıcı. Yüksek düzeyde nörotoksik; belirtileri arasında tükürüğün artması, öksürük, nefes almada güçlük ve balgam da vardır. Sakat doğumlarla ilişkilidir. Çeşitli ev hayvanları pire-kontrol ürünlerinde kullanılmaktadır.

Chlorpyrifos (Dursban): Göz, cilt ve solunum yolunu ciddi derecede tahriş eder. Alerjen. Hassaslaştırıcı. Yüksek düzeyde nörotoksik. Ürogenital sistem üzerinde ciddi etkiler. Yaygın olarak evde kullanılan öldürücülerde kullanılmaktadır; çim bakımı ve mağazalarda satılan pestisit ürünlerinde kullanılmaktadır. Ev hayvanları ve sahipleri için akut ve kronik tehlikeler arz eder.

Cobalt (Kobalt): Kanserojen. Ressamların kullandığı bazı yağlı boyalarda kullanılmaktadır.

Cocodiethanolamide: Göz ve cildi hafif derecede tahriş eder. Bazı iç ve dış temizleyiciler ve koruyucu amillerde kullanılmaktadır.

Concentrated perfune oil (Konsantre perfune yağı): Gözü hafif derecede tahriş eder. Bazı hava süzgeçlerinde kullanılmaktadır.

Crystalline silica (Kristalli silis): Göz, cilt ve akciğeri tahriş eder. Kanserojen. Tehlikesi kuru haldeyken (sıvı değil) ortaya çıkar. Oldukça popüler bazı temizleme maddesi, kedi kumu, boya ve toz halindeki ev hayvanları pire-kontrol markalarında kullanılmaktadır.

Cyanoacrylate ester (Siyanoakrilat ester): Yanıcı madde. Buharları cildi, gözü ve de mukoza zarını tahriş edebilir. Bazı yapıştırıcılarda kullanılmaktadır.

Cyclohexane (Sikloheksan): Kolay yanar. Göz, cilt ve solunum yolunu orta derecede tahriş eder. Bazı yapıştırıcılarda kullanılmaktadır.

Cyfluthrin: Göz ve cildi tahriş eder. Yüz, göz kapakları, dudaklar, ağız ve boğaz dokularının aniden şişmesine neden olabildiği gibi saman nezlesine benzeyen semptomlar da görülebilir. Nörotoksik. Bazı ev hayvanları pire-kontrol ürünlerinde kullanılmaktadır.

D-cis trans allethrin: Göz ve cildi tahriş eder. Yüz, göz kapakları, dudaklar, ağız ve boğaz dokularının aniden şişmesine neden olabildiği gibi saman nezlesine benzeyen semptomlar da görülebilir. Bazı ev ve bahçe pestisitlerinde kullanılmaktadır.

DEET: Göz ve cildi tahriş eder. Hassaslaştırıcı. Nörotoksik. Hızlı bir şekilde cilt tarafından emilir. Bazı sivrisinek ve böcek kovucu ürünlerde olduğu gibi ev hayvanları pire-kontrol ürünlerinde de kullanılmaktadır.

Deterjanlar ve sabunlar(tanımlanmamıştır): Toz halinde, örneğin çamaşır deterjanlarında, geçici solunum yolu irritasyonuna neden olabilir ve toz ve sıvı hallerinde (bulaşık sıvılarında veya diğer daha güçlü sıvı temizlik ürünlerinde) gözlerde hafif ya da ciddi derecede irritasyonlara neden olabilir. Neden olduğu solunum rahatsızlıkları belirtileri arasında öksürük, boğazda yanma, hırıltılı nefes ve geçici olarak nefes alamama da vardır. Gözlerde ise sızı, yaşarma, kaşınma, şişme ya da kırmızılığa neden olabilir. Halı temizleyicilerinde, bulaşık ürünlerinde, çamaşır deterjanlarında ve diğer çeşitli ev temizlik ürünlerinde kullanılmaktadır.

Diazinon: Yanıcı madde. Gözleri yakar. Göz ve cildi ciddi derecede tahriş eder. Alerjen. Hassaslaştırıcı. Yüksek düzeyde nörotoksik. Cenin için toksiktir. Kuşlar için toksiktir. Yok edicileri ve çim bakımı ürünlerini üreten şirketler tarafından kullanılan bu madde çim pestisitlerinde ve pire tasmalarında kullanılmaktadır.

