logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

KULLANILMIŞ KSS EMÜLSİYONLARININ İŞLETME İÇİNDE İŞLEME TABİ TUTULMASI

 

Kullanılması artık uygun olmayan suyla karıştırılabilir soğutma yağlarının genel olarak %90’dan fazlası sudan oluşmaktadır, soğutma yağı çözeltilerinde su oranı %99’lardadır.

Atık emülsiyonların işletme dışı bertaraf maliyetleri nedeniyle (taşıma maliyetleri dahil) yıllık 100 m3 ve fazlası oluşum için işletme içi işleme konusu gündeme alınabilir. Bu tip bir işlemdeki amaç emülsiyondaki yağı ayırarak doğrudan kanalizasyona verilebilecek türde atıksu elde etmek ve böylece bertaraf edilecek atık miktarını azaltmaktır.

Kullanılmış emülsiyonlara işletme içinde yapılan işlem genel olarak aşağıdaki gibidir:

1. Katı madde ve yabancı yağları ayırarak ön arıtım

2. Emülsiyonun parçalanması ve yağ fazının ayrılması

3. Yağ fazının bertaraf edilmesi ya da mümkünse geri kazanımı

4. Su fazının işletme içinde kullanımı ya da atıksu kanalizasyonuna ya da nehirlere deşarjı edilebilir şekilde arıtılması.

Ana bakış açısı her zaman emülsiyonun parçalanmasıdır. Kimyasal işlem sonucu kimyevi mukavemet çözülerek, fiziksel işlemde ise iki fazı birbirinden mekanik olarak ayırmak esastır.

Tablo 5.1: En çok kullanılan emülsiyon parçalama yöntemleri

 Proses

Tarif

Değerlendirme

Membranlı işlem

Ultrafiltrasyon Ters osmoz

Son teknoloji; kanalizasyona deşarjı edilebilir atıksu elde edilir

Organik polimerlerle bölünme

Organik katyon aktif polimerlerin ilave edilmesi

Son teknoloji; membranlı filtrasyon kapsamında ön bölünme için uygundur, kanalizasyona deşarjı mümkün olan atıksu elde edilmez

Destilasyon

Vakumlu buharlaşma

Son teknoloji; işletmede ekonomik enerji kaynakları olması halinde etkindir, aynı zamanda zor bölünen emülsiyonlar için de uygundur; aynı zamanda zor bölünen emülsiyonlar için de uygundur, özellikle yağ-özütleri arıtımı için uygundur

Asit veya tuz ile parçalama

Asit ya da tuz ilavesi (örn. demirklorid)

Artık son teknoloji değildir zira çamur oluşumundan dolayı atığın artmasına sebep olur; sadece kolay bölünen emülsiyonlar için uygundur

 

Atıksuların kanalizasyona deşarj değerlerine ya da işletme içinde tekrar kullanımı (örn. durulama ya da yıkama suyu olarak) için gereken değerlere uyulması bakımından farklı işlemlerin kombinasyonu gerekebilir. Orta ölçekli işletmelerde organik polimerleri ön parçalama işlemi akabinde ultrafiltrasyon işleme önerilebilir. Küçük işletmeler için emülsiyon parçalama işlemi ekonomik değildir.

Yağ fazının madde olarak geri kazanımı içerdiği katkı maddeleri ve ilave edilmiş yabancı maddelerden dolayı genel olarak mümkün değildir.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI EĞİTİM KİTAPÇIĞI

 
KULLANILMIŞ KSS EMÜLSİYONLARININ İŞLETME İÇİNDE İŞLEME TABİ TUTULMASI