1,4-Dichlorobenzene (para-dichlorobenzene, paradiklor benzol): Kanserojen. Oldukça uçucu. Karaciğer ve böbrekte tahribat yaratır. Güve kovucularında ve tuvalet deodorantlarında kullanılmaktadır.

Dichlorodifluoromethane (Diklorodiflorometan): Gözü tahriş eder. Nörotoksik. Bazı lavabo açıcılarda kullanılmaktadır.

Dichlorvos (DDVP) (Diklorvos): Göz ve cildi tahriş eder. Alerjenik. Hassaslaştırıcı. Kanserojen. Yüksek derecede nörotoksik. Teratojenik: sperm ve diğer ürogenital sistem anomalilerine neden olur. Bazı no-pest strip’ler, pire tasmaları ve diğer pire-kontrolü ürünlerinde kullanılmaktadır.

Diethanolamine(DEA)(Dietanolamin): Cildi hafif derecede, gözü ise ciddi derecede tahriş eder. Nitritlerle tepkimeye girerek (bazı ürünlere ya da onların ham maddelerine açıklanmayan koruyucu madde olarak katılır veya kirletici olarak bulunabilir) oldukça güçlü kanserojen olan nitrosaminleri oluşturur.  Nitrosaminlerin hızlı bir şekilde deriye nüfuz ettiği gösterilmiştir. Çeşitli ev temizlik ürünlerinde kullanılmaktadır.

D-limonene: Göz ve cildi tahriş eder. Hassaslaştırıcı. Kanserojen olduğunu düşündüren kanıtlar. Nörotoksik. Teratojenik. Bazı boyalarda ve ev hayvanları pire-kontrolü ürünlerinde kullanılmaktadır ve güvenli olarak tanıtılmaktadır. Güvenli olduğu şüphelidir.

Dimethylbenzyl ammonium chloride (Dimetilbenzil amonyum klorür): Göz ve cildi ciddi derecede tahriş eder. Bazı banyo ve klozet temizleyicilerinde ve deodorantlarında kullanılmaktadır.

Dimethyl ethylbenzyl ammonium chloride (Dimetil etilbenzil amonyum klorür): Gözü ve cildi ciddi derecede tahriş eder. Bazı banyo temizleyicilerinde kullanılmaktadır.

Diocytl phthalate (di[2-ethylhexyl]phthalate): Cildi ve ciddi derecede de gözü tahriş eder. Kanserojen. Ürögenital sistem için toksin. Yapıştırıcılarda ve daksillerde (correction fluid) kullanılmaktadır.

Dipropylene glycol methyl ether (Dipropilen glikol metil eter): Gözü ve cildi tahriş eder. Bazı çamaşır kir ve leke çıkarıcılarında, araba iç ve dış temizlik maddelerinde ve koruyucu amillerde ve teşhir ürünlerinde kullanılmaktadır.

D-trans allethrin: Göz ve cildi tahriş eder. Yüz, göz kapakları, dudaklar, ağız ve boğaz dokularının aniden şişmesine neden olabildiği gibi saman nezlesine benzeyen semptomlar da gösterebilir. Nörotoksik. Bazı ev hayvanları pire-kontrol ürünlerinde kullanılmaktadır.

Çamaşır sodası: Kostik. Gözde yanmalara, uzun süreli temas halinde ise yaralanmalara neden olabilir. Bazı çamaşır deterjanlarında kullanılmaktadır.

Ethoxylated alcohols: Kanserojen olan ve hızla deriye nüfuz eden 1, 4 dioksanla kirlenmiş olabilir.

Ethoxylated nonyl phenol: Göz ve cildi tahriş eder. Bazı araba böceği (car bug), böcek ve katran çıkarıcılarda kullanılmaktadır.

Ethyl alcohol (Etil alkol): Göz, cilt, solunum yolunu hafif derecede tahriş eder. Hava süzgeçlerinde, ev hayvanları pire-kontrol ürünleri ve diğer çeşitli ev temizlik ürünlerinde kullanılmaktadır.

Ethyl benzene (Etil benzen): Nörotoksik. Bazı sanat ürünlerinde kullanılmaktadır

.Ethylene glycol (Etilen glikol): Kolay yanar. Göz, cilt ve solunum yolunu tahriş eder. Fazla maruz kalma böbrek, kan ve muhtemelen de karaciğerde tahribat yaratabilir. Nörotoksik. Ürogenital sistem için toksin. Deri yoluyla emilir. Antifriz, metal cilaları, vernik (stains), karoser verniği ve ayakkabı ürünlerinde kullanılmaktadır.

Ethylene glycol propyl ether (Etilen glokil propil eter): Göz ve cildi tahriş eder. Nörotoksik. Bazı boyalarda kullanılmaktadır.

Felspar: Solunum yolunu hafif derecede tahriş eder. Bazı genel-amaçlı temizleyicilerde kullanılmaktadır.

Fenvalerate: İnsanlar ve ev hayvanları için yüksek derecede nörotoksiktir. Elde ve yüzde yanma ve karıncalanma hissiyatına neden olabilir. İsveç orman işçilerinde kullanımına son vermiştir. Bazı ev ve bahçe pestisitlerinde ve ev hayvanları pire-kontrol ürünlerinde kullanılmaktadır.

Formaldehyde (Formaldehit): Göz, cilt ve mukoza zarında zehirli bir tahriş edicidir. Hassaslaştırıcı. Kanserojen. Nörotoksik. Bazı mobilya cilaları, araba temizleyicileri ve karoser verniği ve çeşitli tüketici ürünlerinde, özellikle de boyalar ve boya ile ilgili ürünlerde kullanılmaktadır.

Glycol ether (Glikol eter): Gözü tahriş eder. Bazı ev temizlik ürünlerinde kullanılmaktadır.

Haptane: Kolay yanar. Nörotoksik. Bazı duş ürünlerinde kullanılmaktadır.

Hexachlorobenzene (HCB, Heksaklorobenzen): Göz ve cildi tahriş eder. Hassaslaştırıcı. Kanserojen. Nörotoksik. Teratojenik. Ressamların kullandığı bazı yağlı boyalarda kullanılmaktadır.

Hexane (Hekzan): Kolay yanar. Göz, cilt ve solunum yolunu tahriş eder. Nörotoksik. Bazı yapıştırıcılar ve ürünlerde kullanılmaktadır.Hydramethylnon: Kanserojen. Bazı ev ve bahçe pestisitlerinde kullanılmaktadır.

Hydrocarbon solvent (Hidrokarbon çözücü): Cildi çok az ila orta derecede tahriş eder. Nörotoksik. Bazı mobilya cilaları ve diğer çeşitli tüketici ürünlerinde kullanılmaktadır.

Hydrochloric acid (Hidroklorik asit): Korosif. Göz, cilt ve mukoza zarını ciddi derecede tahriş eder. Solunduğunda oldukça toksiktir, sistemik etkileri bilinmemektedir. Buharının solunması solunum sisteminin ciddi irritasyonuna, öksürük ve nefes almada güçlüğe neden olabilir. Bazı klozet temizleyicileri ve deodorantlarında kullanılmaktadır.

Iodine (İyot): Gözde karıncalanma ve yanma ve konjünktiva iltihabına neden olabilir. Cildi tahriş eder. Bazı klozet temizleyicilerinde ve deodorantlarında kullanılmaktadır.

Isobutane (İzobütan): Kolay yanar. Çok yüksek konsantrasyonlarda nörotoksik. Aerosollarda itici olarak kullanılmaktadır.

Isobutyl acetate (İzobutil asetat): Kolay yanar. Cilt ve gözü tahriş eder. Bazı yapıştırıcılarda kullanılmaktadır.

Isoparaffinic hydrocarbon: Göz ve cildi orta derecede tahriş eder. Hava süzgeçleri gibi çeşitli ev temizleme ürünlerinde ve karoser verniklerinde kullanılmaktadır.

Isopropyl alcohol (İzopropil alkol): Yanıcı madde. Gözü orta derecede tahriş eder. Yüksek konsantrasyonda nörotoksik. Bazı halı temizleyicilerinde ve karoser verniklerinde kullanılmaktadır.

Kerosene (Kerosen): Kolay yanar. Göz ve cildi hafif ile orta derecede tahriş eder. Kanserojen olan benzen kalıntıları içerebilir. Nörotoksik. Bazı mobilya cilaları ve karoser verniklerinde kullanılmaktadır.

Lead (Kurşun): Kanserojen. Nörotoksik. Ürogenital sistemi etkiler. Ressamların kullandığı bazı yağlı boyalarda kullanılmaktadır.

Light petroleum distillates (Hafif petrol damıtıkları): Göz, cilt ve solunum yolunu tahriş eder. Ciltte kabarmalara neden olabilir. Nörotoksik. Ardı ardına maruz kalan deney hayvanlarında böbrekte harabiyete ve rahatsızlıklara yol açmıştır. Bazı leke çıkarıcılarda kullanılmaktadır.

 Limonene fraction terpenes (Limonen damıtık terpenleri): Göz, cilt ve solunum yolunu tahriş eder. Bazı leke çıkarıcılarda kullanılmaktadır.

 Medium aliphatic hydrocarbons: Kanserojen olduğunu düşündüren kanıtlar. Bazı karoser verniklerinde kullanılmaktadır

.Medium aliphatic solvent naphta: Göz ve cildi tahriş eder. Nörotoksik. Bazı otomobil ürünlerinde kullanılmaktadır.

Methanol (metil alkol): Göz ve cildi ciddi derecede tahriş eder. Kalıcı körlüğe neden olabilir. Nörotoksik. Bazı boya çıkarıcılar ve sökücülerde ve sanat ürünlerinde kullanılmaktadır.

Methoxychlor (Metoksiklor): Göz ve cildi tahriş eder. Hassaslaştırıcı. Kanserojen olduğuna dair sınırlı sayıda kanıt. Ürogenital sistem için toksin. Zayıf östrojene benzer etkiler. Bazı ev hayvanları pire-kontrol ürünlerinde kullanılmaktadır.

Methyl ethyl ketone (Metil etil keton): Göz, cilt ve solunum yolunu tahriş eder. Nörotoksik. Ürogenital sistem için toksin. Bazı tinerlerde ve yapıştırıcılarda kullanılmaktadır.

Methylene chloride (dikloromethane, Metilen klorür): Cildi ciddi derecede, gözü ise orta derecede tahriş eder. Solunduğunda düzensiz kalp atışları ve hatta kalp ataklarına neden olabilir. Kanserojen. Nörotoksik. Bazı boya sökücülerde ve sprey boyalarda kullanılmaktadır.

Mineral seal oil: Göz ve cildi tahriş eder. Cilt iltihabına yol açabilir. Bazı mobilya cilalarında kullanılmaktadır.

Mineral spirits: Göz ve cildi ciddi derecede tahriş eder. Nörotoksik. Bazı zemin temizleyiciler, vernikler, cilalar ve birçok boya ve boyayla ilgili üründe kullanılmaktadır.

Monethanolamine: Cildi orta derecede, gözü ise ciddi derecede tahriş eder. Bazı boya çıkarıcı ve sökücülerde kullanılmaktadır.

Morpholine(Morfolin): Göz, cilt ve mukoza zarını orta ila ciddi derecede tahriş eder. Nitritlerle tepkimeye girerek (bazı ürünlere ya da onların ham maddelerine açıklanmayan koruyucu madde olarak katılır veya kirletici olarak bulunabilir) oldukça güçlü kanserojen olan nitrosaminleri oluşturur. Böbrekte tahribata neden olabilir. Bazı mobilya cilaları ve karoser verniklerinde kullanılmaktadır.

Naled: Göz ve cildi tahriş eder. Nörotoksik. Dönüşüm ürünü, kanserojen ve ürogenital sistem için toksin olan diklorvos içerir. Bazı ev hayvanları pire-kontrol ürünlerinde kullanılmaktadır.

Naphthalene(Naftalin): Yanıcı madde. Göz ve cildi tahriş eder. Korneada harabiyete ve katarakta neden olabilir. Nörotoksik. Ürogenital sistem için toksin: plasenta boyunca ilerleyebilir ve kanda tahribata neden olabilir.  Bazı güve kovucular ve karoser verniklerinde kullanılmaktadır.

Nonionic surfactants (Noniyonik yüzey aktifleri): Gözü tahriş eder. Bazı klozet temizleyicilerinde ve deodorantlarında kullanılmaktadır.

Nonoxynol 4: Göz ve cildi tahriş eder. Bazı çamaşır kirleri ve leke çıkartıcılarında kullanılmaktadır.

Nonylphenol ethoxylate: Gözü hafif derecede tahriş eder. Bazı hava süzgeçlerinde kullanılmaktadır.

Nonylphenol polyethlene oxide: Göz, cilt ve solunum yolunu tahriş eder. Bazı leke çıkarıcılarında kullanılmaktadır.

Nonylphenol resin: Göz ve cildi tahriş eder. Cildin hassaslaşmasına neden olabilir. Bazı yapıştırıcılarda kullanılmaktadır.

Oil of orange(Portakal yağı): Cildi tahriş eder. Kanserojen. Bazı genel amaçlı temizleyicilerde, mobilya cilalarında ve leke çıkarıcılarda kullanılmaktadır.

Oleic diethanol amide: Göz ve cildi tahriş eder. Bazı karoser verniklerinde kullanılmaktadır.

Ortho phenylphenol: Göz ve cildi ciddi derecede tahriş eder. EPA tarafından belirtildiğine göre muhtemelen insanlarda kanserojen. Bazı hava süzgeçlerinde ve dezenfaktanlarda kullanılmaktadır.

Oxalic acid dihydrate: Göz ve cildi orta derecede tahriş eder. Alerjen olabilir. Bazı temizleyicilerde kullanılmaktadır.

Parabens (methyl, propyl): Alerjen. Bazı ev ürünlerinde koruyucu olarak kullanılmaktadır.

Permethrin: Göz ve cildi tahriş eder.  Yüz, göz kapakları, dudaklar, ağız ve boğaz dokularının aniden şişmesine neden olabildiği gibi saman nezlesine benzeyen semptomlar da görülebilir. Kanserojen. Nörotoksik. Bazı ev -bahçe pestisitlerinde ve ev hayvanları pire-kontrol ürünlerinde kullanılmaktadır.

Petroleum distillates (petrol damıtıkları): Yangın tehlikesi. Göz, cilt ve solunum yolunu tahriş eder. Konjünktiva iltihabı ve cilt iltihabına neden olabilir. Bir kanserojen olan benzen kalıntıları içerebilir. Yoğunluğuna ve maruziyet süresine bağlı olarak hafif derecede ila ciddi derecede organik beyin tahribatına yol açan nörotoksik etkiler. Güçlü temizleyiciler, çamaşır leke çıkarıcıları, ev ve bahçe pestisitleri, ev hayvanları pire-kontrol ürünleri ve karoser vernikleri de dahil olmak üzere çeşitli ürünlerde kullanılmaktadır.

Petroleum hydrocarbons (Petrollü hidrokarbonlar): Göz, cilt ve solunum yolunu tahriş eder. Bir kanserojen olan benzen kalıntıları içerebilir. Nörotoksik. Bazı mobilya cilalarında kullanılmaktadır.

Petroleum process oil: Göz, cilt ve solunum yolunu tahriş eder. Bir kanserojen olan benzen kalıntıları içerebilir. Ciddi nörotoksik etkiler. Bazı yer temizleyicileri, vernikleri ve cilalarında kullanılmaktadır.

Petroleum spirits: Göz, cilt ve solunum yolunu tahriş eder. Bir kanserojen olan benzen kalıntıları içerebilir. Nörotoksik. Bazı leke çıkarıcılarda kullanılmaktadır.

Phenotrin (sumithrin): Göz ve cildi tahriş eder. Yüz, göz kapakları, dudaklar, ağız ve boğaz dokularının aniden şişmesine neden olabildiği gibi saman nezlesine benzeyen semptomlar da görülebilir. Nörotoksik. Bazı ev hayvanları pire-kontrol ürünlerinde kullanılmaktadır.

Phosphoric acid(Fosforik asit): Korosif. Göz, cilt, solunum yolunu ciddi derecede tahriş eder. Buharının solunması akciğer ağrılarına neden olabilir. Bazı banyo temizlik ürünlerinde, özellikle de kireç ve küf çıkarıcılarda ve metal cilalarında kullanılmaktadır.

Pine oil(Çam yağı): Zayıf alerjen. Çok fazla dozlar merkezi sinir sisteminde depresyona neden olur. Çeşitli ev temizlik ürünlerinde kullanılmaktadır. Polychlorinated biphenyls (PCB’ler, Poliklorlu bifeniller): Cilt iltihabına neden olur. Kanserojen. Nörotoksik. Teratojenik. Bazı ressamların kullandığı yağlı boyalarda kullanılmaktadır.

Poly (methyl methacrylate): Göz, cilt ve solunum yolunu tahriş eder. Kanserojen olduğuna dair sınırlı sayıda kanıt. Bazı yapıştırıcılarda kullanılmaktadır.

Polyoxyethylene olelyl ether: Göz ve cildi orta derecede tahriş eder. Bazı hava süzgeçlerinde kullanılmaktadır.

Polystyrene resin solution: Kolay yanar. Göz ve cildi tahriş eder. Bazı yapıştırıcılarda kullanılmaktadır.

Propane(Propan): Kolay yanar. Yüksek yoğunluklarda nörotoksik. Çeşitli tüketici ürünü aerosolda itici olarak kullanılmaktadır.

Propoxur(Propoksur): Kanserojen.  Nörotoksik. Bazı ev ve bahçe pestisitlerinde kullanılmaktadır.

Propylene glycol methyl ether: Göz, cilt ve solunum yolunu hafif ila orta derecede tahriş eder. Bazı halı ve araba temizlik ürünlerinde kullanılmaktadır.

Propylene oxide (Propilen oksit): Kolay yanar. Göz ve cildi tahriş eder. Kanserojen. Nörotoksik. Bazı yapıştırıcılarda kullanılmaktadır.Proteinase: Alerjen. Çamaşır kir ve leke çıkartıcısı olarak kullanılmaktadır.

Proteolytic enzymes: Gözü hafif derecede tahriş eder. Hafif derecede saman nezlesi ve astımdan cilt iltihabına kadar çeşitli semptomlarla kendini gösteren hassaslaşmaya neden olabilir. Bazı çamaşır kir ve leke çıkartıcılarında kullanılmaktadır.

Pyrethrins(Piretrinler): Alerjen. Nörotoksik. Ev hayvanları pire-kontrol ürünlerinde olduğu gibi ev ve bahçe pestisitlerinde de kullanılmaktadır.

Quaternary ammonium compound(Dörtlü amonyum bileşiği): Göz ve cildi tahriş eder. Bazı genel amaçlı temizleyiciler ve çamaşır yumuşatıcılarında kullanılmaktadır.

Quaternary Dicco: Düşük derecede yangın tehlikesi. Göz ve cildi orta ila ciddi derecede tahriş eder; bazı durumlarda ciltte yanmalara ve göz korneasında tahribata neden olabilir. Bazı araba iç ve dış temizleyicileri ve koruyucu amillerde kullanılmaktadır.

Quaternium 5: Göz ve cildi tahriş eder. Alerjen. Formaldehit salabilir. Bazı otomatik ve elle bulaşık yıkama ürünlerinde kullanılmaktadır.Resmethrin: Yüz, göz kapakları, dudaklar, ağız ve boğaz dokularının aniden şişmesine neden olabildiği gibi saman nezlesine benze

yen semptomlar da gösterebilir. Nörotoksik. Bazı ev hayvanları pire-kontrol ürünlerinde kullanılmaktadır. 

Rotenone: Cildi tahriş eder. Kanserojen. Nörotoksik. Teratojenik. Bazı ev hayvanları pire-kontrol ürünlerinde kullanılmaktadır.

Silicon dioxide (Silis dioksidi): Göz ve cildi tahriş eder. Bazı otomobil ürünlerinde kullanılmaktadır.

Silicone emulsion: Çok az yangın riski. Bazı iç ve dış araba temizleyicileri ve koruyucu amillerde kullanılmaktadır.

Sodium bisulfate (Sodyum bisülfat): Göz, cilt ve yendiğinde iç dokular için korosiftir ve bunlarda tahribat yaratır. Astım ataklarına neden olabilir. Bazı klozet temizleyicileri ve deodorantlarında kullanılmaktadır.

Sodium dichloroisocyanurate dihydrate: Korosif. Göz, cilt ve solunum yolunu ciddi derecede tahriş eder. Burunda ve ağızda yanma, gözlerde yanma ve sulanmaya neden olan klor gazı oluşturabilir. Bazı klozet temizleyicileri ve deodorantlarında kullanılmaktadır.

Sodium 2,4-dichlorophenoxyacetate (2,4-D): Tahriş edici. Hassaslaştırıcı. Kanserojen. Nörotoksik. Teratojenik. Çim bakım ürünlerinde herbisit olarak kullanılmaktadır.

Sodium dithionate(Sodyum ditiyonat): Göz, cilt ve solunum yolunu tahriş eder. Bazı leke çıkarıcılarda kullanılmaktadır.

Sodium dodecylbenzene sulfonate: Göz ve cildi tahriş eder. Bazı çamaşır kir ve leke çıkarıcılarında kullanılmaktadır.

Sodium hydroxide (Sodyum hidroksit, sudkostik): Korosif. Göz, cilt ve solunum yolunu tahriş eder. Bazı lavabo açıcılar ve fırın temizleyicilerinde olduğu gibi oldukça yoğun olduğu durumlarda göz, cilt ve iç organları yakabilir. Yutulduğunda ölümcül olabilir. Çeşitli ev temizleyicilerinde kullanılmaktadır.

Sodium hypochlorite (Sodyum hipoklorit) (çamaşır suyu): Korosif. Göz, cilt ve solunum yolunu tahriş eder. Hassaslaştırıcı. Yutulduğunda ölümcül olabilir. Özellikle kalp rahatsızlığı olanlar ve astımlılar için tehlikelidir. Çeşitli ev temizleyicilerinde kullanılmaktadır.

 Sodium metasilicate: Korosif. Göz, cilt ve solunum yolunu ciddi derecede tahriş eder. Tozun solunması boğaz ve akciğerde tahribata neden olabilir. Bazı araba yolu (driveway) ve garaj zemini temizleyicilerinde kullanılmaktadır.

Sodium ortho-phenylphenol (Sodyum ortofenilfenol): Göz ve cildi tahriş eder. Kanserojen. Bazı banyo temizleyicilerinde kullanılmaktadır.

Sodium silicate (Sodyum silikat): Korosif olabilir. Gözde yanma, ciltte doku harabiyeti ve yutulduğunda ağızda, boğazda ve midede yanmalara neden olabilir. Bazı bulaşık makinası deterjanlarında ve araba iç ve dış temizleyicileri ve koruyucu amillerde kullanılmaktadır.

Sodium sulphate (Sodyum sülfat): Korosif. Göz, cilt ve solunum yolunu ciddi derecede tahriş eder. Astım ataklarına neden olabilir. Bazı klozet temizleyicileri ve deodorantlarında kullanılmaktadır.

Solvents (Çözücüler) (tanımlanmamış): Göz, cilt ve solunum yolunu tahriş eder. Nörotoksik. Bazı boya çıkarıcılar ve sökücülerinde kullanılmaktadır.

Solvent orange 3 dye/solvent red 49 dye(Çözücü oranj 3 boya/çözücü kırmızı 49 boya): Kanserojen. Bazı ayakkabı cilalarında kullanılmaktadır.

Starch (Kola): Alerjen. Bazı çamaşır kolalarında kullanılmaktadır.

Stoddard solvent: Çok az yangın tehlikesi. Göz ve mukoza zarını tahriş eder. Nörotoksik. Bazı oto, yer verniği ve ayakkabı ürünlerinde kullanılmaktadır.

Sülfür (Kükürt): Göz, cilt ve solunum irritasyonu ve mide bulantısı ve alerjik hassaslaşma için küçük risk taşır. Özellikle organik bahçecilikde kullanılan ve en az-toksik olan pestisitlerde sık sık kullanılmaktadır, hem insanlar hem de çevre için en güvenli ürünlerden bazıları kükürtlü ürünlerdir.

Surfactants (Yüzey aktifler) (tanımlanmamış): Gözü tahriş eder. Çeşitli ev temizlik ürünlerinde kullanılmaktadır.

Talc (Talk): Solunduğunda kanserojendir. Bazı ev ve bahçe pestisitlerinde kullanılmaktadır.

Tetrachloroethylene (perchloroethylene, Tetrakloretilen): Göz, cilt ve solunum yolunu tahriş eder. Kanserojen. Nörotoksik. Bazı leke çıkarıcılarda kullanılmaktadır.

Tetrachlorvinphos: Göz ve cildi tahriş eder. Kanserojen. Ev hayvanları pire-kontrol ürünleri.

Tetrahydrofuran (Tetrahidrofuran): Göz ve mukoza zarını tahriş eder. Nörotoksik. Karaciğer ve böbreklerde yaralanmalara neden olabilir. Bazı yapıştırıcı ürünlerinde kullanılmaktadır.

Tetramethrin: Göz ve cildi tahriş eder. Yüz, göz kapakları, dudaklar, ağız ve boğaz dokularının aniden şişmesine neden olabildiği gibi saman nezlesine benzeyen semptomlar da gösterebilir. Nörotoksik. Bazı ev hayvanları pire-kontrol ürünlerinde kullanılmaktadır.   

Tetrasodium EDTA: Gözü tahriş eder. Bazı banyo temizleyicilerinde kullanılmaktadır.

Titanium dioxide (Titanyum dioksit): Kanserojen olduğuna dair sınırlı sayıda kanıt. Toz halinde (titanyum dioksit içeren boyalar zımparalandığında veya kazındığında) tehlikeli, sıvı halde değil. Bazı boyalarda ve ayakkabı cilalarında kullanılmaktadır.

Toluene: Göz ve cildi tahriş eder. Kalp hassaslaşmasına neden olabilir. Nörotoksik. Ürogenital sistemi etkiler. Bazı leke çıkarıcılar ve sanat ürünlerinde kullanılmaktadır.

1,1,1-trichloroethane: Cildi orta derecede, gözü ise ciddi derecede tahriş eder. Kalbi hassaslaştırabilir, kalp aktivitesinin tamamen durmasına (cardiac arrest) yol açabilir. Kanserojen olmadığını söylemek için veriler yetersizdir. Ciddi nörotoksik etkiler. Bazı metal cilalarda, leke çıkarıcı, ev pestisitleri ve çeşitli tüketici ürünlerinde kullanılmaktadır.

Tri (dimethylaminomethyl) phenol: Göz ve cildi tahriş eder. Cildin hassaslaşmasına neden olabilir. Bazı yapıştırıcılarda kullanılmaktadır.

Triethanolamine (TEA): Göz ve cildi tahriş eder. Nitritlerle (açıklanmayan koruyucular olarak bazı ürünlere veya ham maddelerine katılabilir veya kirletici olarak bulunabilir) tepkimeye girerek kanserojenik nitrosaminleri oluşturabilirler. Nitrosaminlerin derhal deriye nüfuz ettiği gösterilmiştir. Bazı genel amaçlı sıvı temizlik ürünlerinde, metal cilalarında, leke çıkarıcılarında ve diğer ev temizlik ürünlerinde kullanılmaktadır.

Tripropylene glycol monomethyl ether: Uzun süreli ve ardı ardına yüksek dozlara maruziyet carcosis ve böbrekte yaralanmalarla sonuçlanabilir. Bazı yer temizleyicileri, vernikleri ve cilalarında kullanılmaktadır.

Trisodium nitrilotriacetate: Kanserojen. Bazı banyo temizlik ürünlerinde kullanılmaktadır.

Turpentine(terebentin): Kolay yanar. Gözü tahriş eder. Alerjenik hassaslaşmaya neden olabilir. Nörotoksik. Böbreklerin ciddi şekilde iritasyonuna neden olabilir. Bazı mobilya cilaları, araba, sanat ve ayakkabı ürünlerinde kullanılmaktadır.

Urea(Üre): Cildi tahriş eder. Alerjen. Bazı çamaşır kir ve leke çıkarıcılarında kullanılmaktadır.

VM&P naphta: Göz ve cildi tahriş eder. Nörotoksik. Bazı mobilya cilalarında kullanılmaktadır.

Xylene (Ksilen): Gözü ciddi derecede, cildi ise orta derecede tahriş eder. Önemli nörotoksik etkiler. Ürogenital sistem üzerinde etkiler. Bazı leke çıkarıcılar, araba temizleyiciler, boyalar ve diğer tüketici ürünlerinde kullanılmaktadır.

 
KİMYASALLAR VE SAĞLIĞIMIZA ETKİLERİ..